Topbanner kamerleden23-2.jpg

Goed nieuws

Resultaten van ons werk in de Kamer

137
Jongeren buiten.jpg

Suïcidepreventie

Het wordt een wettelijke verplichting van landelijke en lokale overheid om zelfdodingen te voorkomen. Een brede meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor de initiatiefwet gestemd. Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. De overheid moet zich verantwoordelijk weten voor een goed suïcidepreventiebeleid. Hiermee wordt onder andere het bestaan van een gratis hulplijn wettelijk vastgelegd.

Suïcidepreventie
136
Kruis in sloppenwijk.jpg

Godsdienstvrijheid

Een motie van Don Ceder is aangenomen die de regering oproept zich hard te maken voor godsdienstvrijheid binnen de Europese Commissie. Zo moet de gezant voor godsdienstvrijheid in stand blijven met een stevige basis. Wereldwijd staat godsdienstvrijheid onder druk, zo ook in de Europese Unie. De EU heeft een belangrijke taak om internationaal godsdienstvrijheid te bevorderen.

Godsdienstvrijheid
135
Rechter

Snelrecht antisemitische misdrijven

Met een motie roept Mirjam Bikker op om te kijken hoe snelrecht gebruikt kan worden bij antisemitische misdrijven. Met het snelrecht komen verdachten snel voor de rechter. Zo wordt laten zien dat antisemitisme in Nederland niet getolereerd wordt. Het snelrecht is een nodige versterking om oplaaiend antisemitisme in te dammen.

Snelrecht antisemitische misdrijven
134
Antisemitisme.jpeg

Catshuissessie bestrijding Jodenhaat

Dankzij een voorstel van Mirjam Bikker is er een Catshuissessie geweest om te praten over de bestrijding van Jodenhaat. Hiervoor zijn veel maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Ook vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap praten mee over de existentiële bedreiging. Met de Catshuissessie wordt een stap gezet in het verminderen van antisemitisme in de samenleving.

Catshuissessie bestrijding Jodenhaat
133
Vlag Oekraïne

Oekraïne blijven steunen

Er zijn meerdere moties aangenomen die oproepen om Oekraïne te blijven steunen, zowel op defensief als op financieel gebied. Zo moet de regering initiatief nemen om de Europese luchtverdediging te versterken en moet Oekraïne hierbij betrokken worden. En zo moet het kabinet financiële middelen vrij blijven maken om de strijd van Oekraïne tegen de Russische agressor te blijven steunen.

Oekraïne blijven steunen
132
Nederlands Vlag en Europese Vlag.jpg

Rechtsstaat Slowakije

De rechtsstaat in Slowakije staat onder druk, onder andere doordat straffen voor corruptie zijn verlaagd en het kantoor van de aanklager tegen corruptie is gesloten. Deze druk op de Slowaakse rechtsstaat kan leiden tot ongewenste beïnvloeding in de Europese Unie. De Tweede Kamer verzoekt de regering om de ontwikkelingen in Slowakije kritisch in de gaten te houden en de Europese Commissie te steunen als er gereageerd moet worden op verdere ontwikkelingen in Slowakije.

Rechtsstaat Slowakije
131
Vlaggen.jpg

Iraanse Revolutionaire Garde

De Iraanse Revolutionaire Garde moet op de terreurlijst terecht komen. Deze opdracht heeft de Tweede Kamer, onder leiding van Don Ceder, aan de regering meegegeven. De Iraanse Revolutionaire lijkt, op basis van verzameld bewijs, een rol te hebben gespeeld bij de terreuraanval op 7 oktober.

Iraanse Revolutionaire Garde
130
Online gokken

Verbieden online gokreclame

Gokken maakt ongelooflijk veel kapot. Het legaliseren van gokken is een grote politieke zeperd geweest. Het heeft geleid tot méér gokkers en gaat onherroepelijk ook leiden tot meer verslaving. Dat raakt niet alleen mensen met een gokverslaving, maar ook hun families, met alle financiële ellende die volgt. De Tweede Kamer wil dat de online gokmarkt in Nederland verder aan banden wordt gelegd. Een Kamermeerderheid stemde dinsdag voor een motie die online reclame voor gokken verbiedt.

Verbieden online gokreclame
129
Treinen.jpg

Einde dieseltreinen dichterbij

Het kabinet trekt geld uit om verouderde dieseltreinen te vervangen schonere elektrische treinen. De dieseltreinen die er nu nog rijden stoten veel CO2 en veel stikstof uit. Elektrische treinen zorgen bovendien voor minder overlast en ze brengen de reiziger sneller op bestemming. Het gaat om de trajecten Almelo-Mariënberg en Zutphen-Oldenzaal. Met dit geld wordt een mooie stap gezet naar zero-emissie locomotieven.

Einde dieseltreinen dichterbij
128
Rivier.jpg

Nationaal Natuurherstelplan

De Tweede Kamer vraagt het kabinet om voorbereidingen te treffen voor een nationaal natuurherstelplan, ongeacht de uitkomst over de Europese Natuurherstelverordening. Een motie van Pieter Grinwis heeft hiervoor een meerderheid gehaald. Gezien de toestand van de Nederlandse natuur is het belangrijk om het werken aan natuurherstel door te zetten. Hierbij moeten bestaande richtlijnen en afspraken in acht genomen worden.

Nationaal Natuurherstelplan
127
gokken fruitautomaat.jpg

Meest verslavende gokvormen

De meest verslavende vormen van online gokken moeten verboden worden. Dit heeft de Tweede Kamer besloten met een motie. De Nationaal Rapporteur Verslavingen heeft eerder ook al aangeraden om gokvormen met een zeer hoog risico te verbieden. Dit gaat om gokvormen waarbij de speler geen invloed heeft op de uitkomst en waar een korte tijdsduur zit tussen inzet en resultaat, zoals bijvoorbeeld online roulette.

Meest verslavende gokvormen
126
Online gokken.jpeg

Lobbyverbod gokbedrijven

Er moet een lobbyverbod komen voor gokbedrijven. Hierbij moet het voorbeeld van de tabaksindustrie gevolgd worden. De goklobby heeft al teveel ellende gebracht. In plaats van luisteren naar de lobby moeten we gaan luisteren naar de spelers, naar (ex-)verslaafden, naar de zorgsector en deskundigen. Niet langer naar de lobby. Die is al te goed gehoord in het verleden. Daardoor zitten we nu met grote ellende, de geest is nauwelijks nog in de fles te krijgen. Maar dat moet wel en daar moet alles nu op gericht zijn. Daarbij kunnen we de goklobby missen als kiespijn.

Lobbyverbod gokbedrijven
125
Isoleren.jpg

Warmtevoorziening

Pieter Grinwis heeft meerdere moties ingediend die moeten zorgen voor betere warmtevoorziening van woningen. Zo moet leveringszekerheid van warmte juridisch geborgd zijn. Zodat bewoners niet zomaar van gas afgesloten kunnen worden, zonder alternatief. Ook moet collectieve warmtevoorziening gezien worden als dringende werkzaamheid om het huurrecht beter te laten aansluiten bij duurzame ontwikkelingen.

Warmtevoorziening
124
Zonnepanelen op dak

Loket verduurzaming huishoudens

Er moet een loket komen voor verduurzaming van huishoudens. Er zijn veel vormen van subsidie en financiering van verduurzaming, wat het erg onoverzichtelijk en complex maakt. Door een loket in te stellen, kunnen al deze financieringsinstrumenten gebundeld worden. Dit leidt tot minder zorgen bij huishoudens, waardoor de stap naar verduurzaming beter gemaakt kan worden.

Loket verduurzaming huishoudens
123
Huisje.jpg

Circulair bouwen

Met moties wordt ingezet op circulair bouwen. Zo wordt de regering verzocht om een uniforme bepalingsmethode op te stellen voor Global Warming Potential-indicatoren, waar ook biobased bouwmaterialen onder vallen. Hiermee zou beter gestuurd kunnen worden op het halen van klimaatdoelen. Daarnaast moet data uit pilots beter gebruikt worden voor verdere transitie naar circulair bouwen. De pilots moeten kunnen leiden tot verbreding en opschaling van circulaire bouw.

Circulair bouwen
122
co2

Pfas-platform

Er moet een pfas-platform komen met actuele informatie voor onder andere bewoners, bedrijven en beleidsmakers. Veel inwoners weten niet wat de overheid allemaal doet om vervuiling tegen te gaan en wat gedaan wordt om risico’s te beperken. Een pfas-platform kan naar Australisch voorbeeld, waar informatie over pfas gebundeld wordt om inzicht te geven aan wat voor stappen gezet worden in de aanpak van pfas-vervuiling.

Pfas-platform
121
Rijtjeshuis.jpg

Bescherming huurders

De schaarste aan woningen zal waarschijnlijk verder toenemen. Daarom is het noodzaak om huurders langer te beschermen tegen grote huurprijsstijgingen. Met een amendement heeft Pieter Grinwis ervoor gezorgd dat de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten verlengt wordt van drie naar vijf jaar.

Bescherming huurders
120
Balkonnetjes.jpg

Bekendheid maximale huurprijsverhoging

Er is weinig bekendheid over de maximale huurprijsverhoging, zowel bij huurders als bij verhuurders. De regering moet zich, naar aanleiding van een motie van Pieter Grinwis, inzetten om de bekendheid van maximale huurprijsverhoging te vergroten. Dit kan de regering samen doen met gemeenten, huurders- en verhuurdersorganisaties én de Huurcommissie. Dit helpt de effectiviteit van de Wet maximering huurprijzen.

Bekendheid maximale huurprijsverhoging
119
Treinstation

Stations-demonstraties

Pieter Grinwis roept het kabinet op om betere handhaving te regelen bij stations-demonstraties. Demonstraties horen thuis op het stationsplein buiten het station, niet binnen het station. Daarom mag harder opgetreden worden tegen stations-demonstraties. Met de motie worden de regering, de NS, ProRail en de veiligheidsdriehoeken in gemeenten verzocht om samen een handelingskader en een escalatieladder op te stellen.

Stations-demonstraties
118
Meester met leerling

Meer meesters

Voor kinderen is het goed om ook meesters te hebben in de klas. Er zijn mannelijke rolmodellen nodig voor jongens en meisjes. Door een motie van Don Ceder wordt er een plan gemaakt om meer meesters voor de klas te krijgen. De minister en het onderwijsveld gaan aan de slag met een plan.

Meer meesters
117
Jongeren buiten.jpg

Ontschotting jeugdzorg

In de jeugdzorg zijn veel schotten tussen verschillende beleidsterreinen, wat zorg voor kinderen niet makkelijker maakt. Er moeten voorbereidingen getroffen worden om ontschotting mogelijk te maken tussen onder andere de jeugdzorg, het onderwijs en de ggz.

Ontschotting jeugdzorg
116
Oud en jong.jpg

Jeugdzorg

Ouders zijn belangrijk voor het herstel en de behandeling van jongeren in de gesloten jeugdzorg. Zij moeten goed worden ondersteund zodat ze die rol ook kunnen blijven vervullen als hun kind in een gesloten jeugdzorginstelling- of groep zit.

Jeugdzorg
115
Friese vlag

Friestalige media

Of het nu gaat om een Friestalige serie op Netflix of ander Friestalige media-aanbod, dat moet niet afhankelijk zijn van hoe de petten in Den Haag staan. Borg het Friestalige media-aanbod in de wet, dat is de oproep vandaag van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker tijdens het debat over de voortgang van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK).

Friestalige media
114
Verbrande arabische bijbels.jpg

Groepsvervolging christenen

Geloofsgemeenschappen worden bedreigd in Iran, of ze nou wel of niet erkende geloofsgemeenschappen zijn. Er wordt meer druk uitgeoefend op leiders en leden van christelijke gemeenschappen. Christenen die evangeliseren voor nieuwe kerken worden niet als vervolgt beschouwd, terwijl ze wel om hun geloof vervolgt worden. Deze groepsvervolging moet volgens Don Ceder, die met een motie een meerderheid heeft behaald, ook daadwerkelijk zo genoemd worden om vervolgde christenen beter te beschermen.

Groepsvervolging christenen
113
Antisemitisme.jpeg

Verklaring tegen Jodenhaat

Met afschuw zien wij dat Jodenhaat terugkeert op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen. Jodenhaat blijkt niet alleen iets van lang geleden, maar laait weer op. Dit is niet demonstreren, dit is intimideren. Dat moet stoppen. En wel nu. Daarom heeft bijna de hele Tweede Kamer de verklaring tegen Jodenhaat ondertekend.

Verklaring tegen Jodenhaat
112
Gezin met kleine dochter

Kinderopvang

Kinderopvang kost veel geld voor veel gezinnen, wat leidt tot grote zorgen over de betaalbaarheid. In de huidige vorm van kinderopvangtoeslag komen mensen in de knel. Door te kijken naar inkomensafhankelijke en inkomensafhankelijke directe financiering van kinderopvang wordt een poging gedaan om meer duidelijkheid te bieden aan ouders. Het kabinet werkt het verder uit en komt met voorstellen.

Kinderopvang
111
Koeien

Dierenwelzijn landbouwproducten

Om het dierenwelzijn in de landbouwsector te vergroten heeft Pieter Grinwis een motie ingediend. Deze motie verzoekt de regering om de Nederlandse standaard voor dierenwelzijn ook voor importproducten te laten gelden. In elk geval moet de import van landbouwproducten met lagere eisen aan dierenwelzijn zoveel mogelijk worden beperkt. Hiervoor moet in Europees verband op maatregelen worden ingezet.

Dierenwelzijn landbouwproducten
110
Veiligheid

Luchtalarm

Het luchtalarm zou volledig worden vervangen door de NL-alert. Met het oog op cyberdreiging wordt dit door de Tweede Kamer als risicovol gezien. Bovendien maakt het mensen zonder mobiele telefoon extra kwetsbaar. Met de motie wordt het luchtalarm, ook wel bekend onder de naam Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS), behouden naast de NL-alert.

Luchtalarm
109
Vlag Oekraïne.jpg

Steun Oekraïne

Nederland blijft Oekraïne steunen, door een overeenkomst van tien jaar. Deze steun zal op het gebied veiligheid en defensie, maar ook op wederopbouw en gerechtigheid zijn. Door Oekraïne te steunen wordt onder andere ingezet op de veiligheid in de rest van Europa, waaronder ook in Nederland. Ook wil Nederland samen met Oekraïne Rusland onder druk blijven zetten.

Steun Oekraïne
108
geld en paspoort.jpg

Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Voor Oekraïense vluchtelingen is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Gemeentes hebben hard gewerkt om de groep Oekraïners huisvesting te bieden. Er wordt echter ook misbruik gemaakt van deze Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Uitzendbureaus halen Oekraïners naar Nederland als arbeidsmigrant en laten de opvang over aan gemeenten. Hierdoor zijn minder opvangplekken beschikbaar voor vluchtelingen die bescherming zoeken in Nederland. De regering moet onderzoeken hoe groot dit probleem is en om welke uitzendbureaus dit gaat.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming
107
Koeien in de mist

Dierwaardige veehouderij

Met een amendement heeft Pieter Grinwis ervoor gezorgd dat maatregelen voor dierwaardige veehouderij onder het Transitiefonds komen te vallen. Veehouderij dierwaardig maken kost veel geld. Door dierwaardigheid onder het Transitiefonds te plaatsen is er meer ruimte en steun voor om ook financieel de omslag te maken. Het helpt de boer en het is goed voor de dieren. Met het Transitiefonds wordt er verder gewerkt aan economische, ecologische en sociale verduurzaming van de landbouw.

Dierwaardige veehouderij
106
Gas Groningen

Gaskraan Groningen dicht

De belofte aan Groningen wordt definitief ingelost: de gaskraan gaat dicht. Dankzij de ChristenUnie al in het voorjaar van 2024, in plaats van per oktober. Dat is een belangrijke stap in het herstellen van de ereschuld aan Groningen. De ChristenUnie heeft zich ingezet om te verzekeren dat er ook in de verre toekmost een aanspreekpunt beschikbaar blijft als er schade ontstaat, omdat duidelijk is dat de aardbevingen zich nog vele decennia kunnen voordoen. Dit wordt opgenomen in de toekomstige Groningenwet.

Gaskraan Groningen dicht
105
Pinautomaat

Buy now pay later

Buy now pay later apps moeten verplicht worden om een leeftijdsverificatie toe te voegen aan het bestelproces. Hierdoor zullen minderjarigen geen betalingsverplichtingen aangaan die ze later niet kunnen betalen. Ook moet hierin beter worden gehandhaafd. Daarnaast verzoekt de motie dat onderzocht wordt hoe de leeftijdsverificatie toch vaak omzeilt wordt.

Buy now pay later
104
Incasso-industrie

Incassostelsel

Een motie is aangenomen dat het kabinet de opdracht geeft om een nieuw stelsel voor het incassostelsel te gaan ontwerpen. Het huidige systeem kent perverse prikkels waardoor kosten snel oplopen. Zo kan het gebeuren dat iemand die oorspronkelijk slechts een schuld had van enkele tientallen euro’s, die schulden snel ziet oplopen tot vele duizenden euro’s. Een nieuw incassostelsel moet zorgen voor veel minder rechtszaken, minder oplopende kosten en een beter resultaat voor zowel schuldenaar als schuldeiser. Bovendien moeten deurwaarders een andere sociale rol krijgen en sneller een persoonlijke oplossing kunnen creëren voor mensen die hun schulden niet kunnen afbetalen.

Incassostelsel
103
Plantjes.jpg

Ecoregeling

Er was eerst niet genoeg geld om alle boeren te subsidiëren die wilden verduurzamen. Er kwamen veel meer aanvragen binnen dan vooraf verwacht werd. Om dit op te lossen moest toestemming van de EU worden gevraagd om de subsidie te verruimen. Mede dankzij inzet van Piet Adema en Pieter Grinwis is het uiteindelijk gelukt om €50 miljoen extra bij te leggen om de subsidie te kunnen geven.

Ecoregeling
102
Auschwitz

Nationaal Holocaustmuseum

Er gaat extra geld naar het Nationaal Holocaustmuseum. Deels vanwege het benodigde geld voor de opening van het museum, maar ook voor de beveiliging. Het is wrang dat er extra maatregelen nodig zijn, maar het is daarom juist belangrijk dat het museum geopend kan worden.

Nationaal Holocaustmuseum
101
Ziekenhuis

Long-covid poliklinieken

Eindelijk komen er long-covid poliklinieken. Een jaar geleden pleitte Nico Drost al voor speciale poliklinieken voor long-covid patiënten. Long-covid patiënten verdwalen nu te vaak in een medische mallemolen. Er moet een plek komen waar ze erkenning vinden, gespecialiseerde hulp en waar ook steeds meer kennis wordt verzameld.

Long-covid poliklinieken
100
fietsen

Veilig fietsen naar school

Dagelijks stappen veel scholieren op de fiets naar school. Helaas voert nog 82 kilometer aan drukke schoolroutes over 80 kilometerwegen zonder vrijliggend fietspad! En nog 1.100 kilometer aan drukke schoolroutes gaat over 50 kilometerwegen zonder vrijliggend fietspad. Dat vormt een groot gevaar voor de verkeersveiligheid van de scholieren en andere fietsers. De ChristenUnie verzoekt de regering om zich samen met provincies en gemeenten in te spannen om het aantal drukke schoolroutes zonder vrijliggend fietspad op 80 kilometer- en 50 kilometerwegen terug te dringen, en de Kamer daarover te informeren.

Veilig fietsen naar school
99
Straat met auto en fiets.jpg

Aanpak fatbikes

De overlast van fatbikes neemt hand over hand toe. Deze elektrische fietsen rijden steeds harder, worden vaak opgevoerd, en hebben steeds vaker een functie om continu te rijden (zonder te trappen. Dat is illegaal. De ChristenUnie vroeg met NSC om een aanvalsplan overlast fatbikes te komen met daarin elementen zoals een stevig handhavingspakket, een opvoerverbod, een minimumleeftijd, en hierin ook opgevoerde e-bikes te betrekken. Hier gaat de minister mee aan de slag.

Aanpak fatbikes
98
Joint roken.jpg

Gevolgen drugsgebruik

We zien in Nederland een toename van drugsgebruik, met alle gevolgen van dien. We moeten ons bewust worden van de verwoestende gevolgen. Drugs maken zoveel kapot. Iedereen moet zich bewust zijn van de verwoestende gevolgen voor onze samenleving. Van de zware criminaliteit tot de gezondheidsschade, van de verslavingen tot de verwoestingen in de natuur door drugsafval. Wat de ChristenUnie betreft stellen we een norm en laten we zonder filter zien wat de impact van drugsgebruik is.

Gevolgen drugsgebruik
97
Kaartje Nederland

Regiodeals

Oog voor heel Nederland. Want Nederland is pas een mooi land als iedere regio sterk is. Als buurten tot bloei komen, gemeenschappen hun identiteit behouden en dorpen en streken bereikbaar zijn. Zodat mensen overal in ons land goed kunnen wonen, werken, reizen en leven. Met de regiodeals investeren we in elke regio in Nederland. Want elke regio telt. Daarom wordt er 386,4 miljoen euro geïnvesteerd voor regio’s in het hele land.

Regiodeals
96
Politieagent.jpg

Wijkagent

De politie is er voor onze veiligheid. De wijkagent is hiervoor van wezenlijk belang, ook voor een leefbare samenleving. Wijkagenten moeten hun werk goed kunnen doen en de focus leggen op de belangrijkste taken. Nu komen wijkagenten vaak niet toe aan hun werk, door andere werkzaamheden.

Wijkagent
95
Online gokken.jpeg

Goklimiet

Casino’s houden veel te weinig toezicht op het speelgedrag van hun klanten. Gokkers bepalen hierdoor zelf hun grenzen en komen te gemakkelijk in de financiële problemen. Met een overkoepelende goklimiet kunnen gokkers niet meer van casino naar casino, maar geldt een totale limiet voor gokken per maand. Met het voorstel zullen veel mensen beschermd worden tegen de financiële gevolgen van gokverslaving.

Goklimiet
94
Vrouwen met niqab.jpg

Voedselhulp Afghanistan

Een motie is aangenomen die oproept om mogelijkheden voor voedsel- en hulppakketten te benutten voor de Afghaanse bevolking. De tekorten aan voedsel en medicijnen in Afghanistan zijn levensbedreigend. Door de hoge noden voltrekt zich een humanitaire ramp. Met de voedselhulp wil de Tweede Kamer zich inzetten om de Afghanen te helpen.

Voedselhulp Afghanistan
93
Vliegtuig

Lelystad Airport niet open

Een motie die de regering verzoekt Lelystad Airport niet te openen, is aangenomen. De motie werd mede ingediend door de ChristenUnie. Al lange tijd zet de ChristenUnie zich in om de opening van dit overbodige vliegveld tegen te houden, uit de overtuiging dat de luchtvaart moet krimpen én om overlast op grote dele van de Veluwe en Gelderse Vallei te bestrijden. Een nieuwe kabinet zal deze motie moeten gaan uitvoeren.

Lelystad Airport niet open
92
Flatje

Buurtvaders

Positieve rolmodellen zijn nodig in kwetsbare wijken. Vrijwilligers, zoals buurtvaders en buurtmoeders, kunnen helpen om overlast en criminaliteit van jongeren tegen te gaan. Positieve rolmodellen werken motiverend voor de jeugd. Met een motie roept Don Ceder de regering op om zulke initiatieven in kaart te brengen en gemeenten te helpen dit in de praktijk te brengen.

Buurtvaders
91
Polder en molens van boven.jpg

Dijk Bergambacht

Het pompstation Bergambacht van drinkwaterbedrijf Dunea kent een hoge kans van overstroming (1 op 200) met een catastrofale impact. Als dit station uitvalt, is het drinkwater voor 1,3 miljoen mensen in Zuid-Holland van minimaal een halfjaar tot een jaar afgesloten. Een enorm probleem. Het dijktraject rondom Bergambacht is met de huidige programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma pas in 2050 is versterkt. De ChristenUnie roept de regering daarom – samen met de VVD - op om de versterking van dat dijktraject te versnellen om de kans op een overstroming van pompstation Bergambacht te verkleinen.

Dijk Bergambacht
90
Trein in landschap

Spoorknooppunt Meppel

Reizigers van en naar het noorden van het land vrezen iedere dag of ze wel voorbij Meppel komen met de trein. Regelmatig ligt het hele spoor er hier uit, zodat de drie noordelijke provincies onbereikbaar zijn per trein. In 2022 werd 35 miljoen euro beschikbaar gesteld, de ChristenUnie spande zich in om ook de resterende 40 miljoen euro op tafel te krijgen. ProRail kan nu aan de slag voor een integrale aanpak van het knooppunt, waaronder een derde perron, het wegnemen van overwegen en verbeterde elektriciteitsvoorziening.

Spoorknooppunt Meppel
89
NS-treinen.jpg

Lelylijn

De staatssecretaris moet zich blijven inzetten om de Lelylijn in het kernnetwerk van het Europese spoor (TEN-T) te krijgen. Op dit moment staat de Lelylijn wel in de boeken, maar pas voor na 2040. Dat moet wat de ChristenUnie betreft eerder. Voor de eerdere periodes zijn ook meer Europese middelen beschikbaar, wat nodig is om de rekening van de lijn rond te krijgen. De staatssecretaris zal flink moeten gaan lobbyen bij de andere Europese lidstaten, om dit voor elkaar te krijgen.

Lelylijn
88
Treinstation

Station Ede

De provincie Gelderland, gemeente Ede en het Rijk werden het maar niet eens wie de rekening voor de laatste onderdelen van het station Ede, namelijk de P&R, moest betalen. De ChristenUnie heeft daarom een amendement op de Rijksbegroting voorgesteld een fors bedrag (€6,6 miljoen) op tafel te leggen, om de onderhandelingen vlot te trekken. Zo kan nog in het eerste kwartaal van 2024 begonnen worden met de bouw, zodat voorkomen wordt dat de vergunning voor de werkzaamheden aan de OV-hub bij station de Ede-Wageningen verloopt.

Station Ede
87
Joint, wiet.jpg

Verbod designerdrugs

Nieuwe drugs worden automatisch verboden als die lijken op bekende drugssoorten. Zo wordt het voor drugsproducenten moeilijker gemaakt om drugs te verkopen. Waar eerder verboden drugs werden aangepast om drugs vrij te verkopen, wordt dit nu verboden. Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van criminaliteit. Met dit verbod wordt een kat-en-muisspel tussen drugsproducenten en justitie voorkomen.

Verbod designerdrugs
86
Balkonnetjes.jpg

Geen tijdelijke huurcontracten meer

Er komt een einde aan de tijdelijke huurcontracten. Deze contracten hebben geleid tot veel stress en onzekerheid bij huurders. Malafide verhuurders misbruikten het contract om huurders na 2 jaar te lozen en de huren fors te verhogen. Daarom heeft Pieter Grinwis met Henk Nijboer een initiatiefwet geschreven om een einde te maken aan deze contractvorm. Deze is op 14 november ook door de Eerste Kamer aangenomen.

Geen tijdelijke huurcontracten meer
85
Pinautomaat

Verhoging minimumloon Caribisch Nederland

Vanaf 1 juli 2024 wordt het minimumloon voor de eilanden van Caribisch Nederland flink verhoogd. De motie van het Kamerlid Don Ceder roept het kabinet daartoe op, en wordt uitgevoerd vanaf juli 2024.

Verhoging minimumloon Caribisch Nederland
84
Vluchtelingenkamp Sudan.jpg

Geen bezuiniging op humanitaire hulp

We hebben 70 miljoen euro voor onder meer humanitaire hulp, opvang in de regio en klimaatadaptatie toegevoegd aan het lopende budget voor Ontwikkelingssamenwerking dit jaar.

Geen bezuiniging op humanitaire hulp
83
Vliegtuig

Stikstofuitstoot luchtvaart moet 25% dalen

Keer op keer lijkt het erop dat de luchtvaart niet evenredig hoeft bij te dragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek in Nederland. De ChristenUnie is altijd helder geweest: alle sectoren moeten evenredig bijdragen. Een motie van Stieneke van der Graaf, die verzocht om de doelstelling van stikstofreductie voor de mobiliteit specifiek ook voor de luchtvaart te laten gelden werd aangenomen.

Stikstofuitstoot luchtvaart moet 25% dalen
82
vlag israel

Onderzoek naar Iraanse betrokkenheid bij terreuraanval op Israël

Nu Europa aangeeft dat er juridisch bewijs nodig is voor de rol van de IRGC om deze als terroristische organisatie te beschouwen, heeft Don Ceder met een nieuwe motie de regering ertoe opgeroepen de rol van de IRGC bij de Hamasaanslagen in Israël te onderzoeken.

Onderzoek naar Iraanse betrokkenheid bij terreuraanval op Israël
81
Bouw.jpg

Er komt een doorbouwgaranatie

De bouw dreigt stil te vallen, doordat woningen woningbouwprojecten nauwelijks verkocht raken. De ChristenUnie stelde, samen met de PvdA voor om een doorbouwgarantie op te stellen, om woningbouwprojecten vlot te trekken en de bouw van start te laten gaan.

Er komt een doorbouwgaranatie
80
202009-TV-spot-TK-verkiezingen-71.jpg

Rechtvaardigere afbouw heffingskorting voor werkende ouders

Met een amendement van Pieter Grinwis c.s. wordt de afbouw van inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) uitgesteld en rechtvaardiger gemaakt. Dat uitstel is nodig omdat het nieuwe kinderopvangstelsel twee jaar vertraagd is en pas in 2027 ingaat.

Rechtvaardigere afbouw heffingskorting voor werkende ouders
79
Belastingdienst.jpg

Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting gered

De ChristenUnie heeft ervoor gezorgd dat ook kleinere bedrijven giften, tot onder de honderdduizend euro, van de belasting kunnen blijven aftrekken. Dit zou in het Belastingplan 2024 afgeschaft worden.

Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting gered
78
Wonen.jpg

Wooncoöperaties beter gefinancierd

Wooncoöperaties, zoals knarrenhofjes, hebben moeite om financiering te krijgen voor hun woonprojecten. De ChristenUnie regelde met SP en D66 €30 miljoen extra financiering.

Wooncoöperaties beter gefinancierd
77
Groningen.jpg

Deur tot deur in Groningen

In de hersteloperatie van huizen wordt een deur-tot-deuraanpak verwerkt. De ChristenUnie heeft zich altijd ingespannen dat niemand wordt vergeten in Groningen. De Staatssecretaris gaat deze deur-tot-deuraanpak verwerken in het schadeherstelprogramma.

Deur tot deur in Groningen
76
Werkomstandigheden.jpg

Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Het was Joël Voordewind die er in de vorige Kamerperiode mee kwam, het wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Wvedio). Precies een jaar geleden is het voorstel door Stieneke van der Graaf en vijf Kamerleden van andere partijen ingediend, nadat de wet nog verbeterd is op basis van advies van de Raad van State.

Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
75
Koeien

Agrarisch natuurbeheer

Er komt meer geld voor agrarisch natuurbeheer. Er was nog onvoldoende budget voor al lopende aanvragen. Door het budget te verruimen wordt ingezet om het vertrouwen in agrarisch natuurbeheer te behouden en uiteraard om het natuurbeheer door boeren te kunnen financieren.

Agrarisch natuurbeheer
74
Ziekenhuis

Poliklinieken voor post-covid patiënten

De Kamer heeft het voorstel van Nico Drost aangenomen om multidisciplinaire behandelingen voor post-covid patiënten op vindbare plekken en locaties, zoals in poliklinieken, te realiseren.

Poliklinieken voor post-covid patiënten
73
Asielzoekerscentrum spiegel.jpg

Spreidingswet

De Spreidingswet is aangenomen door de Tweede Kamer, in een betere versie dan mogelijk was in de coalitie met de VVD. Deze wet moet er voor gaan zorgen dat alle Nederlandse gemeenten gaan bijdragen aan de opvang van asielzoekers.

Spreidingswet
72
Ziekenhuis zorg.jpg

ME onderzoek

Er is nog veel onbekend over de ziekte ME (myalgische encefalomyelitis). Een burgerinitiatief heeft ervoor gezorgd dat er onderzoek gestart is. Er is alleen meer geld nodig om het onderzoek te verbeteren. Met het amendement van Nico Drost wordt extra geld beschikbaar gesteld om ook biomedisch onderzoek toe te voegen. Zo zijn de onderzoeksresultaten beter te gebruiken.

ME onderzoek
71
OV chipkaart inchecken

Historische investeringen in de bus en trein

In 2024 dreigt de bus wel 12% duurder te worden. Terwijl op veel plekken geen bus meer rijdt. En ook bij de NS dreigt een forse prijsverhoging van de treinkaartjes. De ChristenUnie heeft samen met PvdA-GL een enorm bedrag van €320 mln. beschikbaar gemaakt om dit te voorkomen.

Historische investeringen in de bus en trein
70
Nieuwe Euro bankbiljetten.jpg

Verhoging minimumloon Nederland

Het minimumloon stijgt vanaf januari 2024, naast de reguliere verhoging, extra met 1,7% dankzij een motie van Mirjam Bikker.

Verhoging minimumloon Nederland
69
Armeense genocide

Regering moet Armeense genocide erkennen

De regering moet de Armeense genocide voortaan feitelijk erkennen. De Tweede Kamer heeft die genocide allang erkend maar de Nederlandse regering blijft het maar hebben over de ‘kwestie van de Armeense genocide’.

Regering moet Armeense genocide erkennen
68
Ziekenhuis

Betere acute mondzorg aan dak- en thuislozen en ongedocumenteerden

Reguliere mondzorg is voor bepaalde groepen, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in de prostitutie in de praktijk onbereikbaar. De ChristenUnie heeft het voorstel gedaan om deze informele netwerken te versterken. Zo worden ook de meest kwetsbaren bereikt met deze onmisbare zorg.

Betere acute mondzorg aan dak- en thuislozen en ongedocumenteerden
67
Rijtjeshuis.jpg

Weeskinderen kunnen blijven wonen in hun huis

Eindelijk komt er een einde aan de huisuitzettingen van weeskinderen dankzij de Wet huurbescherming weeskinderen, die samen met de VVD, BBB en GroenLinks geschreven werd

Weeskinderen kunnen blijven wonen in hun huis
66
Kinderen tussen tenten op Moria Lesbos.jpg

Mensenrechten garanderen bij migratieovereenkomsten

Nederland mag alleen instemmen met een migratieovereenkomst met Tunesië als de naleving van de mensenrechten van migranten gegarandeerd en controleerbaar is. Die opdracht hebben Nico Drost en Don Ceder via een motie aan demissionair premier Rutte meegegeven voordat hij zijn deal met rond zou gaan maken.

Mensenrechten garanderen bij migratieovereenkomsten
65
Jongeren buiten.jpg

Hervormingsagenda jeugd is afgesloten

Onze staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft na lang onderhandelen een akkoord gesloten met de gemeenten, jeugdzorgaanbieders, cliënten en professionals om de jeugdzorg te hervormen. De agenda bevat allerlei voorstellen om de jeugdzorg effectiever te maken, beter beschikbaar voor de jeugd die de zorg echt nodig heeft.

Hervormingsagenda jeugd is afgesloten
64
Nederlandse wijk.jpg

Kwetsbare wijken

Er wordt 200 miljoen extra uitgetrokken voor kwetsbare wijken. Het geld is bedoeld om problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid aan te pakken. De bedoeling is om problemen in de wijken in samenhang aan te pakken.

Kwetsbare wijken
63
Tieners op school.jpg

Financiële educatie

Minister Carola Schouten heeft acht miljoen euro beschikbaar gesteld om onderwijs over geldzaken te verbeteren. In het pakket wordt onder andere aandacht besteed aan het trainen van docenten hiervoor. De regeling komt na de zomer als eerste beschikbaar voor MBO-scholen en in 2024 ook voor het primair en voortgezet onderwijs. Het is een van de maatregelen om geldzorgen, armoede en schulden terug te dringen.

Financiële educatie
62
Incasso-industrie

Registratie schulden

Mensen die uit de schulden zijn gekomen, blijven minder lang in het zogenoemde BKR-register staan. Dit register houdt bij welke leningen mensen hebben. Deze verkorting gaat van vijf jaar naar zes maanden en is belangrijk omdat de vijf jaar voor veel problemen zorgen.

Registratie schulden
61
Studenten

Basisbeurs definitief terug

De basisbeurs is definitief terug in het hoger onderwijs. De beurs wordt met ingang van komend studiejaar ingevoerd en vervangt het leenstelsel.

Basisbeurs definitief terug
60
Ouderen mantelzorg.jpg

Samenwonen jong en oud

Het kabinet trekt de komende jaren structureel geld uit om samenwonen tussen jongeren en ouderen te stimuleren. Met deze subsidie kunnen huurprijzen voor kamers in wooncomplexen voor ouderen met € 200 per maand verlaagd worden voor jonge huurders tussen 18 en 30 jaar. Een van de doelen van de subsidie is dat de leefbaarheid in complexen met ouderenwoningen te vergroten.

Samenwonen jong en oud
59
Flatje

Tijdelijke huurcontracten verboden

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel van ChristenUnie en PvdA om tijdelijke huurcontracten grotendeels te verbieden en het vaste huurcontract weer als norm te stellen. Op deze manier beschermen we beter de rechten van huurders en geven we hen meer zekerheid.

Tijdelijke huurcontracten verboden
58
gokken fruitautomaat.jpg

Geen gokreclames op tv

Er komt een verbod op gokreclames op televisie, waardoor jongeren en kwetsbaren beter beschermd worden tegen gokbedrijven

Geen gokreclames op tv
57
2 Euromunt.jpg

Meer geld voor mensen in armoede

Het kabinet trekt miljoenen extra uit om mensen in armoede te ondersteunen met zaken als voedsel, kleding, schoolspullen en verzorgingsproducten. Dat laat minister Carola Schouten weten aan de Tweede Kamer.

Meer geld voor mensen in armoede
56
Leven.jpg

Jongeren in gesloten jeugdhulp krijgen meer rechten

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Maarten van Ooijen versterkt de positie van jongeren in de gesloten jeugdhulp.

Jongeren in gesloten jeugdhulp krijgen meer rechten
55
Wonen.jpg

Meer kansen voor koopstarters

De ChristenUnie heeft met de VVD 30 miljoen beschikbaar gemaakt voor het vergroten van het Koopstartfonds, zodat er meer starters geholpen kunnen worden

Meer kansen voor koopstarters
54
Kleingeld.jpg

Kortere schuldentrajecten

Dankzij een amendement van onder andere Don Ceder worden de schuldentrajecten wettelijk ingekort van drie jaar naar anderhalf jaar. Het duurt vaak te lang voordat mensen uit de schulden zijn wat vaak ernstige gevolgen heeft voor deze mensen.

Kortere schuldentrajecten
53
Vlaggen.jpg

Nagorno-Karabach

Er wordt onderzoek gedaan naar de situatie in Nagorno-Karabach, de conflictregio waar Armenië en Azerbeidzjan tegenover elkaar staan. Don Ceder heeft er in de Tweede Kamer voor gepleit om hier vanuit de Europese Unie op in te zetten.

Nagorno-Karabach
52
Schapen Ameland.jpg

Dierenwelzijn

Piet Adema wil het dierenwelzijn vooropstellen als het gaat om huisdieren. Het welzijn van het dier moet belangrijker zijn dan dat mensen het dier schattig vinden.

Dierenwelzijn
51
Europese vlaggen.jpg

Nederland wil Iraanse Republikeinse Garde op terreurlijst

De ChristenUnie heeft sinds november 2022 bij monde van Don Ceder het initiatief genomen om de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) op de Europese terreurlijst te krijgen. De Iraanse Revolutionaire Garde is de militaire en economische machtsbasis van het Iraanse regime dat niet alleen de eigen bevolking zwaar onderdrukt, maar ook terreur en oorlog aanwakkert in de regio, zoals Jemen, Irak, Syrië, Libanon en Israël.

Nederland wil Iraanse Republikeinse Garde op terreurlijst
50
Landmacht, militairen.jpg

Nederlandse defensie gaat beter aansluiten op de NAVO-planning

De NAVO maakt elk jaar plannen voor wat de verschillende lidstaten dienen bij te dragen aan mensen en middelen. Nederland wijkt daar al jaren behoorlijk van af. Met zijn motie bij de laatste begrotingsbehandeling van Defensie heeft Gert-Jan Segers ervoor gezorgd dat de Nederlandse krijgsmacht zich voortaan meer op de NAVO-plannen gaat richten.

Nederlandse defensie gaat beter aansluiten op de NAVO-planning
49
Smartphone.jpg

Repair cafés

Er wordt geld ingezet om reparatie makkelijker en aantrekkelijker te maken, zoals in de vorm van repair cafés, dankzij Stieneke van der Graaf. Repareren is een belangrijke stap voor de overgang naar circulaire economie.

Repair cafés
48
oudere vrouw kookt.jpg

Pensioenstelsel

De Wet Toekomst Pensioenen is aangenomen door de Tweede Kamer. Het nieuwe pensioenstelsel sluit beter aan bij de veranderende samenleving.

Pensioenstelsel
47
Keti Koti.jpg

Excuses slavernijverleden

Het kabinet heeft excuses aangeboden namens de Nederlandse staat voor de rol in de slavernij. Voor de ChristenUnie is dit een begin voor meer eenheid.

Excuses slavernijverleden
46
Traditionele kerk.jpg

Verduurzaming kerken

De Tweede Kamer wil meer geld investeren in het verduurzamen van kerken en andere monumentale gebouwen. Kerken zien hoge energieprijzen tegemoet waardoor er meer geld nodig is.

Verduurzaming kerken
45
Groente en fruit.jpg

Stimuleren gezond voedsel

Staatssecretaris Maarten van Ooijen wil inzetten op het stimuleren van gezond voedsel. Hiervoor wordt de kindermarketing voor het ongezonde voedsel wettelijk ingeperkt.

Stimuleren gezond voedsel
44
Asielzoekers telefoon.jpg

Kansen voor asielzoekers

Goede integratie van asielzoekers en statushouders is belangrijk. Dankzij een amendement van Don Ceder wordt succesvolle integratie gestimuleerd.

Kansen voor asielzoekers
43
Studenten

Studentenwelzijn

Dankzij een aangenomen amendement van Stieneke van der Graaf wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor het welzijn onder studenten. Deze extra middelen zijn bedoeld om de kennis en expertise van onderwijsinstellingen te versterken.

Studentenwelzijn
42
Infrastructuur

Verkeersveiligheid N18

Er wordt zeven miljoen euro beschikbaar gesteld voor de veiligheid op de N18. Het geld wordt gebruikt om ongeregelde kruispunten te verbeteren en onder andere stoplichten te plaatsen.

Verkeersveiligheid N18
41
Trein in landschap

Nedersaksenlijn

De Nedersaksenlijn is een stap dichterbij dankzij een amendement om onderzoek te financiëren. Er is een geldbedrag van een halfmiljoen euro voor gereserveerd.

Nedersaksenlijn
40
NS-treinen.jpg

Treinen in Noord-Nederland

Er wordt veel geld geïnvesteerd in twee knooppunten in Noord-Nederland. Er gaat 35 miljoen euro naar het spoor bij Meppel en er wordt 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in een spooremplacement bij Leeuwarden.

Treinen in Noord-Nederland
39
kinderarmoede.jpg

Steun voor voedselbanken

Met hulp van Don Ceder wordt er extra geld geregeld voor voedselbanken. De voedselbanken zien momenteel toenemende aantallen mensen aankloppen.

Steun voor voedselbanken
38
Antisemitisme.jpeg

Antisemitisme

Gert-Jan Segers heeft samen met VVD-collega een amendement ingediend over antisemitisme. Met het amendement komen er meer middelen beschikbaar voor de bestrijding van antisemitisme.

Antisemitisme
37
Sigaret.jpg

E-sigaretten zonder smaakje

Alle smaken van e-sigaretten worden uit de handel gehaald. Er was al duidelijk dat er een verbod op e-sigaretten met een smaakje zou komen.

E-sigaretten zonder smaakje
36
geld en paspoort.jpg

Visa kort verblijf

Er komen meer middelen vrij om de besliscapaciteit voor visum-aanvragen te verbeteren. Het gaat om aanvragen voor een kort verblijf in Nederland, bijvoorbeeld door families die belangrijke gebeurtenissen bij willen wonen van mensen met een migratieachtergrond in Nederland.

Visa kort verblijf
35
Oudere bij trein.jpg

Toegankelijk openbaar vervoer

Het openbaar vervoer wordt verbeterd voor mensen met een beperking. Dankzij een amendement van Stieneke van der Graaf wordt er 20 miljoen euro extra in de toegankelijkheid van het ov gestoken.

Toegankelijk openbaar vervoer
34
Armoede -rekening betalen.jpg

Bijstandsregels versoepeld

Minister Carola Schouten wil de bijstandsregels minder streng te maken. Zo moet de mens meer centraal komen te staan, in plaats van de regels.

Bijstandsregels versoepeld
33
Jeruzalem.jpg

Verzoeningsprojecten Israël en Palestina

Met een amendement van Don Ceder wordt er geld ingezet op verzoeningsprojecten tussen Israël en Palestina. Dit zal ook belangrijk zijn voor de vredesbesprekingen die nu nergens toe leiden.

Verzoeningsprojecten Israël en Palestina
32
Friese vlag

De Fryske taal

Er is een amendement aangenomen waarin meer geld naar de de Friese taal gaat. Met het geld wordt bijvoorbeeld het onderwijs in de Friese taal van betere kwaliteit voorzien.

De Fryske taal
31
oudere vrouw kookt.jpg

Ouderenwoningen

Het kabinet zet zich in om betere woonvormen voor ouderen te realiseren. Deze nieuwe woningen kunnen ouderen langer thuis laten wonen en sluiten beter aan bij de wensen.

Ouderenwoningen
30
school bibliotheek.jpg

Levensbeschouwelijke universiteiten

Er komt een extra budget van vijf miljoen euro beschikbaar voor de vier kleine levensbeschouwelijke universiteiten. Deze extra steun is nodig om financiële knelpunten aan te pakken, waardoor meer ruimte komt voor levensbeschouwelijk onderwijs en onderzoek.

Levensbeschouwelijke universiteiten
29
Kindermishandeling

Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme

Er komt sneller geld beschikbaar voor het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de politie. Dankzij een amendement van Mirjam Bikker wordt er ook in 2023 al een miljoen euro vrijgesteld voor de bestrijding van kinderporno en -sekstoerisme.

Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme
28
Asielzoekercentrum magnetrons.jpg

Fatsoenlijke en humane opvang

Met de nieuwe spreidingswet wordt de staat van asielopvang fatsoenlijker en humaner. De wet houdt in dat er een structurele oplossing komt voor de opvangcrisis.

Fatsoenlijke en humane opvang
27
Wonen.jpg

Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Er wordt een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen opgericht. Dit fonds heeft als doel om betaalbare woningen voor starters te realiseren.

Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen
26
Kind met band in sloppenwijk.jpg

Community Based Sociotherapy Rwanda

De Nederlandse regering blijft Community Based Sociotherapy (CBS) Rwanda financieren, dankzij een amendement van Stieneke van der Graaf. CBS verzorgt sociotherapie voor daders en slachtoffers van de genocide tegen de Tutsi.

Community Based Sociotherapy Rwanda
25
Vrijwilliger

Vrijwilligerswerk

Een aangenomen amendement van Mirjam Bikker zorgt ervoor dat er extra geld wordt uitgetrokken voor vrijwilligerswerk. Het geld is bedoeld om de organisatie van vrijwilligerswerk beter te kunnen coördineren.

Vrijwilligerswerk
24
De pil in strip.jpg

Anticonceptie

Het kabinet zet zich in voor minder abortussen in Nederland. Dit maken staatssecretaris Maarten van Ooijen en minister Ernst Kuipers met de aanpak 'onbedoelde en ongewenste zwangerschap' bekend.

Anticonceptie
23
Basisschool eten.jpg

Schoolontbijt voor kwetsbare leerlingen

Er komt een gratis ontbijt voor kwetsbare leerlingen op basisscholen. Het kabinet wil hiermee kinderen die vanwege financiële problemen met een lege maag beginnen, ondersteunen.

Schoolontbijt voor kwetsbare leerlingen
22
Zeeland kust

Westerscheldetunnel eerder tolvrij

De Westerscheldetunnel wordt in 2025 al tolvrij voor personenvervoer. De motie hierover is in de Tweede Kamer aangenomen.

Westerscheldetunnel eerder tolvrij
21
Preventie en gezondheid.jpg

Bevordering gezondheid

Het kabinet stelt €90 miljoen euro beschikbaar voor de bevordering van mentale en fysieke gezondheid. Ook preventie van gezondheidsproblemen kan met dit geld worden versterkt.

Bevordering gezondheid
20
Armoede -rekening betalen.jpg

Hulp voor lage en middeninkomens

Het kabinet heeft met Prinsjesdag een breed pakket aan maatregelen getroffen om armoede tegen te gaan.

Hulp voor lage en middeninkomens
19
Student.jpg

Compensatie inflatie voor studenten

Het kabinet gaat uitwonende studenten compenseren voor de hoge inflatie. Dit zal door middel van een tijdelijke verhoging van de basisbeurs plaatsvinden.

Compensatie inflatie voor studenten
18
Armoede

Ondersteuning voor kwetsbaren op arbeidsmarkt

Er komt ruim €400 miljoen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en om armoede te bestrijden.

Ondersteuning voor kwetsbaren op arbeidsmarkt
17
Acceptgiro, internetbankieren.jpg

Vertrouwen als uitgangspunt

Minister Carola Schouten zet een streep onder het fraudebeleid van de afgelopen jaren. De overheid was daarbij streng op elke kleine fout. Voortaan geldt er bij het controleren van uitkeringen een ander uitgangspunt: maatwerk en vertrouwen.

Vertrouwen als uitgangspunt
16
Palliatieve zorg

Meer geld naar palliatieve zorg

Het kabinet stelt €150 miljoen beschikbaar voor verbetering en meer bekendheid van palliatieve zorg. Vroegtijdige inzet van palliatieve zorg kan een positief effect hebben op de kwaliteit van leven van patiënten

Meer geld naar palliatieve zorg
15
Asielzoekerscentrum hokjes.jpg

Kleinschalige opvang

Met een motie van Don Ceder heeft de Tweede Kamer aangegeven dat kleinschalige asielzoekersopvang mogelijk moet zijn. Dit is belangrijk omdat dit het draagvlak voor een lokale opvang groter wordt.

Kleinschalige opvang
14
Online gokken

Verbod reclame online gokken

Het kabinet komt met een verbod op reclames voor online gokken. Het kabinet wil hiermee kwetsbare groepen beschermen tegen gokverslaving.

Verbod reclame online gokken
13
Balkonnetjes.jpg

Betere leefbaarheid in kwetsbare wijken

Er worden circa 25.000 woningen opgeknapt of in lege kantoorgebouwen gecreëerd. Ook wordt er geïnvesteerd in preventie van jeugdcriminaliteit, net als in aanpak van armoede en schulden en in kwaliteit van onderwijs.

Betere leefbaarheid in kwetsbare wijken
12
Online gokken.jpeg

Lootboxes

Lootboxes worden gezien als vorm van gokken, waardoor de Tweede Kamer een verbod wil op deze lootboxes. Lootboxes zijn virtuele schatkistjes in games die vooral voor kinderen erg manipulatief zijn.

Lootboxes
11
vrouw met laptop.jpg

Mentale gezondheid jongeren

Het kabinet gaat zich meer inzetten voor de mentale gezondheid van jongeren. Staatssecretaris Maarten van Ooijen start hiervoor een brede beweging.

Mentale gezondheid jongeren
10
Jong gezin.jpg

Verhoging kinderbijslag

Vanwege de hoge inflatie verhoogt het kabinet de kinderbijslag, waardoor gezinnen concreet worden geholpen in deze tijd van stijgende prijzen.

Verhoging kinderbijslag
9
Koeien

Bestuur Waterschappen

Dankzij inzet van Pieter Grinwis blijven er zetels voor de landbouw behouden in de Waterschapsbesturen.

Bestuur Waterschappen
8
Coronatijd 1.jpg

Maatschappelijk impact team

Naast het Outbreak Management Team (OMT), komt er ook een Maatschappelijk Impact Team (MIT), waardoor het kabinet ook gebruik kan maken van sociaaleconomische adviezen.

Maatschappelijk impact team
7
Gezin aan keukentafel met huiswerk

Gezinnen ondersteunen

Met de voorjaarsnota zijn er mooie, grote stappen om huishoudens te helpen in hun bestaanszekerheid.

Gezinnen ondersteunen
6
Lachgas.jpg

Lachgasverbod

Er komt een verbod op het recreatief gebruik van lachgas. Dit verbod is nodig om verslavingen en alle ellende van lachgas een halt toe te roepen.

Lachgasverbod
5
collegezaal.jpg

Verhoging basisbeurs

Zowel de inkomensgrens voor de aanvullende beurs als de basisbeurs worden verhoogd. Door de verhoging van de inkomensgrens zullen meer studenten gebruik kunnen maken van de aanvullende beurs.

Verhoging basisbeurs
4
Jongeren buiten.jpg

Leeftijdsgrens bijstand verhoogd

Kinderen van bijstandsgerechtigde ouders kunnen langer in huis blijven wonen zonder dat ouders gekort worden op hun uitkering.

Leeftijdsgrens bijstand verhoogd
3
Studeren.jpg

Basisbeurs

Het kabinet gaat de basisbeurs opnieuw invoeren voor alle studenten in het hoger onderwijs. In het bedrag van de beurs wordt onderscheid gemaakt tussen thuiswonende en uitwonende studenten.

Basisbeurs
2
Euro bankbiljetten.jpg

Tegemoetkoming energie

Huishoudens op bijstandsniveau krijgen een tegemoetkoming van 800 euro, vanwege de gestegen energiekosten.

Tegemoetkoming energie
1
Vlag Israël.jpg

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding

Naar aanleiding van een motie van Don Ceder wordt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) structureel ondersteund vanuit het ministerie. De steun gaat om een jaarlijks budget van een half miljoen euro.

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding