Topinkomens

Topinkomens

Hoewel de kloof kleiner is dan elders in de wereld, is er ook in Nederland sprake van inkomens- en vermogensongelijkheid. De ChristenUnie is niet tegen ongelijkheid in welvaart, maar ziet wel dat een grote welvaartskloof veel maatschappelijke onvrede kan oproepen. Als bonussen en topinkomens stijgen, terwijl aan de andere kant de lage en middeninkomens al geruime tijd een stilstand in koopkracht kennen, is dat geen gezonde ontwikkeling.

Het is onze overtuiging dat het niet goed is voor de vrede in de samenleving als er een te grote ongelijkheid is. In het rijke land dat Nederland is, leven ruim 400.000 kinderen in armoede. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme, Nederlandse kinderen, werkende ouders heeft. Ook voor deze ouders moet werken meer gaan lonen.

De ChristenUnie wil armoede bestrijden door werken lonender te maken, juist ook voor lage inkomens, en daarnaast overmatige inkomens en bonussen ontmoedigen.

  • Een eerlijker belastingstelsel voor inkomen en vermogen (zie belastingen).
  • Beperking aftrekbaarheid topsalarissen. Voor ondernemingen is het gezond om een sterkere koppeling aan te brengen tussen de winst en de hoogste salarissen. De ChristenUnie wil daarom dat salarissen en bonussen hoger dan een ministersalaris niet langer aftrekbaar zijn van de winst. Daarmee wordt voorkomen dat de belastingbetaler indirect meebetaalt aan topsalarissen.
  • Minder ruimte voor topinkomens met publiek geld. De Wet normering topinkomens helpt het Rijk om de salarissen in de (semi)publieke sector te reguleren. De ChristenUnie pleit ervoor deze wet te verbreden waardoor ook gemeenten en andere overheden regulerend kunnen handelen, bijvoorbeeld in hun subsidiebeleid.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde