Chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken en gehandicapten

In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie zich stevig ingezet voor chronisch zieken en gehandicapten. Meer dan anderen worden zij geconfronteerd met stapeling van eigen bijdragen en een oplopend eigen risico. In het Herfstakkoord in 2013 is mede dankzij de ChristenUnie de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten behouden gebleven. Hier werd 438 miljoen voor gereserveerd (lees hier).

De ChristenUnie kiest voor:

  • Betaalbare en toegankelijke zorg, gebaseerd op solidariteit.
  • Het eigen risico verlagen met 100 euro (lees hierover meer bij eigen risico).
  • De stapeling van eigen bijdragen tegen gaan, om de groei van de zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten te begrenzen.
  • Meer zeggenschap voor mensen zelf (lees hierover meer bij minder regels in de zorg).

Nieuws

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde