Kamermeerderheid stemt in met initiatiefwet versterken suïcidepreventie

Psycholoog
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 21 mei 2024 om 15:35

Kamermeerderheid stemt in met initiatiefwet versterken suïcidepreventie

De inzet van de landelijke en lokale overheid om zelfdodingen te voorkomen wordt een wettelijke verplichting. Een brede Kamermeerderheid, bijna unaniem, stemde vandaag in met onze initiatiefwet die dat gaat regelen.

De wet werd mede ingediend door GroenLinks-PvdA, CDA, SGP, SP, PvdD, BBB en NSC. Tot nu toe is de inzet voor suïcidepreventie afhankelijk van de ambities van het op dat moment zittende kabinet of Kamerleden, maar wordt nergens gegarandeerd dat die inzet gewaarborgd blijft. Met dit wetsvoorstel, dat wordt ondersteund door 113 Zelfmoordpreventie, komt daar verandering in.

Elke dag zijn er gemiddeld 5 zelfdodingen in Nederland. Mensen die geen andere uitweg meer zien dan zelfdoding en geen hulp zoeken. Dat is vreselijk, voor hen, voor de familie en de andere nabestaanden die achterblijven. We hebben als samenleving én als overheid de taak om zelfdoding zoveel mogelijk te voorkomen. Dat we naast deze mensen staan en goede, toegankelijke hulp bieden. Dat is letterlijk van levensbelang. Dit wetsvoorstel is er voor alle mensen die verlies kennen, voor de mensen die worstelen en voor de mensen daarom heen die hulp willen bieden, er willen zijn voor de ander. Mooi om te zien dat een brede Kamermeerderheid - alleen FvD stemde tegen - deze oproep steunt.

Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Dit grote maatschappelijke probleem, dat samenhangt met verschillende factoren in de maatschappij, vraagt om een overheid die zich altijd verantwoordelijk weet voor goed suïcidepreventiebeleid. De plicht van de overheid om zich in te zetten voor suïcidepreventie wordt met het voorstel verankerd in de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee wordt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) primair verantwoordelijk. Daarnaast wordt het bestaan van een gratis hulplijn wettelijk vastgelegd en wordt de plicht van gemeenten voor eigen beleid explicieter gemaakt. Want juist gemeenten kunnen een cruciale rol spelen in het voorkomen van suïcides.

Denk je aan zelfdoding? Praten helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Labels: ,