Hoe word ik...?

Actief in uw gemeente of provincie worden?

De ChristenUnie is sterk aanwezig in gemeenten en provincies. En daar kunnen we alle capaciteit goed gebruiken. Als u het geluid van de ChristenUnie wilt versterken in uw gemeente of provincie hoeft dat niet alleen in de politieke arena. Ook achter de schermen wordt veel werk verzet.

Hier kunt u uw lokale afdeling of provincie vinden. Neem contact op met het bestuur of de fractie om kennis te maken en door te praten over uw bijdrage. Komt u er niet uit dan kan u contact opnemen met de coördinator talent op het partijbureau. De contactgegevens vindt u hiernaast. 

Raadslid worden?

 • Raadsleden worden gekozen via de lokale kandidatenlijst. Neem contact op met de lokale afdeling van de ChristenUnie.
 • Bespreek met hen uw interesse en vraag naar de mogelijkheden om kennis te maken met het raadswerk.
 • Wilt u weten of uw profiel past bij dat van een raadslid neem dan contact op met de talentmanager Ron de Rover. Contactgegevens vindt u hiernaast. 

Wethouder worden?

 • Een wethouder wordt voorgedragen door de lokale fractie.
 • Wilt u wethouder worden in uw gemeente ga dan in gesprek met de fractievoorzitter van de lokale ChristenUnie fractie. Hij / zij kan u vertellen wat het profiel is van een wethouder en wat de mogelijkheden zijn.
 • Soms komen wethouders van buiten de eigen gemeente. Om te voorzien in de vraag naar wethouders-van-buiten heeft de ChristenUnie een wethouderspool. Heeft u interesse om opgenomen te worden in deze pool, meld u dan bij de talentmanager Ron de Rover.
 • Wilt u ontdekken of uw profiel past bij het wethoudersprofiel dan kunt u via een TMA, talent motivatie analyse, inzicht hierin krijgen. Deze analyse geeft, samen met het gesprek hierover, inzicht in uw drijfveren, talenten en competenties. Neem hiervoor ook contact op met Ron de Rover. 

Burgemeester worden?

 • Wilt u onderzoeken of het burgemeesterschap past bij uw profiel? Meld u aan bij de talentmanager Ron de Rover. Via een analyse van uw drijfveren en talenten, d.m.v. een talent motivatie analyse, kunnen we kijken waar de mogelijkheden liggen.
 • Wilt u solliciteren naar een burgemeesterspost, meld dit dan bij Ron de Rover. Het is belangrijk voor kandidaten en voor ons om te weten wie waar solliciteert. Alles in grote vertrouwelijkheid uitaard. 
 • Wilt u advies gedurende een sollicitatietraject, mee laten lezen met uw sollicitatiebrief of oefenen voor een sollicitatiegesprek? Dan kunnen we u daarin helpen. Er zijn ook ChristenUnie burgemeesters bereid om mee te denken in uw proces. Neem ook hiervoor contact op.
 • Heeft u interesse in het burgemeestersambt, maar nog niet op korte termijn, vul dan Mijn Profiel in. We houden u dan op de hoogte van mogelijke opleidingen of bijeenkomsten.
 • Bent u raadslid en komt er een burgemeestersvacature vrij in uw gemeente dan horen we dat graag zo snel mogelijk. U mag hiervoor contact opnemen met Ron de Rover. 

Statenlid worden?

Elke provincie heeft een eigen bestuur en een fractie. Elke vier jaar worden er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten. Het bestuur is dan verantwoordelijk voor het opstellen van de kandidatenlijst. Als u actief mee wilt doen in de provincie kunt u hier de gegevens vinden. U kunt altijd kennismaken met bestuur en/ of fractie, een vergadering bezoeken of een dag meelopen om te kijken wat er bij u past. Komt u er niet uit dan kan u contact opnemen met de talentmanager op het partijbureau. De contactgegevens vindt u hiernaast.