Zoeken


www.christenunie.nl Binnen het domein christenunie.nl

Zoekresultaten

1 - 10 van exact 34 resultaten.

1 2 3 4 >>
Kredietgevaar voor natuurlijk ecosysteem - ChristenUnie.nl
degradation) alleen maar zal leiden tot verdere ontbossing, fragmentatie en bosdegradatie in tropische landen. ,,REDD
http://www.christenunie.nl/k/n31041/news/view/369550/529597/kredietgevaar-voor-natuurlijk-ecosysteem.html
Relevantie : 100%, Gevonden termen : ontbossing
Hoogste tijd voor Europees invoer- en verkoopverbod illegaal hout - ChristenUnie.nl
enorme negatieve impact op de schepping. Bij ontbossing verdwijnen niet alleen bomen, maar verdwijnen hele
http://www.christenunie.nl/k/n31040/news/view/429891/529578/hoogste-tijd-voor-europees-invoer-en-verkoopverbod-illegaal-hout.html
Relevantie : 98%, Gevonden termen : ontbossing
Bijdrage Esmé Wiegman AO 'Round Table on Responsible Soy' - ChristenUnie.nl
moment is het criterium 4.4 toegevoegd over ontbossing. In de testperiode mag alleen worden ontbost ... langere termijn ontbreekt, terwijl het voorkómen van ontbossing juist een van de cruciale onderdelen is ... ook allemaal draait om het tegengaan van ontbossing en het betalen voor duurzaam bosbeheer. Het
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/366243/347467/bijdrage-esme-wiegman-ao-round-table-on-responsible-soy.html
Relevantie : 96%, Gevonden termen : ontbossing
Pleidooi voor duurzame soja - ChristenUnie.nl
brengen voor de producerende landen. Denk aan ontbossing, verlies aan biodiversiteit, monoculturen en slechte arbeidsomstandigheden.
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/195830/347467/pleidooi-voor-duurzame-soja.html
Relevantie : 96%, Gevonden termen : ontbossing
Bijdrage van Hans Blokland aan debat COP-MOP biodiversiteit - ChristenUnie.nl
biomassa uit bossen. We zien dat door ontbossing en illegale houtkap veel soorten met uitsterven ... dan ook van essentieel belang om de ontbossing een halt toe te roepen voor zover ... ook op andere terreinen zeer waardevol zijn. Ontbossing leidt namelijk ook tot ernstige bodemerosie, zeker
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/287394/347467/bijdrage-van-hans-blokland-aan-debat-cop-mop-biodiversiteit.html
Relevantie : 94%, Gevonden termen : ontbossing
Esmé Wiegman op klimaatconferentie in Bali - ChristenUnie.nl
hebben de afspraken over het tegengaan van ontbossing, het adaptatiefonds en de beschikbaarstelling van technologie ... één op één contact cruciaal. Afspraken over ontbossing zijn van belang tijdens deze klimaatconferentie. De ... waar het gaan om het tegengaan van ontbossing. Kyoto vindt men te veel top down
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/189772/347467/esme-wiegman-op-klimaatconferentie-in-bali.html
Relevantie : 94%, Gevonden termen : ontbossing
Blokland over de resulaten van de klimaatconferentie - ChristenUnie.nl
werkprogramma om het ernstige probleem van de ontbossing aan te pakken. Juist vorige week kwamen ... weer alarmerende berichten naar buiten over ontbossing in Brazilië. Het is tevens goed dat
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/194272/347467/blokland-over-de-resulaten-van-de-klimaatconferentie.html
Relevantie : 90%, Gevonden termen : ontbossing
'Kopenhagen-top slaagt als Bali Actieplan wordt uitgevoerd' - ChristenUnie.nl
regio’s worden in één nacht jaren teruggezet." Ontbossing Van Dalen agendeerde het tegengaan van ontbossing.
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/370626/347467/kopenhagen-top-slaagt-als-bali-actieplan-wordt-uitgevoerd.html
Relevantie : 89%, Gevonden termen : ontbossing
Bijdrage Esmé Wiegman debat Klimaatconferentie Kopenhagen - ChristenUnie.nl
te maken afspraken, is het tegengaan van ontbossing. Het stoppen van ontbossing is de meest ... om het fundament van het tegengaan van ontbossing, waarbij de rechten van lokale en inheemse
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/377974/347467/bijdrage-esme-wiegman-debat-klimaatconferentie-kopenhagen.html
Relevantie : 88%, Gevonden termen : ontbossing
Klimaattop in Kopenhagen - ChristenUnie.nl
afspraken in Kopenhagen is het tegengaan van ontbossing. Het stoppen van ontbossing is de meest
http://www.christenunie.nl/k/n31040/news/view/369773/529578/klimaattop-in-kopenhagen.html
Relevantie : 87%, Gevonden termen : ontbossing