TTIP

TTIP

In het kort

Voor de Nederlandse handel en export is vrije handel cruciaal De ChristenUnie ziet het belang van handelsverdragen, maar wil dat een verdrag, zoals TTIP, aan een sociale, duurzame en juridische ondergrens voldoet.

 • Geen afzonderlijke juridische arbitrage.
 • Landbouw en voedselvoorziening blijven buiten het verdrag.
 • Geen voorlopige inwerkingtreding van verdragen, maar eerst goedkeuring nationale parlementen.
 • Een handelsverdrag kan positief uitwerken voor sectoren die nu nog te maken hebben met uiteenlopende productstandaarden.

_____________________________________________________

Voor de Nederlandse handel en export is vrije handel cruciaal. Een handelsverdrag kan positief uitwerken voor sectoren die nu nog te maken hebben met uiteenlopende productstandaarden. Dit is in het voordeel van Nederlandse bedrijven.

Handelsverdragen kennen echter ook verliezers. Concurrentie op het gebied van milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid, privacy en arbeidsrechten leidt tot negatieve maatschappelijke effecten. Onze boeren met een duurzaam bedrijfsmodel dreigen de dupe te worden van meer vrije handel. Multinationals mogen geen exclusieve juridische rechten krijgen ten opzichte van burgers en mkb-bedrijven.

Wij kunnen alleen instemmen met vrijhandelsverdragen, zoals TTIP, als het verdrag aan een sociale, duurzame en juridische ondergrens voldoet.

De ChristenUnie zet in op inclusieve handelsverdragen die leiden tot duurzame groei en een positieve impuls voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De ChristenUnie wil daarom dat in het uiteindelijke handelsverdrag de volgende zaken goed geregeld worden:

 • Geen afzonderlijke juridische arbitrage. Bij geschillen doorlopen multinationale investeerders de reguliere rechtsgang, net zoals burgers en mkb-ondernemers. 
 • Landbouw en voedselvoorziening blijven buiten het verdrag.
 • Standaarden die Europa heeft ten aanzien van sociale wetgeving, milieueisen, arbeidsomstandigheden en consumentenbescherming mogen niet worden aangetast door het verdrag en niet leiden tot oneerlijke concurrentie als gevolg van goedkope productiewijzen elders.
 • Handelsverdragen moeten leiden tot duurzame en inclusieve groei, ook in ontwikkelingslanden. 
 • Mensenrechtenvoorwaarden EU moeten ook worden toegepast in overige handelsverdragen.
 • Voor landen zoals Pakistan en Saoedi-Arabië worden handelsbeperkingen ingevoerd, totdat mensenrechten worden gegarandeerd.
 • Verdragen moeten worden goedgekeurd door nationale parlementen en mogen niet voorlopig in werking treden.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde