Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

... aan Hem die ons liefheeft ... alle macht …

Lieve mensen,

Bij liefde denken we niet zo gauw aan macht. Bij Johannes is dat ook niet het eerste woord bij liefde. Hij schrijft over Jezus: "Hem die ons liefheeft" en memoreert dan eerst wat Jezus voor ons deed en pas daarna over wat Hem toekomt, waaronder ook "alle macht, tot in eeuwigheid. Amen" (zie de hyperlink onder de kop hierboven).

We kijken in deze gebedsbrief naar wat Johannes hier over de liefde van Jezus schrijft, omdat binnenkort de week van het gebed begint en mensen dan wereldwijd bidden met het thema uit Johannes 15 vers 9: "Blijf in mijn liefde".

Bij Jezus is liefde ook macht. Hij had de macht om ons te verlossen van onze zonden. Hij gaf zijn leven, zijn bloed. Hij ging dood, maar Hij overwon de dood. Met dat offer heeft Hij er voor gezorgd dat wij het nieuwe leven kunnen leven. Dat is een heel bijzonder leven: Johannes meldt in deze twee Bijbelverzen dat wij nu samen een koninkrijk vormen en dat Jezus ons tot priesters heeft gemaakt, voor God zijn Vader.
 

Dus dat is de basis waarop wij bidden: priesters doen voorbede! We bidden omdat Jezus ons die rol gegeven heeft. En dat deed Hij uit liefde.

Voor ons geldt hetzelfde als wat Jezus tegen zijn discipelen zei: "Blijf in mijn liefde".

In die liefde kunnen we ook bidden bij alle zaken waar macht belangrijk is. Want Jezus komt alle macht toe en wij bidden in zijn naam. Ook als we bidden voor de politiek is dit het eerste wat we in Jezus naam moeten doen: die opdracht van Hem, "blijf in mijn liefde".

Die liefde is dat Hij alles voor ons gegeven heeft. Vanuit die liefde kunnen wij eveneens alles geven, opdat anderen ook zullen leven, net als wij. Als we blijven in Jezus liefde kunnen we - in de wetenschap dat Hij alle macht heeft - bidden voor mensen die machtiger zijn dan wij. Dan kunnen we hen het goede toebidden, ook als dat pijn doet, als wij kwetsbaar zijn, als wij beperkt worden, als wij ons moeten voegen.

Omdat politiek over macht gaat, is daarvoor bidden heel erg kwetsbaar. Macht kan mensen breken, het maakt dat iemand zich moet verplaatsten, of juist niet, zoals bij een lockdown. Dat doet wat met ons. Het raakt ons, zonder dat we er veel aan kunnen doen. De pijn, de moeite, de woorden die ons onverbiddelijk worden gezegd: ze beïnvloeden ons gebed. Bidden lijkt makkelijk als alles goed gaat, maar komt pas bij haar kern als het moeilijk wordt. Dan wordt dat woord van Jezus de basis van waaruit wij opnieuw leren bidden: "Blijf in mijn liefde".

Gebedspunten bij Covid-19 en de Toeslagenaffaire

Ik hoef u niet te melden wat er speelt rond deze twee onderwerpen. Ook abonnees van deze brief moesten geld betalen in deze affaire of worden rond Covid-19 verplicht tot maatregelen waarin ze zelf niet geloven. Misschien zegt u, "dat zijn wel heel verschillende zaken". Dat klopt, maar voor de betrokkenen gaat het om overmacht, het is pijnlijk voor hen. Mensen lijden daaronder, ook sommige van de abonnees op deze gebedsbrief.

 • Laten we allereerst voor elkaar bidden dat we blijven in de liefde van Jezus en zijn vrede
 • Bid voor machthebbers, bid hen de liefde van Jezus toe, bidt dat ze groeien in zijn liefde.
 • Bid dat de macht die mensen hebben om hierbij het goede te doen door genade tot zijn recht komt.

Gebedspunten bij Christenvervolging en Covid-19 in de "derde" wereld

Kijkt u wel eens op de nieuwssite van de ChristenUnie? Bij 13 januari vindt u de reacties van Joël Voordewind en Gert-Jan Segers op de nieuwste jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging. Zeer pijnlijk: de pandemie maakt de zeer ernstige situatie nog veel zwaarder. Het andere item komt uit het Coronadebat in de Tweede Kamer. Ik lees dat Afrika veel later vaccins krijgt dan andere werelddelen (Waarom hier "derde" wereld, dat is toch verouderd? Helaas, op dit punt plaatst men Afrika toch weer op een "derde" plaats!). Gert-Jan vroeg de regering om een extra inspanning voor een eerlijke verdeling. Hulporganisaties overwegen een actie, waarbij mensen die een vaccin in Nederland krijgen wordt gevraagd om een gift voor een vaccin voor iemand elders in de wereld.

 • Draag de christenen die om hun geloof vervolgd worden op aan onze hemels Vader, want Hij zorgt.
 • Bid om verbondenheid met onze geloofsgenoten daar, opdat we met hen meer op Jezus gaan lijken.
 • Vraag om veel creatieve wegen, waarmee we het goede dat we ontvangen eerlijker kunnen verdelen.

Gebedspunten bij de Verenigde Staten van Amerika

Wist Trump wat hij deed toen hij zijn aanhangers in de positie bracht waarin ze het congres zouden bestormen? Een staatsman weet dat hij leiding geeft aan de emoties van de mensen die hem vertrouwen. De nieuw gekozen president staat bekend als een bekwaam staatsman. Hij krijgt nu de regeringsmacht in een diep ontredderd land.

 • Hoe u ook denkt over de situatie, wilt u bidden voor president Trump? Hij heeft dat nodig.
 • Wilt u komende jaren bidden voor het leiderschap van president Biden? Hij heeft dat nodig.
 • Dank voor de veerkracht binnen de Amerikaanse democratie, bid dat grote land herstel toe.

Gebedspunten bij de verkiezingscampagne: het wordt spannend!

Alle activiteiten van alle politieke partijen in Nederland draaien nu al om de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Iedere partij wil zo goed mogelijk voor de dag komen. Op woensdag 17 maart mogen de kiezers zeggen wie er in de Kamer komen. Na de verkiezingen mogen sommige partijen aan de slag, want ze moeten de nieuwe regering vormen. Iedere partij wil dan zijn eigen standpunten in het beleid van de regering krijgen. Bij ons wordt nog hard gewerkt aan een zo goed mogelijk verkiezingsprogramma. Kijk maar eens op onze site. D.V. 30 januari kiest de ChristenUnie na een week online debatteren het programma waarmee onze parlementariërs na de verkiezingen aan het werk gaan. Ons congres staat hier. Tot 17 maart wordt overal campagne gevoerd: een enerverende tijd.

 • Dank voor onze democratie. Bid dat het mag leiden tot een goede nieuwe regering voor ons land.
 • Bid voor de verkiezingscongressen. CDA, SGP en PvdA: deze week. ChristenUnie: van 25 tot 30 januari.
 • Bid voor de kiezers in ons land. Bid dat ze inzicht verwerven voor hun keuze straks.

Gebedspunten bij Tweede Kamerfractie en regering

Over enkele weken begint het "campagnereces". Tot die tijd verwacht men oplopende spanningen en felle debatten. Politiek kan een zwaar vak zijn, zeker ook voor ministers en staatssecretarissen. Fractieleiders zoals Gert-Jan Segers staan volop in de wind. Ze behoeven uw gebed: voor hun gezondheid, voor hun thuisfront. De ChristenUniefractie wil graag in alles eerst God blijven zoeken en zijn licht laten schijnen in de politieke arena. Daarbij behoeft men creativiteit en energie om op beslissende momenten goede invloed uit te kunnen oefenen.

 • Dank voor de toewijding van onze Kamerleden en onze bewindspersonen.
 • Bid voor de genoemde zaken: het verduren van tegenwind, de gezondheid, de mensen thuis.
 • Vraag om de bijstand van Gods Geest, Hij is een helper en geeft innerlijke vrede in een harde tijd.
 

Tot 17 maart sturen we elke week een korte gebedsbrief

Omdat de verkiezingen er aan komen en we bij de ChristenUnie uw gebed zeer op prijs stellen, willen we u tot die verkiezingen graag elke donderdag een korte gebedsbrief sturen. De bedoeling is dat u telkens enkele gebedspunten van één van de kandidaten krijgt, iemand die op de kieslijst van de ChristenUnie staat. Mogelijk daarnaast nog een ander actueel punt. Na de verkiezingen brengen we de frequentie van deze gebedsbrief weer terug naar maximaal een keer per maand.

D.V. zaterdag 23 januari en zaterdag 30 januari kunt u 's ochtends tussen 9 tot 10 uur vanuit uw eigen huis online met ons mee luistereren, zingen, danken en bidden. Dat doen we in verband met de deelsessies die voor het vaststellen van het verkiezingsprogramma in de tussenliggende dagen gehouden moeten worden en natuurlijk ook in verband met het congres op 30 januari. In februari hopen we twee overeenkomstige gebedsuren op zaterdag te houden en hetzelfde ook nog in de eerste twee weken van maart. In de korte gebedsbrief die we elke donderdag aan alle abonnee's willen sturen gaan we vermelden hoe u zich aan kan melden. 

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.