Bestuurdersvereniging

Afbeelding bijeenkomst bestuurdersvereniging

Vereniging van ChristenUnie-bestuurders

De Bestuurdersvereniging (BV) is dé vereniging van en voor alle ChristenUnie-politici.

Netwerk

De BV brengt politici met elkaar in contact. Samen weet je tenslotte meer. Daarom organiseert de BV regelmatig bijeenkomsten voor haar leden en stimuleert ze samenwerking en uitwisseling.

Advies

Het geven van (persoonlijke) adviezen is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de BV. Voor alle vragen rond uw politieke werkzaamheden kunt u bij de BV terecht.

Politieke inhoud

De BV ondersteunt haar leden met kant en klare politieke acties en politieke handreikingen over uiteenlopende onderwerpen. Leden van de BV hebben toegang tot een eigen community op het Intranet, waar onder andere op de Ideeënbank, veel handige informatie te vinden is voor het politieke werk.

Training

Wilt u de partij beter leren kennen of bijvoorbeeld aan uw presentatievaardigheden werken? Het Opleidingscentrum heeft een breed cursusaanbod voor (aspirant-) politici en bestuurders. Het aanbod vindt u op www.christenunie.nl/opleiding.

Interesse?

Als volksvertegenwoordiger of bestuurder (wethouder/gedeputeerde) van de ChristenUnie in gemeente, provincie, waterschap, landelijke politiek of Europa bent u automatisch lid van de Bestuurdersvereniging. Aspirant-volksvertegenwoordigers en bestuurders, of ChristenUnie-leden die dit geweest zijn, kunnen buitengewoon lid worden, evenals steunfractieleden/fractiemedewerkers. Met het lidmaatschap van de BV kunt u kennis nemen van alle informatie van de BV en bent u welkom bij verschillende bijeenkomsten. Ook krijgt u vier keer per jaar gratis het studieblad Groen, evenals alle publicaties van het Wetenschappelijk Instituut.