Over Verkiezingscongres - Geloof in de samenleving

Wegens overweldigende belangstelling zijn er helaas geen tickets voor de locatie meer beschikbaar. U kunt u nog wel aanmelden om online mee te kunnen stemmen.

We heten u van harte welkom op het verkiezingsongres van de ChristenUnie dat op zaterdag 30 september 2023 zal worden gehouden. Dit congres is het Verkiezingscongres waarbij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 centraal staan.

Het congres zal gehouden worden in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Aanmelden
Om deel te nemen aan het congres en te kunnen stemmen, kunt u zich aanmelden via de congreswebsite tot woensdag 27 september 10:00 uur.

Uiteraard is het partijcongres ook toegankelijk voor niet-leden van de ChristenUnie. Zij hebben alleen geen stem- en spreekrecht. Wilt u iemand meenemen die geen lid is, dan kunt u diegene aanmelden door een mail met daarin naam en e-mailadres van uw introducé te sturen naar info@christenunie.nl.

Bijdrage congres
Het verkiezingscongres is een extra congres, waarvoor geen budget gereserveerd is. Natuurlijk organiseren we dit congres met plezier en hopen we er een feestelijke dag van te maken! Zou u willen overwegen om, naar draagkracht, een bijdrage in de kosten te geven? Ook zonder bijdrage bent u natuurlijk van harte welkom! 

Programma
Het congres start om 09:00 uur met de voorbespreking van de amendementen en moties. Om 10:15 uur begint het plenaire programma met een overdenking, muziek, presentatie en vaststelling van de kandidatenlijst en een speech van de lijsttrekker.

Na de lunch volgen er enkele campagnesubsessies, gevolgd door de behandeling van amendementen en moties en de vaststelling van het verkiezingsprogramma.
Het congres eindigt met een gezamenlijke borrel.

Moties en amendementen
Lokale afdelingen of (minimaal) 10 leden gezamenlijk kunnen moties indienen en amendementen op de voorstellen van het Landelijk Bestuur. De deadline voor het indienen van een motie of amendement is inmiddels verstreken.

Vanaf woensdag 27 september 2023 om 9:00 uur vindt u de preadviezen van het Landelijk Bestuur bij de moties en amendementen op de congreswebsite onder het kopje Materiaal.

De bespreking van de moties en amendementen gebeurt op drie momenten:

  • Woensdagavond 27 september zijn er digitale sessies waar een bespreking plaats vindt tussen één woordvoerder namens de indieners en het Landelijk Bestuur. De hoofdindiener van elk amendement ontvangt hierover persoonlijk bericht.
  • Tijdens de congresdag zijn er om 09:00 uur subsessies waarin u als leden in gesprek kunt over de moties en amendementen
  • Tijdens het plenaire middagdeel wordt een selectie van de moties en amendementen besproken. 

Planning
Vanwege het korte tijdpad kunnen we voor de publicatie van de congresstukken en het indienen van moties en amendementen niet alle termijnen hanteren zoals die in onze reglementen zijn vastgesteld.

De planning ziet er als volgt uit:

Datum

Wat

15 september

Congresstukken zijn beschikbaar op de website

22 september 09:00

Deadline indienen moties en amendementen

27 september 09:00

Moties en amendementen worden met preadviezen op de website geplaatst + gemaild naar aangemelde bezoeken congres

27 september (avond)

Online sessies om amendementen op het verkiezingsprogramma met preadvies ‘ontraden’ te bespreken met de hoofdindiener/woordvoerder

30 september

Bespreking amendementen op het verkiezingsprogramma met preadvies ‘oordeel congres’ of ‘ontraden’ met leden in subsessies

Stemmingen over moties en amendementen + vaststellen verkiezingsprogramma en kandidatenlijst


Afvaardiging lokale afdelingen
Besturen van lokale afdelingen kunnen aangeven wie namens de betreffende afdeling op het Partijcongres mag stemmen, door het aan de secretarissen per mail toegestuurde formulier in te vullen.
De afgevaardigde krijgt op het congres een verzwaarde stem, dat wil zeggen: bovenop zijn eigen stem krijgt hij - afhankelijk van de grootte van de afdelingen - extra stemmen. In ieder geval één stem en per 75 afdelingsleden een extra stem. De stemmen worden onverdeeld (dus in 1x) uitgebracht.

Stemmen en inspreken 
Alle leden van de ChristenUnie hebben stem- en spreekrecht. De stemmingen vinden plaats op de congresdag bij de behandeling van de betreffende onderwerpen.

Inspreken is alleen mogelijk als u op de congreslocatie aanwezig bent en gebeurt in de subsessies die in de ochtend worden gehouden van 9:00 - 10:00 uur.

Stemmen kan ook vanuit huis gedaan worden d.m.v. het volgen van de livestream. Deze livestream start om 10:15 uur, bij de start van het plenaire programma. Om te kunnen stemmen is het wel noodzakelijk dat u zich aanmeldt via deze pagina (ook als u vanuit huis wilt meedoen).

Contact
Per e-mail info@christenunie.nl of per telefoon: 033-422 69 69.

Aanmelden

Log in om te zien welke tickets voor jou beschikbaar zijn.

Ja, ik wil inloggen