Geef een gift aan de ChristenUnie

  • Gift
  • Uw gegevens

Giften vanaf € 1000 zijn wij verplicht openbaar te maken en te melden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zie het giftenreglement voor meer informatie.

Liever zelf overmaken?

Internetbankieren

U kunt uw gift ook zelf overmaken. Maak daarbij gebruik van onderstaande gegevens:

  • IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie
  • Onder vermelding van: Gift ChristenUnie (en - als u lid bent - uw lidnummer, bijvoorbeeld: "Gift ChristenUnie - 123456")

Machtiging

Vul hier online het machtigingsformulier in

Hiermee machtigt u de ChristenUnie om eenmalig het door u ingevulde bedrag af te schrijven.