Verzorgingstehuizen

Verzorgingstehuizen

Ouderenzorg gaat veelal over zorg aan het einde van een mensenleven. Een periode in het leven waarin niet meer de mogelijkheden, maar de beperkingen overheersen. Die situaties zijn niet altijd te voorkomen, maar onze ouderen, onze vaders en moeders, blijven hoe dan ook onze geliefden. Zij mogen aanspraak maken op goede zorg, op respect en op oog voor hun waardigheid, zeker in hun laatste levensjaren.

Iedere dag weer wordt met hart en ziel gewerkt door duizenden medewerkers in de verpleeghuiszorg om mensen in de laatste jaren van hun leven goede zorg en een fijne woonomgeving te bieden. De zorg in verpleeghuizen kan verder verbeteren door deze zorgprofessionals vertrouwen terug te geven. Samen met cliënten en mantelzorgers bepalen zij wat de beste zorg is.

Wij kiezen voor een land waar uit liefde voor de naaste iedereen meetelt. Ouderen hebben hierin een grote rol. De ChristenUnie staat voor een samenleving waar iedereen betaald of onbetaald, jong of oud, een bijdrage levert. Helaas is eenzaamheid een groot probleem in onze samenleving. Vooral onder ouderen komt veel eenzaamheid voor. Eenzaamheid kun je niet met geld bestrijden, in ieder geval niet alleen met geld. Daar is meer voor nodig. Het organiseren van zorg en ondersteuning dicht bij mensen biedt meer mogelijkheden om eenzaamheid te signaleren. Van mensen wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op hun ouderdom.

De ChristenUnie wil de ouderenzorg in verpleeghuizen normaliseren. Een verpleeghuis moet als thuis zijn, waarbij ouderen en hun naasten zoveel mogelijk regie over hun zorg houden. Dit betekent dat we de wetgeving voor zorg voor mensen thuis en in verpleeghuizen zoveel mogelijk op elkaar laten aansluiten. Mensen wonen immers niet in wetten, maar worden wel door wetten gedwongen hun zorg op een bepaalde manier te organiseren. Door het scheiden van wonen en zorg en door behandelingen (bijvoorbeeld fysiotherapie) die niet specifiek met verpleeghuiszorg samenhangen onder de Zorgverzekeringswet te brengen, krijgen mensen betere zorg, ontstaan lokaal netwerken van zorgprofessionals en worden de kosten beheersbaar, waarbij de eigen bijdrage mogelijk zelfs omlaag kan.

De ChristenUnie kiest voor

  • Samenhangend netwerk van zorg. De algemene behandelingen aan mensen in verpleeghuizen (bijvoorbeeld fysiotherapie) worden onder de Zorgverzekeringswet gebracht, zodat lokaal een samenhangend netwerk van zorgaanbieders ontstaat.
  • Geen zorggeld naar stenen. Op termijn wordt in de ouderenzorg scheiden van wonen en zorg doorgevoerd. Specifieke groepen (bijvoorbeeld als een partner nog thuis woont) worden hiervoor gecompenseerd.
  • Er komen meer casemanagers dementie, om mensen met dementie en hun naasten te begeleiden tijdens het ziekteproces. Zorgverzekeraars houden bij hun inkoopbeleid rekening met de zorgstandaard dementie. 
  • Geestelijke verzorging blijft een essentieel onderdeel van verpleeghuiszorg en zorgnetwerken. 
  • Het sluiten van verzorgingshuizen op het platteland wordt zoveel mogelijk voorkomen. Behoud van tehuizen is belangrijk voor behoud van sociale netwerken en ook voor de leefbaarheid.
  • Mensen moeten kunnen sterven op de plek die zij wensen, of dat nu in een ziekenhuis of verpleeghuis, in een hospice of thuis is. 
  • De financiering van hospices en palliatieve zorg wordt deugdelijk geregeld. De deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg wordt verder verbeterd. Geestelijke zorg is een onmisbaar onderdeel van palliatieve zorg.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde