Voltooid leven

Voltooid leven

De ChristenUnie is geen voorstander van een hulp bij zelfdoding voor mensen die het leven als voltooid beschouwen. Het voorstel van het kabinet gaat uit van de mythe dat levensbeëindiging een puur individuele keus is, terwijl dit ook altijd familieleden, de omgeving, zorgverleners en uiteindelijk ook de samenleving raakt.

Het kabinet legt het rapport Schnabel naast zich neer, terwijl de onderzoekscommissie wel overwogen heeft nagedacht over het voorstel, maar het niet voor zich ziet.

  • Het is beter als hulpverleners zich richten op de hulpvraag achter een verzoek tot levensbeëindiging.
  • De ChristenUnie wil naar onze ouderen omzien en hen de aandacht geven die ze verdienen. Daarom heeft ze samen met omroep Max en ouderenbond KBO-PCOB het manifest ‘Waardig ouder worden’ naar voren gebracht.

Door hulp bij zelfdoding bij voltooid leven mogelijk te maken bestaat het risico dat mensen hun gevoel van veiligheid verliezen, zich sneller overbodig voelen – al dan niet bewust vanuit hun omgeving.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde