Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Heer, wat hebt u veel gemaakt, en wat is alles prachtig! Overal op aarde is het te zien

________ Psalm 104 vers 24 (BGT)

 

maart 2020 _____

Lieve mensen,

Vandaag een gebedsbrief met drie items. De aanleiding is dat we het gebedsuur zaterdagmorgen af moeten lasten en we u dat moeten laten weten. Maar ik wil niet volstaan met die mededeling alleen. Dus keek ik op onze site. Gisteren was het biddag voor gewas en arbeid en bovenaan op de site staat nu nog de overweging die minister Schouten daar gisteren bij gaf. Die overweging geef ik graag integraal aan u door.

Kees Sinke ____

Biddag: ‘What a Wonderful World’

door Carola Schouten  op 11 maart 2020 ____

Vandaag (11 maart) is het biddag voor gewas en arbeid. Biddag is voor mij een moment om stil te staan bij het feit dat wij niet alle touwtjes zelf in handen kunnen hebben. Boeren zaaien hun gewassen in, lammetjes staan op het punt om geboren te worden, de magnolia loopt al uit en bomen worden groen. Welk aandeel hebben wij daarin gehad? Het maakt mij klein en ik verwonder mij dan en denk: What a Wonderful World!

In verwondering kan ik genieten van de afwisselingen in seizoenen, de diversiteit van onze natuur en het voorjaar dat zich op allerlei manieren in de natuur aandient. Woorden uit Psalm 104 komen dan in mij naar boven: ‘Heer, wat hebt u veel gemaakt, en wat is alles prachtig. Overal op de aarde is het te zien.’

Juist die veelheid aan dingen die overal op aarde is te zien in de biodiversiteit zie ik steeds meer onder druk komen te staan. Die afbreuk doet pijn. Als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voel ik mij verantwoordelijk. Afbreuk aan de heelheid mag in mijn ogen niet verlammen. We kunnen zorgdragen en herstellen waar we invloed op hebben.

Het is mijn gebed dat we ons verwonderen over deze wondermooie wereld. Dat we genieten van de grote verscheidenheid die de Schepper in de natuur heeft aangebracht. Dat we oog hebben voor de heelheid die onder druk is komen te staan en dat we ons daartegen keren. Laten we op deze biddag voor gewas en arbeid bidden om moed om te veranderen wat we kunnen veranderen. En waar we in dit nieuwe seizoen geen invloed op hebben, laat dat ons in afhankelijkheid brengen bij de Schepper.

 

Samenvatting bovenstaande gebedspunten

  • Laten we danken voor het wondermooie in onze wereld, alles wat God heeft aangebracht.
  • Bid dat we zien waar we zelf zorg voor moeten dragen én om de moed om dat ook te doen.
  • Vraag bij wat we zelf niet veranderen kunnen om geduld – breng uw zorg bij uw Schepper.

De patiënt Nederland

Premier Rutte noemde dat even in de persconferentie van donderdagmiddag. De maatregelen die de overheid neemt in verband met de huidige pandemie lijken op maatregelen die een arts neemt bij een patiënt. Hij kijkt telkens wat het beste werkt en moet dat voortdurend bijstellen, al naar gelang de ontwikkelingen bij de patiënt. Voor de meeste mensen beperkt zich dat nog tot “sociale onthouding”.  Mensen die extra kwetsbaar zijn worden bijvoorbeeld afgeraden om via het openbaar vervoer te reizen. Als ik u moet raden, hoe daarbij te bidden dan maak ik onderscheid tussen drie verschillende groepen.

  • Bid voor mensen die zich grote zorgen maken, of zelfs bang zijn.
    Bid hen moed en vertrouwen toe!

Denk dan ook aan dat krachtige in Psalm 104, die Psalm weet dat mensen kunnen sterven. Daar wordt dat vermeldt als een zich verbergen van God en het wegnemen van onze adem, maar…  met het oog op de opstanding – de Psalm is zo positief dat het bij het ergste nog wijst op de hoop. God geeft de aarde een nieuw gelaat, mensen worden herschapen, dat kan nu al, én in de eeuwigheid.

dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

 (Psalm 104 vers 29b en vers 30).

  • Bid voor de mensen die zelf zorgen, u kent ze wel: de mensen van de GGD, in de ziekenhuizen, uw huisarts, maar ook degenen die landelijke beslissingen nemen, bij het RIVM, in de regering.

Bid voor de mensen die thuis zitten omdat ze ziek zijn. Bid hen herstel toe. Bid ook voor degenen die thuis zitten zonder ziek te zijn, maar niet meer naar buiten kunnen. Bid om geduld.

Zó zeer goed willen doen… dat het dreigt te knellen

Regeren is vooruitzien schreef ik de vorige keer. Bidden doet dat ook. Een tweede item op de site van de ChristenUnie gaat over de invloed die de staat heeft op het onderwijs dat kinderen krijgen. Hoe ver mag die invloed gaan? Bepaalt de Tweede Kamer wat goed is en moet dan het afwijkende afgekneld worden? Of is regeren dienen – waarbij de overheid wel veel regelt, maar de mensen die in het veld staan nog steeds het vertrouwen krijgen om binnen hun roeping zelf te zoeken naar het beste voor de mensen die ze dienen? Houden we vast aan de vrijheid van onderwijs? Of laten we dat verloren gaan?
U leest meer over deze zorgpunten in de bijdrage van Eppo Bruins.

  • Dank voor ons Parlement, voor de aandacht die men geeft aan onderwijs zonder discriminatie.
  • Bid voor de vrijheid van onderwijs. Voor de ruimte om daarin een gelovige richting te gaan.
  • Vraag God een zegen voor mensen die op cruciale punten anders denken dan u. Bid om vrede.

bijeenkomst afgelast

Zaterdag 14 maart is er geen gebedsbijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort, vanwege de Corona.

De volgende landelijke gebedsuren zijn al gepland (u kunt ze noteren in uw agenda):

Zaterdag 6 juni
Zaterdag 12 september
Zaterdag 5 december

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts