Politiek Vrouwen Overleg

Politiek Vrouwen Overleg

Het Politiek Vrouwen Overleg (PVO) is een bestuurlijk samenwerkingsoverleg tussen (de vrouwenorganisaties van) zes politieke partijen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en VVD.

Het PVO is opgericht om gezamenlijk bestuurlijk draagvlak te creëren op het gebied van arbeid-zorg, emancipatie, economische zelfstandigheid en diversiteit.

Doelstellingen: 

  • bevorderen van gelijke behandeling van rechten van vrouwen en mannen;
  • bevorderen van evenredige participatie van vrouwen en mannen in de politiek;
  • bevorderen van de discussie over de genoemde doelstellingen met leden van het kabinet, Kamerleden en partijbesturen;
  • bestuurlijke samenwerking op het gebied van gelijke behandeling van de rechten van de vrouw en man;
  • het houden van expert meetings met wetenschappers en stakeholders. 

Het samenwerkingsverband komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast worden jaarlijks een aantal gesprekken gevoerd met de bewindslieden van het kabinet, de woordvoerders emancipatie van de politieke partijen en met maatschappelijke organisatie die bezig zijn met dit thema.

Jaarlijks is een andere partij voorzitter.  

Namens de ChristenUnie zit Jannette Prins in het PVO (jannetteprins@gmail.com)