Vliegveld Lelystad

Vliegveld Lelystad

We zouden met z’n allen minder moeten vliegen. Vliegen past qua CO2-uitstoot niet in het Parijs-akkoord, zeker niet op de lange termijn. De trein is – in theorie – een prima alternatief binnen Europa. Daarop zou volop moeten worden ingezet, alsmede verduurzaming van de luchtvaart.

In 2008 heeft de toenmalige regering besloten dat Lelystad Airport er zou komen om Schiphol ruimte te bieden voor economisch hoogwaardig luchtverkeer, door vakantieverkeer te verplaatsen naar Lelystad. Lelystad is dus uitdrukkelijk bedoeld als overloopluchthaven en niet voor autonome groei. Voor de ChristenUnie staat voorop dat de overheid betrouwbaar moet zijn. Dat betekent dat wij dat besluit accepteren, maar dat wij tegelijk zeer grondig controleren of wel aan alle voorwaarden wordt voldaan die daarbij gesteld zijn:

  • Een luchtruimherziening is nodig om Lelystad Airport een volwaardige luchthaven te laten zijn. Die luchtruimherziening zou in 2015 klaar zijn. Lelystad zou open gaan in 2018. Dat is niet gebeurd. De luchtruimherziening is door de huidige minister in gang gezet en de komende jaren vindt stap voor stap verbetering plaats. Startdatum voor Lelystad is nu op zijn vroegst in 2020. De (na luchtruimherziening onnodige) laagvliegroutes zijn volgens de luchtverkeersleiders uiterlijk 2023 weg. De ChristenUnie is voorstander van uitvliegen over water in plaats van over land. Inmiddels is het verdwijnen van de laagvliegroutes als nadrukkelijke voorwaarde meegegeven en hebben de luchtverkeersleiders dit ook als hoogste prioriteit benoemd. In de tussentijd (tot 2023) zullen vliegtuigen ook vaak direct kunnen doorstijgen, alleen kan niet worden aangegeven hoe vaak wel en hoe vaak niet. Dat is en blijft een onbevredigende situatie. Daarom is er voor gekozen dat, als Lelystad zou open gaan vóór 2023, het aantal vliegbewegingen lager is dan oorspronkelijk het plan was.

    De mensen in Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe zijn twee jaar geleden overvallen door de laagvliegroutes. De Tweede Kamerfractie zet in op herstel van vertrouwen bij de burger en daarvoor is een zorgvuldig proces nodig. Er moet helderheid zijn dat de laagvliegroutes verdwijnen en dat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Idealiter zijn de laagvliegroutes weg of worden ze zo weinig mogelijk gebruikt, zodra Lelystad open gaat. In ieder geval moet de overlap in tijd zo kort mogelijk zijn, de overlast zoveel mogelijk worden beperkt en moeten álle vliegtuigen uiterlijk 2023 ongehinderd kunnen stijgen en dalen zonder gebruik van laagvliegroutes.

  • Lelystad moet gaan functioneren als overloopluchthaven voor Schiphol en is niet bedoeld voor autonome groei van vakantieverkeer. Vliegbewegingen op Lelystad zijn idealiter alleen vluchten die verhuizen van Schiphol naar Lelystad. Hiervoor is een verkeersverdeelregel nodig, voor het verdelen van verkeer tussen Schiphol en Lelystad. Voor deze verkeersverdeelregel is toestemming van ‘Brussel’. Nodig. De minister heeft recent zo’n verkeersverdeelregel aangemeld bij de Europese Commissie. De ChristenUnie is er nog niet van overtuigd dat deze verkeersverdeelregel autonome groei voldoende kan voorkómen.

  • Vorig jaar is het milieueffectrapport (mer) gepubliceerd en goedgekeurd door de Commissie van de mer. De ChristenUnie heeft desondanks nog steeds vragen over bijvoorbeeld de geluidsberekeningen en het gevaar op vogelaanvaringen. De ChristenUnie blijft vanuit de Tweede Kamer kritisch controleren of alle stappen die de minister neemt kloppen. Ook hier is herstel van vertrouwen bij de burger van belang, omdat de luchtvaartsector te lang kon doorgroeien door onduidelijke definities en te weinig

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde