Werkloosheid

Werkloosheid

In het kort

Op de huidige arbeidsmarkt is het nodige aan te merken: er zijn nog teveel werklozen, teveel verschillen tussen scholingskansen, en te weinig kansen voor mensen met een beperking en oudere werklozen.

De ChristenUnie wil de randvoorwaarden scheppen waarbinnen mensen zelf aan hoop en perspectief kunnen werken. Dat doet recht aan mensen en geeft ruimte aan ieders talent.

  • Het verschil tussen werknemer en zzp-er moet worden verkleind.
  • Flexibele contracten moeten geleidelijk meer zekerheid gaan bieden.
  • De WW wordt activerender, de transitievergoeding wordt verplicht ingezet voor opleiding of begeleiding naar een nieuwe baan.
  • Een scholingsbeurs voor werkenden met een beroepsopleiding.

______________________________________

Op de huidige arbeidsmarkt is het nodige aan te merken. Ondanks de bemoedigende banengroei telt Nederland nog steeds honderdduizenden werklozen.

Er zijn onnodige verschillen tussen scholingskansen van werknemers om vooruit te komen. Er zijn onnodige verschillen tussen scholingskansen van laag- en hoogopgeleiden en de kansen van werknemers om vooruit te komen. Voor mensen met een beperking is het nog steeds moeilijk om aan een baan te komen. Oudere werklozen komen lastig weer aan de slag.Er zijn te veel mensen die ondanks een baan dicht bij of onder de armoedegrens leven. De lasten op arbeid zijn te hoog en vormen een belemmering voor werkgelegenheidsgroei. Het combineren van arbeid en (mantel)zorg kent te veel hindernissen. Er zijn grote tegenstellingen tussen mensen met een vast contract, en zij die steeds onzeker zijn of hun contract wordt verlengd. Van de werknemers werken er twee miljoen mensen met een tijdelijk contract. Daarnaast zijn er een miljoen zzp’ers. Qua flexwerkers is Nederland koploper in Europa.

De ChristenUnie vindt dat aan deze problemen moet worden gewerkt.
Voor werkgevers moet het voordeliger worden mensen in dienst te nemen. Naast inspanningen om opleidingsmogelijkheden te verbeteren is ook hervorming van ons belastingstelsel voor lagere lasten op arbeid voor werkgever én werknemer belangrijk om kansen van mensen te vergroten.

De ChristenUnie wil daarom niet alleen een goede sociale zekerheid, maar juist de randvoorwaarden scheppen waarbinnen mensen zelf aan hoop en perspectief kunnen werken. Dat doet recht aan mensen en geeft ruimte aan ieders talent.

Op het gebied van werkloosheid stelt de Christenunie de volgende maatregelen voor:

  • Verklein verschil werknemer en zzp’er. Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp) zijn nauwelijks verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of ziekte. Naast het feit dat dit grote risico’s met zich meebrengt, maakt dit zzp’ers ook goedkoper dan werknemers. Hierdoor ontstaat er een ongewenst, ongelijk speelveld op de arbeidsmarkt. De ChristenUnie is daarom voor een verplichte verzekering voor zzp’ers voor arbeidsongeschiktheid en ziekte – met een wachttijd van 8 weken – die een inkomen op het bestaansminimum garandeert. Zzp’ers kunnen zich bijverzekeren tot de hoogte van hun inkomen. Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er.
  • Flexibele contracten moeten geleidelijk meer zekerheid gaan bieden. Tijdelijke contracten bij eenzelfde werkgever moeten daarom in duur oplopen. Een tweede contract duurt minimaal een half jaar langer dan de eerste, voor het derde contract wordt de huidige wetgeving gehanteerd.
  • Meer vaste contracten. Versoepeling van de uitzonderingsregeling op de preventieve toets die geldt voor in zwaar weer verkerende bedrijven. Nu zijn de regels wel heel erg streng waardoor onnodig vaak een faillissement volgt en onnodig veel werknemers op straat komen te staan. De ChristenUnie wil daarnaast onderzoeken of het aanpassen van de preventieve toets een bijdrage kan leveren aan de groei van vaste dienstverbanden en daarmee aan de verkleining van de kloof tussen flex en vast.
  • Activerende WW, sneller aan de slag. De transitievergoeding na ontslag wil de ChristenUnie verplicht inzetten voor opleiding of begeleiding naar een nieuwe baan. Werknemers en werkgevers moeten deze benutten om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. 
  • Duurzaam inzetbaar. Voor iedereen op de arbeidsmarkt is scholing cruciaal. De ChristenUnie zet zich in voor een scholingsbeurs voor werkenden die een beroepsopleiding hebben gevolgd. Juist voor hen is het belangrijk dat ze duurzaam inzetbaar zijn. De ChristenUnie bepleit meer ruimte voor leerrechten voor werkenden en voor mensen die tijdelijk – bijvoorbeeld vanwege ouder-, zorg- of zwangerschapsverlof – niet werken.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde