Wetenschap

Wetenschap

De ChristenUnie stelt de volgende maatregelen voor:

  • Extra middelen voor wetenschap en onderzoek. Investeringen in wetenschap en onderzoek houden ons land leefbaar, welvarend en concurrerend. Wij willen de matchingsdruk en de lage honoreringspercentages in de tweede geldstroom verzachten, de onderzoekscomponent in de eerste geldstroom versterken en een impuls geven aan multidisciplinair, wereldwijd toonaangevend onderzoek, dat grote maatschappelijke impact beoogt.
  • De bekostiging van hoger onderwijs wordt meer gekoppeld aan onderzoek. De ChristenUnie wil minder massastudies en massacolleges en wil de financiering aantrekkelijker maken voor universitair onderwijs dat sterk is verweven met wetenschap. Onderwijs is geen bijzaak, maar een kerntaak. Het praktijkgericht onderzoek aan de ’hbo’s krijgt de ruimte om zichzelf verder te profileren en zijn meerwaarde voor het beroepenveld te verankeren.
  • Behouden en aantrekken van internationale toponderzoekers en topdocenten. Zo krijgen meer studenten inspirerende en toonaangevende docenten, die in de frontlinie van de wetenschap staan. Hiervoor moet een goede infrastructuur aanwezig zijn.
  • Bèta en techniek weer in de lift, door versterking van de onderzoeksinfrastructuur in het hoger onderwijs en uitbreiding van de capaciteit van exacte en technische studies. 
  • De Nationale Wetenschapsagenda wordt verder ontwikkeld, waarbij maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, veiligheid, energie, duurzaamheid en voedsel. De belangrijkste routes in de Wetenschapsagenda, zoals Smart Industry en Circulaire Economie, krijgen een versnelling.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde