Toegankelijke zorg

Toegankelijke zorg

De ChristenUnie vind het belangrijk dat onze zorg toegankelijk en betaalbaar is, gebaseerd op solidariteit naar elkaar en volgende generaties.

De ChristenUnie wil een betere zorg door:

  • Het eigen risico wordt aanzienlijk verlaagd en het stapelen van eigen bijdragen wordt tegen gegaan.
  • Het manifest ‘Waardig ouder worden’, waarin we verschillende voorstellen doen voor een betere ouderenzorg (zie waardigouderworden.nl)
  • De ChristenUnie wil minder marktwerking en meer zeggenschap. Niet praten over mensen, maar met mensen.
  • Zorgverzekeraars worden meer coöperatief. Er komt een maximale omvang voor zorgverzekeraars, met invloed van sterke ledenraden. Winstuitkeringen passen niet in de zorg.
  • PGB wordt in alle zorgwetten verankerd en moet toegankelijk, flexibel en toereikend zijn.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde