Streekziekenhuizen

Streekziekenhuizen

De ChristenUnie is groot voorstander van het behoud van streekziekenhuizen. Ook mensen in de regio moeten kunnen rekenen op goede ziekenhuiszorg dichtbij huis.

We willen dat kwalitatief goede spoedeisende hulp in de regio voor iedereen beschikbaar blijft, maar dit staat onder druk door de hoeveelheid aan spoedeisende hulpposten met weinig patiënten in de avond en nacht. De ChristenUnie pleit daarom voor een capaciteitsplan voor de spoedeisende hulp, waarbij gekeken wordt welke spoedeisende hulpposten in de regio ’s nachts open blijven om goede zorg te kunnen garanderen.

Dit mag er volgens de ChristenUnie echter niet toe leiden dat de toegankelijkheid van de spoedeisende hulp in de regio in het gedrang komt. Voorop staat dat mensen in nood snel per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd kunnen worden. Aangezien de spoedeisende hulp ’s nachts voor de meeste ziekenhuizen slechts ongeveer 1% van de zorg uitmaakt, is de ChristenUnie niet bang dat hierdoor streekziekenhuizen moeten sluiten. In ieder geval zal de ChristenUnie zich ervoor inzetten sluiting te allen tijde te voorkomen.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde