26e Uniecongres en 11e Ledencongres

Congres wil plannen voor partijvernieuwing verder uitwerken

Het Uniecongres heeft zaterdag het partijbestuur een kader gegeven waarbinnen het de plannen voor de partijvernieuwing verder vorm kan geven. Uit een peiling bleek het Uniecongres positief te staan tegen het idee om verder te gaan als een ledenpartij waarbij kiesverenigingen veranderen in afdelingen. Voor definitieve besluitvorming is het nodig dat het partijbestuur de plannen concreter vormgeeft en de consequenties van zo'n verandering in verder kaart brengt.

Onderdeel van de verandering is ook dat ook individuele leden direct stemrecht krijgen; nu hebben zij dat nog niet, maar stemmen afgevaardigden van kiesverenigingen op de Uniecongressen. Een meerderheid koos zaterdag voor een model waarbij zowel individuele leden als afgevaardigden stemrecht op congressen krijgen, het zogenaamde 'hybride' systeem. Lees hier meer over de partijvernieuwing en de verschillende modellen waar het congres over kon beslissen.

Voorzitter
Op het congres is Piet Adema tot de nieuwe voorzitter van de partij gekozen. Adema werd rond 1990 bestuurlijk actief binnen het Gereformeerd Politiek Verbond, dat in 2001 met de Reformatorische Politieke Federatie fuseerde tot ChristenUnie. Tot 2003 was Adema voorzitter van de provinciale afdeling van ChristenUnie. In Friesland is Adema gedeputeerde geweest namens ChristenUnie. "De ChristenUnie is een uitgesproken Christelijke partij. Dat is ons DNA, onze identiteit. En dat blijven we dus ook”, sprak hij het congres toe.

Premier
De opening van het congres was in handen van Gor Khatchikyan, winnaar van het VPRO-programma Premier Gezocht. Gor is geboren en opgegroeid in Armenië. In 1999 vroegen zijn ouders asiel aan in Nederland. Zonder succes. Als uitgeprocedeerde asielzoeker kwam hij tot levend geloof in God. "Onze drijfveer moet niet frustratie of woede zijn over wat er speelt in onze maatschappij. Nee, onze drijfveer is de liefde van Christus."

Geloof
Geloof is het centrale thema van de ChristenUnie, hield Arie Slob het ledencongres voor. Het motto waarmee de partij dan ook de toekomst in gaat is ‘Geef geloof een stem’.


Afscheid van oud-Tweede Kamerleden Esmé Wiegman en Cynthia Ortega

Op het congres is afgelopen zaterdag ook afscheid genomen van twee oud-kamerleden Esmé Wiegman en Cynthia Ortega. In deze filmpjes nemen Arie Slob, fractiemedewerkers, collega's en mensen van enkele maatschappelijke organisaties afscheid van deze twee betrokken oud-kamerleden. Esmé Wiegman sprak het congres ook nog enkele afscheidswoorden toe.

Afscheidsfilm voor Esmé Wiegman

Afscheidswoorden van Esmé Wiegman

Afscheidsfilm voor Cynthia Ortega