Onze pluspunten

Onze pluspunten

Alle cursussen en trainingen van het ChristenUnie Opleidingscentrum zijn identiteitgebonden. Je verdiept je in het gedachtegoed van de ChristenUnie, en leert hoe je de uitgangspunten toepast in de politieke praktijk. In de vaardigheidstrainingen werk je aan je profiel als herkenbaar ChristenUnievertegenwoordiger.

Wanneer je een cursus of training volgt bij het ChristenUnie Opleidingscentrum, kom je in een netwerkomgeving waar uitwisseling, ontmoeting en leren van elkaar centraal staat.

Voor fracties en afdelingen met een leervraag die specifiek is voor hun lokale of provinciale situatie, voorziet het ChristenUnie Opleidingscentrum in maatwerk. Voorafgaand aan de training overlegt de trainer met een vertegenwoordiger van je fractie of afdeling over leerwensen en specifieke omstandigheden. Hierdoor wordt jullie leervraag optimaal beantwoord.