Zoeken


www.christenunie.nl Binnen het domein christenunie.nl

Zoekresultaten

1 - 10 van ongeveer 700 resultaten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... >>
Gezondheidszorg regelen lidstaten zelf - ChristenUnie.nl
het Europees Parlement over patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. De ChristenUnie SGP meent dat gezondheidszorg het ... het rapport Bowis over patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. Ik bedank de rapporteur voor alle inspanningen ... oppassen dat dit niet te ver gaat. Gezondheidszorg is iets wat voorbehouden moet blijven aan
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/345302/347467/gezondheidszorg-regelen-lidstaten-zelf.html
Relevantie : 100%, Gevonden termen : gezondheidszorg
'Hoeveel is een mensenleven waard?' politiek café met Gert-Jan Segers - ChristenUnie.nl
Politiek Café over actuele dilemma's in de gezondheidszorg Op dinsdag 12 december 2017 bespreken we ... het Politiek Café actuele dilemma’s in de gezondheidszorg met  Gert-Jan Segers , partijleider van de ...   www.prodemos.nl/gezondheidszorg .   Keuzes in de zorg De gezondheidszorg in Nederland brengt ons veel goeds. We
http://www.christenunie.nl/k/n37887/news/view/1142749/646649/hoeveel-is-een-mensenleven-waard-politiek-cafe-met-gert-jan-segers.html
Relevantie : 97%, Gevonden termen : gezondheidszorg
Een zorg(e)loze of be(zorgde) overheid in de toekomst? - ChristenUnie.nl
toekomst? zaterdag 06 april 2002 14:47 De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk. Er is ... stelsel Om de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg goed te kunnen begrijpen en daarop een ... periode van vijftig jaar te bezien. De gezondheidszorg van na de Tweede Wereldoorlog legt aanvankelijk
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/42197/347467/een-zorg(e)loze-of-be(zorgde)-overheid-in-de-toekomst.html
Relevantie : 95%, Gevonden termen : gezondheidszorg
Gezondheidszorg en ouderenzorg - ChristenUnie.nl
mensen op micro-niveau. Bevordering van een goede gezondheidszorg en het uitwisselen van goede praktijken zijn ... is verder dat duidelijk wordt gemaakt dat gezondheidszorg en ouderenzorg niet alleen vanuit het economische ... op dit moment veel discussie over de gezondheidszorg. Tal van regels, procedures en administratieve verplichtingen
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/35634/347467/gezondheidszorg-en-ouderenzorg.html
Relevantie : 94%, Gevonden termen : gezondheidszorg
Niet bezuinigen op gehandicaptenorganisaties - ChristenUnie.nl
alle PGO’s. Het Landelijk Platform voor Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz)  en de raad voor Verstandelijk Gehandicapten ... geoormerkt worden voor projecten in de geestelijke gezondheidszorg en voor verstandelijk gehandicapten.“ Kleine PGO’s ondervinden
http://www.christenunie.nl/k/n31032/news/view/469816/529561/niet-bezuinigen-op-gehandicaptenorganisaties.html
Relevantie : 93%, Gevonden termen : gezondheidszorg
Paul Blokhuis: ‘cliënten geestelijke gezondheidszorg krijgen meer zekerheid’ - ChristenUnie.nl
Paul Blokhuis: ‘cliënten geestelijke gezondheidszorg krijgen meer zekerheid’ Psycholoog CU logo onder ... 15:30 Lees voor Paul Blokhuis: ‘cliënten geestelijke gezondheidszorg krijgen meer zekerheid’ Er komt meer zekerheid ... voor mensen die afhankelijk zijn van geestelijke gezondheidszorg. Als het aan ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis ligt,
http://www.christenunie.nl/blog/2018/06/22/Paul-Blokhuis-clinten-geestelijke-gezondheidszorg-krijgen-meer-zekerheid
Relevantie : 93%, Gevonden termen : gezondheidszorg
Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de Financiering van de nieuwe tropenopleiding - ChristenUnie.nl
het belang van de nieuwe tropenopleiding, Internationale Gezondheidszorg en Tropische Geneeskunde (IGT)? Vraag 3 Wat ... vindt u ervan dat Internationale Gezondheidszorg en Tropische Geneeskunde, een opleiding die door ... Vraag 6 Erkent u dat artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropische Geneeskunde en de ervaring die
http://www.christenunie.nl/k/n37888/news/view/866437/655500/schriftelijke-vragen-carla-dik-faber-over-de-financiering-van-de-nieuwe-tropenopleiding.html
Relevantie : 93%, Gevonden termen : gezondheidszorg
Vragen in kamer over Riagg en Zwolse Poort - ChristenUnie.nl
vorige week voor de inspectie voor de gezondheidszorg reden de minister te adviseren dwingende maatregelen ... ‘in het belang van een goede geestelijke gezondheidszorg in Zwolle in te grijpen‘. Bron: Zwolse ... Wet Bijzondere Ziektekosten, waaronder ook de geestelijke gezondheidszorg valt. Een schuldige in het conflict wil
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/33153/347467/vragen-in-kamer-over-riagg-en-zwolse-poort.html
Relevantie : 91%, Gevonden termen : gezondheidszorg
Ziektekosten in Europa - ChristenUnie.nl
zoals het doen van een beroep op gezondheidszorg een oplossing moeten komen. MdV, Het verslag ... zoals het doen van een beroep op gezondheidszorg een oplossing moeten komen. Die oplossing komt ... invulling wordt gegeven aan het systeem van gezondheidszorg verschilt per lidstaat. En ook de financiering
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/35772/347467/ziektekosten-in-europa.html
Relevantie : 91%, Gevonden termen : gezondheidszorg
ChristenUnie: patiënten regio Rotterdam lopen gevaar door GGZ-bezuiniging - ChristenUnie.nl
vragen over de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. De problemen zijn het gevolg van een ... van de gemeente Rotterdam op de geestelijke gezondheidszorg. BoumanGGZ, een instelling die verslavingen en andere
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/490383/347467/christenunie-patienten-regio-rotterdam-lopen-gevaar-door-ggz-bezuiniging.html
Relevantie : 91%, Gevonden termen : gezondheidszorg