Contact Opleidingscentrum

Voor praktische informatie en aanmeldingen:
opleiding@christenunie.nl
033 - 422 69 69

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen:
Rieke Elsenbroek, Coördinator Opleiding
Ron de Rover, Talentmanager / Opleidingsontwikkelaar