Vergrijzing

Vergrijzing

Wij kiezen voor een land waar uit liefde voor de naaste iedereen meetelt. Ouderen hebben hierin een grote rol. De ChristenUnie staat voor een samenleving waar iedereen betaald of onbetaald, jong of oud, een bijdrage levert.

Helaas is eenzaamheid een groot probleem in onze samenleving. Vooral onder ouderen komt veel eenzaamheid voor. Eenzaamheid kun je niet met geld bestrijden, in ieder geval niet alleen met geld. Daar is meer voor nodig. Het organiseren van zorg en ondersteuning dicht bij mensen biedt meer mogelijkheden om eenzaamheid te signaleren. Van mensen wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op hun ouderdom.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te werken. Nu ouderen langer doorwerken, moeten ze dat kunnen doen in een vorm die bij hen past. Kortere werktijden en demotie inclusief een daarop aangepast inkomen moet normaler en makkelijker worden. De overheid geeft het goede voorbeeld door hierop aan te sturen in het overleg met de sociale partners. Ook oudere werknemers krijgen leerrechten. Daarnaast bepleit de ChristenUnie goede regelingen voor mantelzorgers en flexibeler werktijden voor het combineren van zorg en arbeid. Het loonkostenvoordeel dat werkgevers kunnen krijgen wanneer ze ouderen in dienst nemen, gaat omhoog.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde