Zoeken


www.christenunie.nl Binnen het domein christenunie.nl

Zoekresultaten

1 - 10 van ongeveer 4000 resultaten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... >>
Congres over integratie van Platform Waarden en Normen - ChristenUnie.nl
Congres over integratie van Platform Waarden en Normen RD-foto segersklein ... vrijdag 07 augustus 2009 14:50 Vragen rondom integratie en tolerantie buitelen in de media over ... en toe flink. Juist rondom het thema integratie wringt de schoen. Mogen ‘nieuwe Nederlanders’ een
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/360592/347467/congres-over-integratie-van-platform-waarden-en-normen.html
Relevantie : 100%, Gevonden termen : integratie
Column Centraal Weekblad - ChristenUnie.nl
kennissen en vrienden hoor ik dezelfde verhalen.’ Integratie staat sinds Pim hoog op de politieke ... en gewoonten onontbeerlijk. Maar daarmee is de integratie nog geen feit. Alí wilde met mij ... hij de vinger op de zere plek. Integratie kan, net als liefde, niet van één
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/40264/347467/column-centraal-weekblad.html
Relevantie : 98%, Gevonden termen : integratie
Integratie en verzuiling - voorwoord congresbundel - ChristenUnie.nl
als een goed middel om tot een integratie te komen, of juist niet. Door het ... zien als een goed middel om tot integratie te komen. Niet zonder zelfkritiek merkte Balkenende ... stevige eigen zuil de beste garantie voor integratie was. Daar nam Balkenende nu echter afstand
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/42252/347467/integratie-en-verzuiling-voorwoord-congresbundel.html
Relevantie : 98%, Gevonden termen : integratie
Bijdrage debat integratie (rapport commissie Blok) - ChristenUnie.nl
Bijdrage debat integratie (rapport commissie Blok) dinsdag 31 augustus 2004 ... dan wel op het terrein van het integratiebeleid. De cie.-Blok beschrijft het, het kabinet beaamt ... welzijnsbeleid, via het minderhedenbeleid, terechtgekomen bij het integratiebeleid. Maar de verschuiving in het maatschappelijke en
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/40903/347467/bijdrage-debat-integratie-(rapport-commissie-blok).html
Relevantie : 97%, Gevonden termen : integratie
Migratie in Europa - ChristenUnie.nl
met het verslag van collega Moraes instemmen. Integratie houdt de politiek bezig, zeker ook in ... een Europese aanpak als het gaat om integratie op nationaal niveau. __________________________________________________________________________ Mijnheer de Voorzitter, ... migratie naar de EU, verbetering van de integratie en de samenwerking met landen van herkomst.
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/35791/347467/migratie-in-europa.html
Relevantie : 97%, Gevonden termen : integratie
Bijdrage debat rapport tijdelijke commissie integratiebeleid - ChristenUnie.nl
Bijdrage debat rapport tijdelijke commissie integratiebeleid donderdag 08 april 2004 16:31 Tineke Huizinga-Heringa ... : Voorzitter. Integratie is een proces van twee kanten. In ... oog springende verschillen. Uiteindelijk moet dit moeizame integratieproces leiden tot onderlinge acceptatie en vrede in
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/40710/347467/bijdrage-debat-rapport-tijdelijke-commissie-integratiebeleid.html
Relevantie : 97%, Gevonden termen : integratie
Inbreng bij aanbieding van het toezichtkader actief burgerschap en sociale integratie - ChristenUnie.nl
van het toezichtkader actief burgerschap en sociale integratie woensdag 27 september 2006 13:45 De leden ... van het ‘Toetsingskader actief burgerschap en sociale integratie’, waarin wordt uiteengezet hoe de regering toezicht ... op het actief burgerschap en de sociale integratie en hoe de inspectie dit zal gaan
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/128951/347467/inbreng-bij-aanbieding-van-het-toezichtkader-actief-burgerschap-en-sociale-integratie.html
Relevantie : 96%, Gevonden termen : integratie
2x Sander Luitwieler over Europa en de EU (ND & Friesch Dagblad) - ChristenUnie.nl
zich een voorstander te betonen van verdere integratie van het financieel-economische beleid van de eurolanden ... gezond uitgangspunt als hij zegt dat verdere integratie onontkoombaar is. Het samengaan in een muntunie ... de ChristenUnie wel of niet voor verdere integratie zou zijn. zwaktebod Om verdere integratie op
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/525502/347467/2x-sander-luitwieler-over-europa-en-de-eu-(nd-friesch-dagblad).html
Relevantie : 96%, Gevonden termen : integratie
Bijdrage Cynthia Ortega-Martijn Begroting WWI - ChristenUnie.nl
is van mening dat het doel van integratie is dat iedere Nederlander, ongeacht zijn of ... Daarom ondersteunt de ChristenUnie op hoofdlijnen de integratievisie van het kabinet. Afgelopen week las ik ... Juist dit onderdeel blijft onderbelicht in de integratievisie van het kabinet, terwijl het essentieel is
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/398533/347467/bijdrage-cynthia-ortega-martijn-begroting-wwi.html
Relevantie : 95%, Gevonden termen : integratie
Integratie in de gemeente - ChristenUnie.nl
aantal praktische handreikingen te bieden. Wat is integratie? Voordat we het over integratie hebben is ... om vast te leggen wat we onder integratie verstaan. In het rapport-Blok staat kernachtig wanneer ... ze hun eigenheid opgeven. Het streven is integratie, met respect voor culturele en religieuze verscheidenheid.
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/42287/347467/integratie-in-de-gemeente.html
Relevantie : 95%, Gevonden termen : integratie