Een van de spannendste constateringen op de eerste scheppingsdag gaat over ...

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Het is goed

Lieve mensen,

Een van de spannendste constateringen op de eerste scheppingsdag gaat over  …  het verschil tussen dag en nacht. God zei: “Laat er licht zijn” en God zag: het licht is goed. Vervolgens doet Hij iets: Hij scheidt dat (goede!) licht van de duisternis. Dan geeft Hij beiden een naam: dag en nacht. Hij beoordeelt niet de nacht. Het licht wel, licht kan je zien en Hij - onze Heer - zag dat het licht goed was. Duisternis kun je niet bekijken en daarom vind ik het eigenlijk wel passend dat het begin van de Bijbel daar verder niet veel over zegt…

Maar dan is er ook nog de stad in Openbaringen 21 en 22. Daarover wordt ons beloofd dat het er geen nacht meer zal zijn. Horen begin en het einde van de Bijbel misschien zo bij elkaar? Als Jezus via Johannes tot zijn gemeenten spreekt, dan spreekt Hij tot mensen die de Thora heel goed kenden. Ze wisten vast beter wat Hij bedoelde. Ze kenden het begin: Gods geest die boven de oervloed zweeft, God die het licht schept, ziet dat het goed is, het vervolgens scheidt van de duisternis, het licht dan dag noemt en de duisternis nacht...

Openbaringen belooft iets moois: als er daar geen nacht meer is, blijft alleen het goede over! Dan leven we in de eeuwige dag. Dan is het licht - Gods eigen licht - het enige dat nog telt. Dan is de overwinning, die Jezus na de diepe duisternis van Golgotha behaalde, geldig over heel die stad. Dan zien we het: “Het is voltrokken!”.

Tot die tijd blijven wij bidden om de overwinning van Gods licht over alles wat nog duister is op het gebied van de aarde. Vanaf de scheppingsweek liet God de aarde niet in de steek. Op de vierde dag gaf Hij maan en de sterren in de nacht. De wonderlijkste ster is deze week het thema van de week van gebed: dat is de ster van Bethlehem, die als een heldere morgenster wijst op de Zoon van God. Hij maakt ons bidden vol hoop.

In het Oude Testament wordt ook al aan het eind van het laatste boek een nieuwe dag beloofd. Maleachi schrijft over een zon die stralend op zal gaan - de zon der gerechtigheid. Ook dat is een belofte van de komst van de Zoon van God. Kijk maar hoe Jezus zich presenteerde in Openbaringen 1: zijn gezicht schitterde als de felle zon! De gemeenten hebben dat echt wel begrepen: zijn gerechtigheid is zuiver, Hij zal alles rechtzetten.

En zo is ons gebed om gerechtigheid - ook in de politiek - altijd ook een gebed om zijn wederkomst. We vragen zijn komst hier en nu, dat deze wereld meer gaat lijken op wat zijn Vader bedoelde; en zo vragen we ook om zijn komst straks, als al onze gebeden vervuld zijn en wij ons verheugen in zijn volledige overwinning.

Concrete gebeden

 • Richt uw hart op de Heer van het leven. Vertrouw en aanbid hem. Aanvaard zijn overmacht.
 • Dank God voor zijn grote beloften, dat Hij alles goed maakt, dat de duisternis verdwijnt.
 • Dank Hem voor het licht, dat Jezus de zon van de gerechtigheid is, dat Hij gerechtigheid brengt.

Gods zorg in Nederland

In deze week van gebed zijn u vast al veel gebedsonderwerpen aangeboden. Daarom beperkt deze brief zich nu tot Nederland. Onder Gods genade hebben we een regering! In de visie waarin de ChristenUnie geworteld is, heeft een regering een beperkte taak (niet ”vadertje staat”), maar wat ze wel moet doen is echt belangrijk!

 • Dank God voor de ordening die Hij via regeringen geeft voor het reilen en zeilen in de maatschappij.
 • Dank met name voor onze nieuwe regering onder leiding van Mark Rutte: bid het Gods zegen toe!

Bidden voor de jeugdgezondheidszorg

De ChristenUnie regeert ook mee. U weet ervan. De staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd Maarten van Ooijen. Hij schrijft daarover op de site van de regering: ‘Hoop bieden, dat is de kern waar deze rol voor mij om draait. Hoop bieden door te luisteren en mensen te begrijpen. Dat kan ik niet alleen, dat doen we samen. Samen bouwen we aan goede, toegankelijke zorg voor ieder kind en een gezonde toekomst voor iedereen.’ Zorg voor de jeugd is niet zijn enige taak en het hoort ook niet bij Maarten alleen, maar het is nu wel in het nieuws; zoals dinsdag over de gesloten jeugdzorg; of vrijdag toen de fractie van Groningen wees op de positie van minderjarige jongens die seksueel worden uitgebuit. Dit vraagt om hulp van God!

 • Gebruik Maartens hoopvolle tekst hierboven om God te danken voor wat Maarten mag aanpakken.
 • Bid voor jongeren in de gezondheidzorg. Bid dat God hen zijn licht laat zien. Bid hen hoop toe.
 • Bid voor jongeren die (bv. door manipulatie) in de seksindustrie uitkomen. Bid om recht voor hen.

Bidden voor het 'dagelijks brood' uit Nederland

Henk Staghouwer is onze minister van Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij schrijft: ‘De afgelopen jaren groeide de onzekerheid over het toekomstperspectief voor (jonge) boeren, tuinders, vissers en hun gezinnen, terwijl ook de natuur steeds meer onder druk staat. Ik vind het belangrijk dat zij weten waar zij aan toe zijn, met goede verdienmodellen, een sterkere positie en met meer waardering.’ Voor het gebed daarbij vond ik deze foto op de site van ChristenUnie Gelderland. Men bezocht een melkveehouder in Aalten, hij heeft een open serrestal met veel natuurlijk licht en ventilatie. Dat is een model voor wat we onze voedselvoorzieners mogen toebidden: een toekomst met perspectief in het licht dat God geschapen heeft.

 • Dank dat Henk Staghouwer zich zo inzet voor de erkenning van de voedselvoorzieners in ons land.
 • Bid voor een wijs beleid, waar de durf om te investeren wordt beloond met duurzaamheid.
 • Bid voor Gods voorzienigheid, opdat we onze natuurlijke middelen ontwikkelen tot zijn eer.
 

Rechtvaardige arbeid

Carola Schouten is nu minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Ze schrijft: ‘Graag wil ik werken aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen. Waarin we armoedekansen verkleinen en arbeidsmarktkansen vergroten, voor iedereen. Want ieder mens heeft iets toe te voegen en is daarmee waardevol. Net zo waardevol is een welverdiende oudedagsvoorziening. Hiervoor ga ik mij inzetten.’ In de grote steden is dat een belangrijk item: Michel Grauss, wethouder van Rotterdam namens ChristenUnie-SGP, zei al dat we armoedebestrijding samen moeten doen; hij zei: ‘Ga er met het hele kabinet mee aan de slag.’ 

 • Dank voor wat God al gaf: een samenleving die armoede wil bestrijden, en voor Carola die het doet.
 • Bid voor die mensen voor wie onze samenleving een vijand werd, bid dat we zien hóe het beter kan.
 • Dank voor al ons werk; ook voor wat ouderen doen en voor het werk daarvóór. Bid om Gods zegen.

Verkiezingen

Voor veel afdelingen wordt het nu een bijzonder drukke tijd: 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Misschien bent u er zelf ook al bij betrokken. En zo niet, dan kunt u er wel voor bidden. Graag zelfs! 

 • Dank dat we als burgers zo betrokken kúnnen zijn. Dank dus ook voor andere partijen die meedoen.
 • Dank dat we als ChristenUnie onze eigen inbreng mogen organiseren. Vraag om Gods zegen.
 • Bid om inspiratie bij het maken en uitvoeren van onze plannen. Dank voor Gods Geest.

Bidden aan het eind van de Week van Gebed voor eenheid van christenen

De ChristenUnie is sinds haar oprichting als lid van Missie Nederland betrokken bij een belangrijke jaarlijkse ontmoeting van christenen, zie de site van de Week van gebed. Dan bidden overal in de wereld christenen samen. Helaas is het gebedsuur van de ChristenUnie ALLEEN ONLINE, maar klik op deze link als de Heer het op uw hart legt om zo mee te bidden. Volgens planning is het zater­dag­morgen 22-1-22 van 9 tot 10 uur.

 • Dank God de Vader voor ieder die zijn Zoon erkent als de Heer van het leven.
 • Dank voor zijn Geest, die ons inspireert en aanvuurt tot gebed en goede daden.
 • Bid voor de bijeenkomsten deze week, dat ze mogen inspireren om trouw te blijven in gebed.

Met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u deze brief op twee A4-tjes, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, want daar staan de pdf-versies. Ook die versie heeft de links naar webpagina's en bijbelgedeelten, net als deze e-mail.