Missie en geschiedenis

De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000 na de politieke fusie tussen GPV en RPF. Een jonge partij dus, maar wel met een rijke historie die vorm kreeg door denkers als Augustinus, Luther, Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper.

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God.
De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.


De ChristenUnie wil een politieke partij zijn die de samenleving in beweging brengt. Zij mobiliseert via netwerken op diverse niveaus mensen, maatschappelijke organisaties en kerken om samen na te denken over de toekomst. Het is onze ambitie om de christelijke waarden te vertalen in normen voor de overheid en de samenleving.

De ChristenUnie streeft ernaar de achterban van leden en kiezers te verbreden. Zij wil een brede partij zijn waar christenen zich thuis voelen; een krachtiger vertegenwoordiging op elk politiek niveau.

De ChristenUnie is steeds opnieuw op zoek naar mensen die ons willen steunen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een lidmaatschap. Leden kunnen deelnemen aan excursies, interessante cursussen volgen, meelezen met de nieuwsbrief en zij ontvangen het ChristenUnie magazine.

De ChristenUnie is een biddende partij. Via de website is het mogelijk om u te abonneren op de maandelijkse gebedsbrief. Een handreiking om te danken en te bidden voor actuele ontwikkelingen.

Met uw steun bereiken we meer!

Geschiedenis

De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000. Een jonge partij dus, maar één met een rijke traditie.

 • Op 22 januari 2000 stemmen de afgevaardigden van GPV en RPF in met een politieke fusie: de ChristenUnie is geboren.
 • Op 8 november 2003 kiezen de afgevaardigden voor het opheffen van GPV en RPF.
 • Met Kars Veling in 2002 en Andre Rouvoet in 2003 haalt de ChristenUnie respectievelijk 4 en 3 zetels.
 • In de periode 2003 tot 2006 weet de ChristenUnie zich in de oppositie duidelijk te profileren wat resulteert in winst bij de Gemeenteraadsverkiezingen en een verdubbeling van het aantal zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006.
 • Van 2006 tot 2010 maakt de ChristenUnie deel uit van de regering met het CDA en de PvdA. Namens de ChristenUnie treden Andre Rouvoet (Jeugd en Gezin), Eimert van Middelkoop (Defensie) en Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) als bewindspersonen toe tot het kabinet.
 • Het aantal partijleden blijft stijgen tot ruim 27.000 leden in 2008.
 • In 2010 haalt de ChristenUnie vijf zetels en blijft het ook vanuit de oppositie constructief meedenken over beleid met bijvoorbeeld het Lenteakkoord.
 • Onder Arie Slob in 2012 en Gert-Jan Segers in 2017 behoudt de ChristenUnie haar 5 zetels en boekt het winst bij Gemeenteraadsverkiezingen.
 • In oktober 2017 bereikt de ChristenUnie een coalitieakkoord met VVD, CDA en D66 en treden namens de ChristenUnie Carola Schouten (vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Arie Slob (minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Paul Blokhuis (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) toe tot het kabinet. Klik hier voor resultaten van het werk van de ChristenUnie als coalitiepartij.
 • De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer wordt vanaf 2017 gevormd door Gert-Jan Segers, Joël Voordewind, Carla Dik-Faber, Eppo Bruins en Stieneke van der Graaf.
 • Bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad in 2018 en de Provinciale Staten en het Europees Parlement in 2019 boekt de ChristenUnie steeds stemmenwinst. In 2019 stijgt het aantal Eerste Kamerzetels van 3 naar 4.

Zie ook: