Vermogensrendementsheffing

Vermogensrendementsheffing

Gelijke behandeling van inkomen.
Toewerken naar eenzelfde behandeling van alle vormen van inkomen. Of je nu inkomen hebt uit arbeid of vermogen, het zou volgens het draagkrachtbeginsel in de hoeveelheid te betalen belasting niet uit moeten maken. Om te beginnen moet de lastendruk tussen de verschillende boxen zo gelijk mogelijk worden.

Vervanging vermogensrendementsheffing door vermogensaanwas- of vermogenswinstbelasting.
De huidige belasting op kapitaalinkomen is complex, gefragmenteerd en door het hoge forfaitaire rendement, waarvan wordt uitgegaan, ook nog eens oneerlijk. De ChristenUnie staat er voor dat de vermogensrendementsheffing wordt aangepast naar een eerlijke heffing op basis van werkelijk rendement in plaats van een te hoog forfaitair rendement.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde