Veteranenzorg

Veteranenzorg

  • De ChristenUnie erkent dat militairen en hun omgeving persoonlijke offers brengen. De samenleving heeft een verplichting om te zorgen voor goede ondersteuning van militairen, hun omgeving en veteranen. Dit komt tot uiting in een goed personeelsbeleid en veteranenzorg/beleid. De nazorg voor uitgezonden militairen valt niet onder het budget van Defensie, maar van VWS: de zorg voor hen gaat ons allen aan en is van groot belang. 
  • Geestelijke verzorging binnen Defensie handhaven. De ChristenUnie spant zich in voor de handhaving van geestelijke verzorging voor militairen, omdat zij belast zijn met het hanteren van dodelijke wapens en keuzes over gebruik van geweld. Deze geestelijke verzorging is van belang vanuit het oogpunt van (na)zorg voor militairen en als onderdeel van ethische en morele vorming van militairen.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde