Internationaal

Click here to view this page in English 

De ChristenUnie is een unieke partij met een eigen geluid. In ons land hebben we de bijzondere mogelijkheid om bijbelsgenormeerde politiek te bedrijven. Er zijn weinig landen in de wereld waar christenen de mogelijkheden hebben die wij hebben. Dat kan liggen aan het kiesstelsel of aan het feit dat er geen vrijheid is om een uitgesproken christelijk geluid te laten horen. De ChristenUnie spreekt in haar missie uit dat zij er naar streeft de samenleving te laten functioneren naar Gods wil. Politiek gezien ligt onze eerste verantwoordelijkheid in Nederland, maar ons verlangen voor een eerlijke en vrije samenleving houdt niet op bij onze landsgrenzen. Juist daarom zijn we ook politiek actief in Europa, onder andere via de European Christian Political Movement (ECPM) en proberen we ook op dat niveau een onderscheidend geluid te laten horen. Waar elders in de wereld christenen een zelfde missie hebben als de ChristenUnie, willen we hen ondersteunen en van hen leren. Graag komen we met hen in contact om elkaar te versterken in het uitdragen van de christelijk geïnspireerde politiek. Wat betreft het bevorderen van zowel democratische waarden als het debat tussen verschillende buitenlandse politieke partijen kunnen we rekenen op de input van het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD). De ChristenUnie is vertegenwoordigd in de Raad van Advies van het NIMD.

FICDD

Foundation for International Christian Democratic Development

De Foundation for International Christian Democratic Development (FICDD) is een neveninstelling van de ChristenUnie. We ondersteunen politieke partijen en groeperingen die, vanuit een bijbels georiënteerd en christelijk-sociaal gedachtegoed, politiek willen bedrijven. Door middel van scholing en vorming helpen we onze politieke  zuster-partijen en -organisaties en stimuleren we christenen om politiek actief te worden. We doen dit omdat we op die manier constructief willen bijdragen aan de opbouw van politieke partijen en daardoor aan democratische rechtsstaten in voornamelijk Oost Europa, het Midden Oosten en Noord Afrika (MENA-regio).

Werkwijze

De partners van de FICDD zijn politieke partijen en maatschappelijke organisaties, die werken om christendemocratische waarden in hun land te versterken. We werken vraag gestuurd en dus krijgen onze lokale partners veel verantwoordelijkheid en ruimte om hun programma’s op te zetten. We werken met name aan de randen van Oost-Europa (de pre-accessielanden) en de MENA-regio. De FICDD werkt ook samen met de ECPM. Dit is een Europese politieke partij waar de ChristenUnie al sinds het ontstaan lid van is. We kunnen gebruik maken van het sprekersnetwerk van de ECPM en het komt voor dat we nieuwe lokale partners via de ECPM leren kennen.