Wijkagenten

Wijkagenten

Wijkagenten zijn cruciaal voor een zichtbare politie die dicht bij de burger staat. Wijkagenten trekken hierbij samen op met jongerenwerkers, straatcoaches en politievrijwilligers. Zij hebben contact met overlastgevende jongeren en hun ouders, bouwen relaties op in de wijk en kunnen in een vroeg stadium preventieve maatregelen nemen wanneer jongeren het criminele pad op dreigen te gaan of dreigen te radicaliseren. Nederland doet het goed met de politie die in alle wijken kan komen en bewoners kent.

De ChristenUnie stelt het volgende voor:

  • Meer getrainde wijkagenten. De politie investeert in meer wijkagenten in ‘probleemwijken’ en bijpassende training.
  • Ruimte voor het echte werk van de wijkagent. Minder bureaucratie en betere ICT-systemen, zodat de wijkagent minder tijd kwijt is met afvinklijsten. Zo kunnen de professionals zich zoveel mogelijk met hun werk bezighouden, zoals het opbouwen van goede contacten met de wijkbewoners en het vroeg oppikken van signalen van radicalisering.
  • Samenwerking stimuleren. Wijkagenten worden beter ingebed in de organisatie van de Nationale Politie, waardoor andere politieonderdelen zoals de nooddiensten en recherche beter met hen samenwerken.
  • Politiemensen op straat kunnen ook carrière maken. Het traditionele salarisgebouw wordt doorbroken, zodat we de beste mensen in de frontlinie kunnen behouden.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde