WMO-tour

Hoe houden we de zorg goed en betaalbaar?

De afgelopen maanden is de Tweede Kamerfractie op Wmo-tour geweest door Nederland om te spreken over de vraag hoe we de zorg goed en betaalbaar kunnen houden. Kamerleden Arie Slob en Carla Dik zijn op bezoek geweest bij diverse zorg en welzijns- instanties en hebben gesproken met raadsleden en  wethouders. De Wmo-tour heeft erg veel bruikbare informatie opgeleverd, die we mee kunnen nemen in de debatten over de hervormingen in de langdurige zorg. We zijn erg blij met de resultaten van de Wmo-tour.

Luister hier een interview met Carla Dik hierover.

Kabinet
Als het aan dit kabinet ligt zal de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) op korte termijn rigoureus veranderen. Dit kabinet wil structureel 4 miljard bezuinigen, onder andere door het beperken van de huishoudelijke zorg en het overhevelen van de functie begeleiding naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast willen de VVD en de PvdA de intensieve zorg voor ouderen en gehandicapten landelijk organiseren, en taken als ondersteuning, begeleiding en verzorging door gemeenten laten oppakken. Dat betekent dat gemeenten meer zorgtaken krijgen,  maar deze met minder geld moeten uitvoeren.

De ChristenUnie Tweede Kamerfractie ziet ook dat de langdurige zorg hervormd moet worden. Maar de veranderingen moeten wel realistisch zijn. De kwaliteit van zorg voor chronisch zieken en gehandicapten mag niet verschralen. Tegelijkertijd moeten gemeenten de vrijheid hebben om het beleid zelf vorm te geven.

WMO-tour
De uitdagingen om de langdurige zorg, lokaal én landelijk betaalbaar en menswaardig te blijven organiseren zijn enorm. Daarom is goede afstemming tussen patiënten, zorgverleners, lokale en landelijke politiek nu nodig. Tweede Kamerleden Arie Slob en Carla Dik gingen daarom op WMO-tour langs verschillende regio’s om in gesprek te gaan met lokaal betrokkenen.

Aalburg - 8 April 2013