Verlofregelingen

Verlofregelingen

Het gezin is de plek waar liefde, geborgenheid en zorg voor elkaar centraal horen te staan. Opgroeien in een stabiel gezin geeft kinderen een stevige basis voor de rest van hun leven. We zien echter de druk op gezinnen toenemen. Het combineren van werk en opvoeding is vaak een bron van stress. Dit zorgt voor druk op relaties en op gezinnen. Hoewel de ChristenUnie het belangrijk vindt dat iedereen zijn talenten kan ontplooien, moet er wel ruimte zijn om daarin keuzes te maken en een goede balans te vinden tussen werken en opvoeden. Dit kan door een goede combinatie van zorg en werk mogelijk te maken. Gezinnen moeten meer ruimte en middelen krijgen om kinderen op te voeden en bescherming te bieden.

Daarom kiest de ChristenUnie voor:

  • Langer zwangerschaps- en bevallingsverlof. In het eerste levensjaar van een kind is de hechting aan de ouders van groot belang, daarom verruimen we het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder van 16 naar 20 weken (in lijn met een aangenomen voorstel van het Europees Parlement in 2010).
  • Verdubbeling vaderschapsverlof. Het is belangrijk dat vaders er in de eerste weken kunnen zijn voor hun pasgeboren kind en partner. Het kabinet wil het vaderschapsverlof van 2 dagen verruimen met 3 dagen ouderschapsverlof. De ChristenUnie wil 10 dagen vaderschapsverlof.
  • Terugkeer ouderschapsverlofkorting: een fiscale korting voor partners die ouderschapsverlof opnemen, zodat ook ouders die van hun werkgever geen vergoeding krijgen ouderschapsverlof op kunnen nemen.
  • Meer financiële ruimte voor jonge gezinnen. Er komt weer een overdraagbare heffingskorting om het bestaansminimum voor gezinnen met jonge kinderen (0-5 jaar) vrij te stellen van belastingheffing.
  • Flexibilisering van arbeidstijden. De mogelijkheid van flexibilisering van arbeidstijden wordt vergroot door het stimuleren van thuiswerken, daarvoor is deregulering nodig. Daarnaast willen we flexibilisering stimuleren door schooltijdbanen, sociale partners moeten dit in cao’s mogelijk maken.
  • Geen sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kleine kinderen (0-5 jaar).

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde