Veiligheid

Veiligheid

In het kort

De ChristenUnie staat voor een democratische rechtstaat waarin vrijheden samengaan met verantwoordelijkheid. Een politiek die dienstbaar aan de samenleving is, vrijheden verdedigt en opkomt voor dat wat kwetsbaar is. De ChristenUnie zet zich in voor gerechtigheid en veiligheid met het oog op maatschappelijke vrede.

 • Structurele versterking van strafrechtketen, zodat zaken ook echt aangepakt kunnen worden.
 • 200 miljoen voor meer wijkagenten en meer recherche capaciteit.
 • Waardering voor politiemensen en hun professionaliteit door goede opleidingen, een goede cao en begeleiding van jonge agenten.
 • Topinkomens bij politie verdwijnen, Nationale Politie houdt zich aan de Balkenendenorm.

____________________________________________________________________

De ChristenUnie staat voor een democratische rechtstaat waarin vrijheden samengaan met verantwoordelijkheid. Politiek bij een open Bijbel betekent dienstbaarheid aan de samenleving, verdediging van geestelijke en politieke vrijheden en opkomen voor dat wat kwetsbaar is. De ChristenUnie zet zich in voor gerechtigheid en veiligheid met het oog op maatschappelijke vrede.

Vrijheid en veiligheid zijn echter niet vanzelfsprekend: verharding van het debat in de samenleving, antisemitisme en racisme drijven bevolkingsgroepen uiteen. Er zijn jongeren die zich laten verleiden tot gewelddadig jihadisme en zich afkeren van onze samenleving. De dreiging van terrorisme en de aanslagen in het buitenland voeden het gevoel van onveiligheid en kwetsbaarheid in ons land. De internationale dreigingen nemen toe. Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Ook op persoonlijk niveau ervaart niet iedereen veiligheid: te veel mensen en kinderen worden nog slachtoffer van huiselijk geweld en seksueel geweld.

Voor maatschappelijke vrede en gerechtigheid is een goed werkende strafrechtketen belangrijk. Onrecht en criminaliteit kunnen niet onbestraft blijven. Daarom is het noodzakelijk dat meer aangiften worden onderzocht, dat daaruit vervolging wordt ingesteld en rechtszaken snel worden doorlopen. De diensten die zich inzetten voor onze veiligheid, zoals de rechtspraak, politie, het openbaar ministerie, de veiligheidsregio’s en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, staan voor grote uitdagingen. Om tegenwicht te bieden aan zware criminaliteit en terrorismedreiging moet de gehele strafrechtketen worden versterkt.

De ChristenUnie stelt het volgende voor:

 • Structurele versterking van de strafrechtketen. Garanderen van voldoende middelen voor justitie, rechterlijke macht, politie en verbetering van de oplossingspercentages.
 • Meer wijkagenten. De norm van gemiddeld 1 wijkagent op 5000 inwoners, die fysiek aanwezig kan zijn in de wijk, wordt op dit moment nog niet overal in het land gehaald. Het aantal wijkagenten moet worden aangevuld op die plaatsen waar dat nodig is om deze norm overal in het land te behalen.
 • Justitie op de eerste plaats. De samenklontering van politie en justitie in het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft niet goed uitgepakt. Het beheer van de Nationale Politie gaat daarom naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • De topinkomens bij de politie verdwijnen. Het dienen van de publieke taak is een roeping. De Nationale Politie houdt zich aan de Balkenendenorm.
 • Waardering voor politiemensen en hun professionaliteit.
  • De politiemensen doen heel belangrijk werk voor de samenleving, zij verdienen daarvoor waardering, ook met een goede CAO.
  • Begeleiding van jonge agenten, om hen te helpen goed om te kunnen gaan met de heftige situaties waarmee zij worden geconfronteerd. We willen investeren in personele zorg en de preventie van PTSS, temeer omdat de centralisatie de onderlinge betrokkenheid en support heeft aangetast. 
  • Door opleidingen en specialisaties de professionaliteit versterken en ervaring vasthouden. Specifiek moet worden geïnvesteerd in analisten en mensen met kennis van Arabisch. 
 • Politie en diversiteit. Voor het gezag en draagvlak van de politie is het belangrijk dat het personeelsbestand divers is. Ook wordt verder gewerkt binnen de politieorganisatie aan de bestrijding van racisme en het tegengaan van etnisch profileren.
 • Inzet van politievrijwilligers stimuleren en verbeteren.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde