Zoeken


www.christenunie.nl Binnen het domein christenunie.nl

Zoekresultaten

1 - 10 van exact 90 resultaten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg schaalgrootte in de intensieve veehouderij - ChristenUnie.nl
voortgezet algemeen overleg schaalgrootte in de intensieve veehouderij woensdag 13 juni 2012 00:00 Bijdrage van ... Innovatie Onderwerp:    VAO Schaalgrootte in de intensieve veehouderij (AO d.d. 06/06) Kamerstuk:    28 973 Datum: ... eindeloos discussiëren over de schaalgrootte in de veehouderij, maar uiteindelijk draait het allemaal om het
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/522363/347467/bijdrage-esme-wiegman-aan-het-voortgezet-algemeen-overleg-schaalgrootte-in-de-intensieve-veehouderij.html
Relevantie : 100%, Gevonden termen : veehouderij
Inbreng bij wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij - ChristenUnie.nl
bij wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij donderdag 07 september 2006 16:47 De leden ... te komen tot een evenwichtige wetgeving voor veehouderij én natuurbescherming. Deze leden maken wel graag ... leden van de ChristenUniefractie enige versoepeling voor veehouderijen op zijn plaats vinden, hebben zij toch
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/117637/347467/inbreng-bij-wijziging-van-de-wet-ammoniak-en-veehouderij.html
Relevantie : 98%, Gevonden termen : veehouderij
Schriftelijke vragen Esmé Wiegman over nazorg bij ruiming in de veehouderij om dierziekte. - ChristenUnie.nl
Wiegman over nazorg bij ruiming in de veehouderij om dierziekte. donderdag 22 maart 2012 00:00 ... Scheppink inzake nazorg bij ruiming in de veehouderij om dierziekte. Onderwerp:    Nazorg bij ruiming in ... de veehouderij om dierziekte Kamerstuk:    2012Z05842 Datum:             22 maart
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/511439/347467/schriftelijke-vragen-esme-wiegman-over-nazorg-bij-ruiming-in-de-veehouderij-om-dierziekte.html
Relevantie : 91%, Gevonden termen : veehouderij
Bijdrage Carla Dik-Faber aan het plenair debat over de intensieve veehouderij in Nederland - ChristenUnie.nl
aan het plenair debat over de intensieve veehouderij in Nederland woensdag 03 september 2014 Bijdrage ... aan het plenair debat over de intensieve veehouderij in Nederland Onderwerp:    Debat over de intensieve ... veehouderij in Nederland Kamerstuk:     Datum:            3 september 2014
http://www.christenunie.nl/k/n37888/news/view/660074/655500/bijdrage-carla-dik-faber-aan-het-plenair-debat-over-de-intensieve-veehouderij-in-nederland.html
Relevantie : 90%, Gevonden termen : veehouderij
Voor de boer en voor de natuur - ChristenUnie.nl
Stankwet en de nieuwe Ammoniakwet voor de veehouderij. Belangrijke wetgeving vanwege de zaak waar het ... Stankwet en de nieuwe Ammoniakwet voor de veehouderij. Belangrijke wetgeving vanwege de zaak waar het ... de nu nog geldende Interimwet ammoniak en veehouderij. Welnu, deze Interimwet is voor de Nederlandse
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/40538/347467/voor-de-boer-en-voor-de-natuur.html
Relevantie : 89%, Gevonden termen : veehouderij
Fair trade in eigen land - ChristenUnie.nl
Stop Fout Vlees zorgpunten over de intensieve veehouderij besproken. De ChristenUnie erkent een deel van ... worden, in pas met veranderingen in de veehouderij. Het één gaat niet zonder het ander.” ... initiatieven plaats voor verduurzaming van de intensieve veehouderij. Daarom roept de ChristenUnie betreffende sectoren op
http://www.christenunie.nl/k/n31021/news/view/189619/529022/fair-trade-in-eigen-land.html
Relevantie : 88%, Gevonden termen : veehouderij
Bijdrage Carla Dik aan het voortgezet algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij - ChristenUnie.nl
het voortgezet algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij donderdag 11 april 2013 Bijdrage van ChristenUnie ... algemeen overleg Onderwerp:    VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij (AO d.d. 09/04) Kamerstuk:     29 683 Datum: ... Kamer, constaterende dat het antibioticagebruik in de veehouderij sinds 2009 flink is gedaald, maar dat
http://www.christenunie.nl/k/n37888/news/view/556373/655500/bijdrage-carla-dik-aan-het-voortgezet-algemeen-overleg-dierziekten-en-antibioticagebruik-veehouderij.html
Relevantie : 88%, Gevonden termen : veehouderij
Overleg over de toekomst van de veehouderij - ChristenUnie.nl
Overleg over de toekomst van de veehouderij donderdag 28 februari 2008 13:07 Mevrouw Wiegman-van ... het beleid toespitsen op schaalvergroting in de veehouderij. Hoe past de ontwikkeling van megastallen bij ... producent erdoor worden verkleind? - De Nederlandse veehouderij kan zich onderscheiden op kwaliteit, door oog
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/286187/347467/overleg-over-de-toekomst-van-de-veehouderij.html
Relevantie : 87%, Gevonden termen : veehouderij
Twee moties van Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake VAO Dierhouderij. - ChristenUnie.nl
gehoord de beraadslaging, van mening dat moderne veehouderij niet alleen efficiënt en duurzaam moet zijn ... aan het realiseren van een ethisch verantwoorde veehouderij in Nederland; constaterende dat de staatssecretaris positief ... en het bevorderen van dierenwelzijn in de veehouderij; overwegende dat het tussensegment een hoog innovatief
http://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/486066/347467/twee-moties-van-esme-wiegman-van-meppelen-scheppink-inzake-vao-dierhouderij.html
Relevantie : 84%, Gevonden termen : veehouderij
Bijdrage Carla Dik-Faber aan het algemeen overleg Mestwetgeving - ChristenUnie.nl
In de concentratiegebieden, met intensievere vormen van veehouderij, is er een duidelijk noodzaak voor mestverwerking. ... op de realisatie van milieudoelen voor de veehouderij. Uiteindelijk is het stelsel slechts een middel, ... een middel om de milieudruk van de veehouderij te verminderen. Ik vraag de staatssecretaris om
http://www.christenunie.nl/k/n37888/news/view/556061/655500/bijdrage-carla-dik-faber-aan-het-algemeen-overleg-mestwetgeving.html
Relevantie : 83%, Gevonden termen : veehouderij