Terrorismebestrijding

Terrorismebestrijding

In het kort

De terroristische aanslagen van jihadisten, zoals in België en Frankrijk, zijn een grote bedreiging voor onze vrije en open samenleving. Dat vraagt om een effectief en slim veiligheidsbeleid, met gerichte maatregelen om ons land veilig te houden en om radicalisering te voorkomen.

  • Er is een stabiel budget nodig voor veiligheids- en inlichtingendiensten.
  • Terrorismebestrijding begint in de wijken van onze steden, waar wijkagenten, jongerenwerkers, ouders, straatcoaches en reclasseringsambtenaren samen moeten werken om radicalisering vroegtijdig op te merken en aan te pakken.
  • De rechter moet mensen een deradicaliseringstraject kunnen opleggen.
  • Het voorarrest van terrorismeverdachten kan na toetsing door de rechter verruimd worden, maar we zijn tegen administratieve detentie.

____________________________________________________

De terroristische aanslagen van jihadisten, zoals in België en Frankrijk, zijn een bedreiging voor onze vrije samenleving. Daders van dergelijke aanslagen zijn meestal afkomstig uit westerse samenlevingen en radicaliseren soms in hun eentje thuis, als ‘lone wolves’, via sociale media en YouTube.

Een stevige inzet van veiligheidsdiensten is belangrijk, maar repressie kan nooit het enige antwoord zijn. Terrorismebestrijding moet daarom ook dicht bij huis plaatsvinden, in de woonwijken waar ingezet wordt op leefbare en veilige buurten en signalering van radicalisering vroeg kan plaatsvinden. De ChristenUnie wil daarom een evenwichtig en duurzaam terrorismebestrijdingsbeleid. Daarbij is het belangrijk om voor ogen te houden dat niet alle risico’s volledig beheersbaar zijn te maken.

De ChristenUnie stelt het volgende voor:

  • Een stabiel budget voor de veiligheids- en inlichtingendiensten voor periodes van 3-5 jaar met voldoende capaciteit bij de veiligheidsdiensten en de IND om vermeende terroristen op te sporen en in de gaten te houden.
  • Centrale rol voor wijkagenten, jongerenwerkers, ouders, straatcoaches en reclasseringsambtenaren en preventieve maatregelen. Systemen van veiligheidsdiensten worden effectiever als ze worden gevoed met informatie van bijvoorbeeld wijkagenten en jongerenwerkers. 
  • Vertrouwen winnen van ouders en de omgeving van de geradicaliseerde jongeren. Zodat ze zelf de telefoon pakken en de politie bellen om radicalisering en racisme te signaleren.
  • Investeren in deradicaliseringstrajecten, deelname aan zo’n programma mag door de rechter bevolen worden. 
  • Gespecialiseerd re-integratietraject voor ex-gedetineerden met een jihadistische achtergrond.
  • Mogelijk maken om teruggekeerde jihadgangers die in buitenlandse krijgsdienst hebben gezeten indien mogelijk de Nederlandse nationaliteit te ontnemen en terug te sturen naar het land van herkomst, alsmede: voorarrest verruimen, geen administratieve detentie, van teruggekeerde terrorismeverdachten. Binnen de mensenrechtelijke kaders en met een regelmatige toets door de rechter.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde