Zoeken


www.christenunie.nl Binnen het domein christenunie.nl

Zoekresultaten

1 - 10 van exact 59 resultaten.

1 2 3 4 5 6 >>
Inbreng bij wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij - ChristenUnie.nl
bij wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij donderdag 07 september 2006 16:47 De leden ... te komen tot een evenwichtige wetgeving voor veehouderij én natuurbescherming. Deze leden maken wel graag ... leden van de ChristenUniefractie enige versoepeling voor veehouderijen op zijn plaats vinden, hebben zij toch
https://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/117637/347467/inbreng-bij-wijziging-van-de-wet-ammoniak-en-veehouderij.html
Relevantie : 100%, Gevonden termen : veehouderij
Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg schaalgrootte in de intensieve veehouderij - ChristenUnie.nl
voortgezet algemeen overleg schaalgrootte in de intensieve veehouderij woensdag 13 juni 2012 00:00 Bijdrage van ... Innovatie Onderwerp:    VAO Schaalgrootte in de intensieve veehouderij (AO d.d. 06/06) Kamerstuk:    28 973 Datum: ... eindeloos discussiëren over de schaalgrootte in de veehouderij, maar uiteindelijk draait het allemaal om het
https://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/522363/347467/bijdrage-esme-wiegman-aan-het-voortgezet-algemeen-overleg-schaalgrootte-in-de-intensieve-veehouderij.html
Relevantie : 98%, Gevonden termen : veehouderij
Schriftelijke vragen Esmé Wiegman over nazorg bij ruiming in de veehouderij om dierziekte. - ChristenUnie.nl
Wiegman over nazorg bij ruiming in de veehouderij om dierziekte. donderdag 22 maart 2012 00:00 ... Scheppink inzake nazorg bij ruiming in de veehouderij om dierziekte. Onderwerp:    Nazorg bij ruiming in ... de veehouderij om dierziekte Kamerstuk:    2012Z05842 Datum:             22 maart
https://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/511439/347467/schriftelijke-vragen-esme-wiegman-over-nazorg-bij-ruiming-in-de-veehouderij-om-dierziekte.html
Relevantie : 98%, Gevonden termen : veehouderij
Voor de boer en voor de natuur - ChristenUnie.nl
Stankwet en de nieuwe Ammoniakwet voor de veehouderij. Belangrijke wetgeving vanwege de zaak waar het ... Stankwet en de nieuwe Ammoniakwet voor de veehouderij. Belangrijke wetgeving vanwege de zaak waar het ... de nu nog geldende Interimwet ammoniak en veehouderij. Welnu, deze Interimwet is voor de Nederlandse
https://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/40538/347467/voor-de-boer-en-voor-de-natuur.html
Relevantie : 93%, Gevonden termen : veehouderij
Overleg over de toekomst van de veehouderij - ChristenUnie.nl
Overleg over de toekomst van de veehouderij donderdag 28 februari 2008 13:07 Mevrouw Wiegman-van ... het beleid toespitsen op schaalvergroting in de veehouderij. Hoe past de ontwikkeling van megastallen bij ... producent erdoor worden verkleind? - De Nederlandse veehouderij kan zich onderscheiden op kwaliteit, door oog
https://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/286187/347467/overleg-over-de-toekomst-van-de-veehouderij.html
Relevantie : 90%, Gevonden termen : veehouderij
Fair trade in eigen land - ChristenUnie.nl
Stop Fout Vlees zorgpunten over de intensieve veehouderij besproken. De ChristenUnie erkent een deel van ... worden, in pas met veranderingen in de veehouderij. Het één gaat niet zonder het ander.” ... initiatieven plaats voor verduurzaming van de intensieve veehouderij. Daarom roept de ChristenUnie betreffende sectoren op
https://www.christenunie.nl/k/n31021/news/view/189619/529022/fair-trade-in-eigen-land.html
Relevantie : 88%, Gevonden termen : veehouderij
Wiegman: nazorg boeren na ruiming moet beter - ChristenUnie.nl
Innovatie, over nazorg bij ruiming in de veehouderij om dierziekte. 1. Bestaat er volgens u ... aan nazorg voor gezinnen en eigenaren van veehouderijen, die een ruiming vanwege een dierziekte moeten ... 3. Is er nu nazorg beschikbaar voor veehouderijen die vanwege een dierziekte worden geruimd? Zo
https://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/511357/347467/wiegman-nazorg-boeren-na-ruiming-moet-beter.html
Relevantie : 86%, Gevonden termen : veehouderij
Nota-overleg Toekomst intensieve veehouderij - ChristenUnie.nl
Nota-overleg Toekomst intensieve veehouderij maandag 07 juni 2004 11:31 Arie Slob ... discussie over de toekomst van de intensieve veehouderij staat onder zware druk. De dierziektes zijn ... aangegeven dat de toestand van de intensieve veehouderij zorgwekkend is. Dat is eigenlijk een understatement
https://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/40764/347467/nota-overleg-toekomst-intensieve-veehouderij.html
Relevantie : 84%, Gevonden termen : veehouderij
Twee moties van Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake VAO Dierhouderij. - ChristenUnie.nl
gehoord de beraadslaging, van mening dat moderne veehouderij niet alleen efficiënt en duurzaam moet zijn ... aan het realiseren van een ethisch verantwoorde veehouderij in Nederland; constaterende dat de staatssecretaris positief ... en het bevorderen van dierenwelzijn in de veehouderij; overwegende dat het tussensegment een hoog innovatief
https://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/486066/347467/twee-moties-van-esme-wiegman-van-meppelen-scheppink-inzake-vao-dierhouderij.html
Relevantie : 84%, Gevonden termen : veehouderij
Algemeen Overleg over het mestbeleid na 2006 - ChristenUnie.nl
elkaar over de toekomst van de intensieve veehouderij. Vandaag spreken we met elkaar over het ... beleid dat vooral impact heeft op de veehouderijbedrijven. Een beleid dat vele intensieve veehouderijbedrijven fataal ... berekend dat de inkomens in de intensieve veehouderij uiteindelijk (in 2009) met 20.000 euro zullen
https://www.christenunie.nl/k/n29626/news/view/40744/347467/algemeen-overleg-over-het-mestbeleid-na-2006.html
Relevantie : 83%, Gevonden termen : veehouderij