Vacatures Eurofractie

Vacature kandidaat Europarlementariƫr

Op D.V. 23 mei 2019 zullen de verkiezingen voor het Europees Parlement worden gehouden. De ChristenUnie wil in de aanloop naar deze verkiezingen haar christelijk-sociale profiel duidelijk en helder naar voren brengen. Ook daarna, in het Europees Parlement, zal dát voorop moeten staan. Er is besloten om samen met de SGP een ineengeschoven lijst uit te brengen. Over de Europese fractievorming na de verkiezingen zal t.z.t. door de delegatie in afstemming met de beide besturen besloten worden.

De ChristenUnie is op zoek naar

Kandidaat Europarlementariërs

voor de kandidatenlijst van de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019.


Als Europarlementariër werkt u in Brussel, Straatsburg en Nederland. U moet verbinding hebben met de achterban in Nederland, maar ook weten hoe u collega's met een andere politieke- en omgangscultuur meekrijgt. Dat vereist zowel charme als overtuigingskracht.
U heeft de mogelijkheid om in een interessante en dynamische, internationale omgeving het ChristenUnie profiel relevant en zichtbaar uit te dragen en geloofwaardig te representeren.

U draagt wezenlijk bij aan het beslissen over de complexe vraagstukken binnen het Europese verband. Zaken die er echt toe doen en een grote impact kunnen hebben op het dagelijkse leven van de Nederlandse burger en op die van de andere lidstaten. U kunt uw kennis van Europees-nationale staatkundige verhoudingen en ontwikkelingen en uw specialisme op één of meer Europese beleidsvelden volop toepassen en u hierin verder ontwikkelen. Als generalist met een sterk analytisch vermogen bent u in staat om u nieuwe zaken snel eigen te maken. U bent sociaal en contactueel vaardig en krijgt de kans om een zeer veelzijdig internationaal netwerk op te bouwen.

Voor uw kiezers bent u mede het Europese gezicht van de ChristenUnie. U deelt en vertaalt met veel plezier uw ervaringen en de ontwikkelingen binnen Europa met de ChristenUnie achterban en realiseert daardoor politieke steun. Samen met betrokken en gedreven collega’s bent u verantwoordelijk voor het opstellen, formuleren en uitdragen van christelijk-sociaal beleid voor Europese vraagstukken en het verwoorden en uitdragen van de standpunten conform het verkiezingsprogramma.

Algemeen
Kandidaten zijn lid van de ChristenUnie, onderschrijven de grondslag, het kernprogramma/de beginselverklaring, en zijn bereid de bewilligingverklaring van de ChristenUnie en de samenwerkingsovereenkomst met de SGP te ondertekenen.

Sollicitatie en Inlichtingen
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u uw sollicitatiebrief met C.V. tot en met donderdag 23 augustus 2018 richten aan de Selectiecommissie Europese Verkiezingen 2019, t.a.v. Bianca van der Horst (ambtelijk secretaris). Dit kan per e-mail naar: kandidaatstelling@christenunie.nl.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met het partijbureau (033-4226969). Zij kunnen u dan in contact brengen met de voorzitter van de selectiecommissie, mevr. Tineke Huizinga.
Algemene informatie over de huidige delegatie van de ChristenUnie is te vinden op de website www.eurofractie.nl

Profiel

Het Uniecongres heeft  het volgende profiel van de kandidaat Europarlementariër vastgesteld:

Ten aanzien van bewezen of vermoede kwaliteiten, een Europarlementariër namens de ChristenUnie:

 • heeft politieke vaardigheden
 • is primair generalist, bij voorkeur met een specialisatie op één of meer Europees relevante beleidsvelden;
 • is bekend met de Europees-nationale staatkundige verhoudingen en ontwikkelingen;
 • heeft een goed analytisch denkvermogen;
 • kan zich snel in kwesties verdiepen en kennis vergaren;
 • is vaardig in woord en geschrift;
 • is zorgvuldig, transparant en integer;
 • is teamworker;
 • is in staat en bereid tot kritische zelfreflectie;
 • staat open voor coaching en kritiek;
 • opereert in een netwerk van christelijke en niet-christelijke maatschappelijke organisaties;
 • is in staat om groepen in de samenleving te mobiliseren;
 • is een goede debater en onderhandelaar;
 • staat open voor brede afstemming en samenwerking in de partij en voor discussie met de achterban;
 • is in staat om het unieke ChristenUnie-profiel relevant en zichtbaar in de media uit te dragen;
 • kan pieken bij drukte en op cruciale momenten;
 • is vaardig in het simultaan hanteren van onderwerpen en het schakelen daartussen;
 • kent de weg in de digitale wereld en weet moderne media te benutten;
 • spreekt één of meer vreemde, Europese talen vloeiend.

Om aan deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen zijn een goede gezondheid, een evenwichtige thuissituatie en een positieve ondersteuning door de eventuele partner noodzakelijk.

Ten aanzien van uitstraling en impact, een Europarlementariër namens de ChristenUnie:

 • is herkenbaar als christen;
 • moet minimaal één en bij voorkeur meer specifieke doelgroepen aanspreken;
 • kan politieke resultaten behalen;
 • heeft een eenvoudig voor iedereen begrijpelijk taalgebruik;
 • staat herkenbaar voor Unieverklaring, Uniefundering en het partijprogramma;
 • is in staat om het verkiezingsprogramma helder en relevant uit te dragen;
 • is authentiek en politiek consistent en waait niet mee met mediahypes;
 • is betrouwbaar en vertrouwenwekkend,
 • komt goed over op radio en TV en weet zich een eigen plek in de media, inclusief sociale media, te verwerven.
  ,