ZZP'ers

ZZP'ers

In het kort

Er zijn in Nederland ruimt een miljoen zzp’ers, waarmee we koploper in Europa zijn. Veel zzp’ers zijn nauwelijks verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of ziekte, wat naast grote risico’s, zzp’ers ook goedkoper maakt dan werknemers. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld op de arbeidsmarkt.

  • ZZP’ers krijgen een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid en ziekte – met een wachttijd van 8 weken – die een inkomen op het bestaansminimum garandeert. Ze kunnen zich bijverzekeren tot de hoogte van hun inkomen.
  • Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van ZZP’ers.
  • De VAR wordt weer ingevoerd.

________________________________________________________

Veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP) zijn nauwelijks verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of ziekte. Naast het feit dat dit grote risico’s met zich meebrengt, maakt dit ZZP’ers ook goedkoper dan werknemers. Hierdoor ontstaat er een ongewenst, ongelijk speelveld op de arbeidsmarkt. De ChristenUnie wil een evenwichtige onderhandelingspositie voor ZZP'ers. ZZP'ers mogen uiteraard gehouden worden aan de normale professionele standaarden die in een bepaalde sector gelden.

De ChristenUnie is voor een verplichte verzekering voor ZZP’ers voor arbeidsongeschiktheid en ziekte – met een wachttijd van 8 weken – die een inkomen op het bestaansminimum garandeert. ZZP’ers kunnen zich bijverzekeren tot de hoogte van hun inkomen. Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de ZZP’er. 

  • Flexibele contracten moeten geleidelijk meer zekerheid gaan bieden. Tijdelijke contracten bij eenzelfde werkgever moeten daarom in duur oplopen. Een tweede contract duurt minimaal een half jaar langer dan de eerste, voor het derde contract wordt de huidige wetgeving gehanteerd.
  • Naar sectoren waarin veel schijnzelfstandigheid voorkomt moet goed gekeken worden
  • Voer de VAR weer in. De nieuwe regeling met modelcontracten is een forse stap terug, nodeloos complex en bureaucratisch. Met een beperkte aanpassing van de oude VAR-regeling had schijnzelfstandigheid ook beter aangepakt kunnen worden. Een effectieve aanpak van schijnzelfstandigheid en fiscaal gedreven ondernemerschap begint met het verkleinen van het verschil in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers en het minder vast maken van vaste en minder flex maken van flex-contracten.
  • Belasting makkelijker. In beschikkingen moet de berekening van belasting en toeslagen na te rekenen zijn. Het aantal berichten van de Belastingdienst kan worden verminderd door kennisgevingen en facturering samen te voegen.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde