Vast contract

Vast contract

  • Flexibele contracten moeten geleidelijk meer zekerheid gaan bieden. Tijdelijke contracten bij eenzelfde werkgever moeten daarom in duur oplopen. Een tweede contract duurt minimaal een half jaar langer dan de eerste, voor het derde contract wordt de huidige wetgeving gehanteerd.
  • Meer vaste contracten. Versoepeling van de uitzonderingsregeling op de preventieve toets die geldt voor in zwaar weer verkerende bedrijven. Nu zijn de regels wel heel erg streng waardoor onnodig vaak een faillissement volgt en onnodig veel werknemers op straat komen te staan. De ChristenUnie wil daarnaast onderzoeken of het aanpassen van de preventieve toets een bijdrage kan leveren aan de groei van vaste dienstverbanden en daarmee aan de verkleining van de kloof tussen flex en vast.
  • Activerende WW, sneller aan de slag. De transitievergoeding na ontslag wil de ChristenUnie verplicht inzetten voor opleiding of begeleiding naar een nieuwe baan. Werknemers en werkgevers moeten deze benutten om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. 
  • Verklein verschil werknemer en zzp’er. Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp) zijn nauwelijks verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of ziekte. Naast het feit dat dit grote risico’s met zich meebrengt, maakt dit zzp’ers ook goedkoper dan werknemers. Hierdoor ontstaat er een ongewenst, ongelijk speelveld op de arbeidsmarkt. De ChristenUnie is daarom voor een verplichte verzekering voor zzp’ers voor arbeidsongeschiktheid en ziekte – met een wachttijd van 8 weken – die een inkomen op het bestaansminimum garandeert. Zzp’ers kunnen zich bijverzekeren tot de hoogte van hun inkomen. Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er.
  • Duurzaam inzetbaar. Voor iedereen op de arbeidsmarkt is scholing cruciaal. De ChristenUnie zet zich in voor een scholingsbeurs voor werkenden die een beroepsopleiding hebben gevolgd. Juist voor hen is het belangrijk dat ze duurzaam inzetbaar zijn. De ChristenUnie bepleit meer ruimte voor leerrechten voor werkenden en voor mensen die tijdelijk – bijvoorbeeld vanwege ouder-, zorg- of zwangerschapsverlof – niet werken.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde