Vaccinaties

Vaccinaties

Door te vaccineren bescherm je je kind tegen nare, zelfs dodelijke ziekten. Bovendien zorg je zo indirect voor de bescherming van andere jonge kinderen die nog geen vaccinaties hebben gehad. De afgelopen jaren is de vaccinatiegraad (het percentage kinderen dat is gevaccineerd) gedaald. Als de vaccinatiegraad te laag wordt, ontstaan er risico’s voor de volksgezondheid en is de samenleving als geheel onvoldoende beschermd. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de overheid maatregelen neemt om de vaccinatiegraad te verhogen. Het gaat om de gezondheid van al onze kinderen, ook in de toekomst en dat rechtvaardigt overheidsbemoeienis.

De ChristenUnie vindt het in principe legitiem dat mensen een beroep doen op de vrijheid van godsdienst en op het recht op lichamelijke integriteit. Ons lichaam is niet van de overheid. Het is primair aan de ouders zelf om te bepalen of ze hun kinderen willen laten inenten. Er zijn echter ook ouders die hun kinderen om andere redenen niet willen vaccineren: uit wantrouwen jegens de overheid of de farmaceutische industrie, uit angst voor niet bestaande bijwerkingen of vanuit het idee dat het allemaal wel mee zal vallen met besmettelijke ziekten. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat zorgen van ouders serieus worden genomen, maar zodra deze zorgen omslaan in niet-onderbouwde argumenten met als doel om angst te zaaien, moet de overheid ingrijpen.

Staatssecretaris Blokhuis heeft nu de Vaccinatie-alliantie opgericht. Deze alliantie verbindt jeugdartsen en -verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers. Samen willen zij uitgesproken deelnemen aan het maatschappelijke debat over het grote belang van vaccineren voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. De ambassadeurs van de Vaccinatiealliantie willen met hun activiteiten de kennis over vaccinatie - bij ouders en professionals - verbeteren en bijdragen aan een hogere vaccinatiegraad.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het maatschappelijk debat over vaccineren wordt gevoerd op basis van feiten. We moeten daarom vóór we overgaan tot meer dwingende maatregelen eerst proberen om mensen te overtuigen van het nut van vaccinaties. Er is een stevigere oproep aan ouders nodig om hun kinderen te laten vaccineren. Als je niet langskomt bij het consultatiebureau, krijg je nu geen enkele brief, herinnering of aanmaning. Daar mag de overheid nadrukkelijker optreden. Daarnaast kunnen we aansluiten bij de acties van (jeugd- en huis)artsen (onder de hashtag #ikvaccineer). Zij zouden een sleutelrol kunnen gaan spelen in het verbeteren van de vaccinatiegraad. Want waar we niet altijd alle heil mogen verwachten van de algemene voorlichting vanuit de Rijksoverheid en consultatiebureaus, werkt het klemmende beroep van artsen vaak wel. Artsen en de overheid moeten het vertrouwen van huiverige ouders terugwinnen.

Enkele partijen willen dat kinderdagverblijven de mogelijkheid krijgen om kinderen te weigeren als ze niet gevaccineerd zijn. De ChristenUnie is hier niet per se tegen als dit een effectieve maatregel mocht blijken om de vaccinatiegraad te verhogen, maar wil ook alternatieven onderzocht hebben om te kunnen bepalen wat de beste maatregelen zijn die de overheid kan nemen om de vaccinatiegraad te verhogen. Dit onderzoek wordt momenteel door de regering uitgevoerd. De ChristenUnie wil bovendien dat er gekeken wordt naar de risico’s die kunnen ontstaan als niet-gevaccineerde kinderen allemaal bij elkaar op een kinderdagverblijf terecht komen waar ze wel worden toegelaten.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde