Vrijwilligers

Vrijwilligers

In het kort

Nederland kent veel vrijwilligerswerk en de ChristenUnie is trots op al het werk dat vrijwilligers verzetten. Daarom wil de ChristenUnie vrijwilligerswerk makkelijker maken. Bijvoorbeeld door extra regels of beperkingen te schrappen.

  • Vrijwilligers kunnen een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
  • Landelijk werkende vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Present en de Zonnebloem krijgen de kans om door het gehele land vrijwilligersnetwerken te verstevigen of op te bouwen. Zij behouden hun subsidies hiervoor.

_________________________________________________

Nederland kent vele vrijwilligerswerk en de ChristenUnie is trots op al het werk wat vrijwilligers verzetten. Daarom wil de ChristenUnie vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.

Daarom stelt de ChristenUnie de volgende maatregelen voor als het gaat om vrijwilligerswerk:

  • Instellen van een mantelzorgfonds. De druk op de combinatie van arbeid en zorg blijft toenemen. Naast de druk om betaald werk te doen, verwacht de samenleving ook steeds meer van mantelzorgers. De ChristenUnie stelt werkgevers in staat de overmatige kosten van mantelzorgverlof bij de overheid in rekening te brengen en stelt daartoe een mantelzorgfonds in. 
  • Vrijwilligerswerk naast uitkering. Het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering kan worden gestimuleerd. De ChristenUnie is trots op het vele werk dat vrijwilligers doen, ziet de waarde van onbetaald werk en wil dit niet belemmeren door regeldruk. Met een uitkering moet je gewoon vrijwilligerswerk kunnen doen, zonder de uitkering te verliezen. Het is wel van belang dat je daarnaast kunt werken aan het vinden van een betaalde baan. 
  • Tegenprestatie met nut in de bijstand. De tegenprestatie in de bijstand draagt zo mogelijk bij aan spoedige re-integratie naar werk.
  • Vanaf het begin van de aankomst van vluchtelingen wordt ingezet op integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Ze leren zo de Nederlandse samenleving kennen en krijgen ruimte voor hun bijdragen en inzet.
  • Werkstages, vrijwilligerswerk en ondernemerschap. Om statushouders te activeren en de weg naar de arbeidsmarkt te stimuleren, ontwikkelen gemeenten samen met het Rijk programma’s om alle statushouders werkstages en vrijwilligerswerk aan te bieden. Ondernemende statushouders krijgen hulp bij het opzetten van bedrijfjes. Bedrijven en organisaties die statushouders aannemen, worden geholpen wanneer zij aanlopen tegen belemmerende regelgeving.
  • Verplicht en passend vrijwilligerswerk voor statushouders zolang zij geen werk hebben. Dit is goed voor de nieuwkomer die hiermee invulling kan geven aan zijn dagritme én iets voor de samenleving kan betekenen.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde