Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

januari 2017

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij:
Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.
    Vraag het mij en ik geef je …   …
Psalm 2:7,8

Lieve mensen,

Vroeger dacht ik: “waarom laat God ons bidden?” Ik dacht: “Hij kan toch ook zonder gebed geven?” Die gedachte was een grove onderschatting van de plek die God aan mensen geeft. Mensen zijn geen planten; we worden actief bij Gods plan betrokken.

Kijk maar, hoe Vader en zoon met elkaar omgaan, hier in Psalm 2. De vader wil zijn zoon iets geven, maar niet zonder dat de zoon daar zelf over begint. “Vraag het mij...”, daarachter volgt wel een prachtig aanbod, maar de zoon krijgt dat niet ‘zomaar’ (niet zoals een plant die water krijgt). Hij krijgt eerst een opdracht: ‘ga bidden’. Zo kan hij zich dat aanbod eerst nog eigen maken. En dan kon hij ook eerst nog raad vragen aan zijn Vader: “Hoe zal ik dat dan aanpakken?” Hij mag zich erop bezinnen en vervolgens zelf vragen wat zijn Vader Hem al eerder aangeboden had.

Jezus zei tegen zijn discipelen: “Ik noem jullie geen slaven meer, … vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb” (Joh. 15:15). En Hij zei: “ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven” (16:23). Hier zegt Jezus dus eigenlijk hetzelfde tegen zijn volgelingen. Ook wij mogen bidden.

Laten we dus één ding zeker niet doen: zo leven alsof gebed er niet toe doet. Laten we blijven bidden, want daarin heeft God ons op een mooie manier afhankelijk gemaakt van Hem. 

Concrete uitnodiging voor een gebedsstart op zaterdagmorgen

Komt u een keer naar Amersfoort, om samen met elkaar te bidden? In deze drukke campagnetijd organiseren we vanaf nu elke zaterdag voor de verkiezingen een gebedsuur in de Bergkerk in Amersfoort, het is ‘s morgens van 9 tot 10. Dus komende zaterdag 28 januari is de eerste keer.

We beginnen met koffie en thee en er is ruimte voor ontmoeting vanaf half negen.
Daarna, vanaf 9 uur, lofprijzing, een korte overdenking en samen bidden.

Dit gebedsuur is kort en vroeg, zodat – als u komt – u daarna nog de hele zaterdag voor u hebt. Het adres is: dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort, op loopafstand van het station (en als u bij deze linkop de getoonde plattegrond klikt vindt u een route met Google).

U bent iedere zaterdagochtend welkom, de laatste keer is zaterdag 11 maart.

Komt u ook?

Bidden voor de schepping

“De economie van vandaag bestaat binnen enkele decennia niet meer”. Dat volgt uit verwachte veranderingen in het klimaat. Ik las het in een blog van Carla Dik-Faber. Als gelovigen weten we dan: God is trouw, Hij voorziet. Dat is geen garantie tegen een crisis, maar een belofte dat we er doorheen komen. En met die belofte kunnen we bidden. 

 • Bid dat we leren luisteren naar de signalen die Hij ons stuurt.
 • Dank voor initiatieven die het goede zoeken voor Gods schepping.
 • Bid om wijsheid voor machthebbers in de wereld. 

Christenvervolging wereldwijd

Al een aantal jaren wordt ‘Open Doors’ door Peter van Dalen uitgenodigd in het Europees Parlement om daar de ranglijst Christenvervolging te presenteren. Dat helpt de Leden van het Europees Parlement om zich met nog meer betrokkenheid en focus in te zetten voor vervolgde christenen wereldwijd. De Arabische landen en India baren veel zorg. Ook is er een speciaal Europese gezant die buiten Europa geloofsvervolging aankaart bij regeringen. Jan Figel weet wat het is om geen vrijheid van godsdienst te hebben, want hij woonde achter het IJzeren Gordijn.

 • Laten we danken dat God de zijnen kent en weet wat ze doormaken.
 • Dank voor de politieke middelen die geloofsgenoten een steun in de rug geeft.
 • Bid het regeringen toe, dat ze prioriteit geven aan vrijheid van geweten.

Een maatschappij voor iedereen

Eén van de belangrijkste boodschappen die de ChristenUnie deze verkiezingscampagne heeft, is dat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen. Dat kon je merken aan de toegankelijke sfeer  tijdens onze jaarlijkse open dag in het gebouw van de Tweede Kamer (foto’s hier). Dat is ook terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s in braille, gebarentaal en eenvoudig Nederlands. Met veel voorstellen om te bouwen aan een samenleving waarin we rekening houden met elkaar.
(Een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal kunt u hier downloaden en bekijken).

 • Dank God voor het leven dat Hij geeft en voor de vele goede voorzieningen in ons land.
 • Bid dat de verkiezingsuitslag extra ruimte biedt voor wie maar moeilijk mee kan komen.
 • Bid voor uw eigen gemeente: voor goede voorzieningen die uw buurt toegankelijk maken.
 

Congres - Politiek in een verdeeld land

Door ons land lopen pijnlijke kloven, tussen succesvollen en achterblijvers, tussen langvestigden en nieuwkomers en tussen de verschillende (geloofs)overtuigingen. Hoe geven we ruimte aan verschil, maar verliezen we niet de eenheid? Op het congres van het Wetenschappelijk Instituut komt dit 3 februari aan de orde. Er komen vier sprekers en er zijn drie deelsessies: 1 Hoeveel ruimte is er voor religieus gemotiveerde organisaties? 2 Hoe wegen we onze waarden en hoe werken we als Christen-politici goed samen met andere politieke partijen? 3 Onderwijsvrijheid.

 • Dank voor de grote vrijheid in eigen land.
 • Bid dat we die vrijheid goed gebruiken, zowel privé als samen in de politiek.
 • Bid voor een gezegend WI-congres in Amersfoort.

Bidden over de grens

Let ik op het wereldnieuws, dan zijn er zoveel urgente zaken. Hemelsbreed ver weg: Afrika – Syrië – de Verenigde Staten van Amerika – … maar qua emotie toch vlak voor de deur. Wie kent niet de zorg om wat er allemaal gebeurt? Het gaat om onze de toekomst!  In Psalm 2 lees ik dat God de volken aan zijn zoon zal geven: “Vraag het mij en ik zal je ze geven!” Met hemelvaart ging Jezus naar zijn Vader en daar is Hij nu om zo voor ons te bidden! (vgl. het slot van Hebreeën 9)

 • Dank dat Jezus de hogepriester in de hemel is en dat Hij voor ons bidt – eer Hem.
 • Bid voor onze buren ver weg die het heel moeilijk hebben, draag ze op aan onze Heer.
 • Bid om de komst van Gods Koninkrijk, kleine tekens nu, straks in alle zichtbare glorie.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.
De ChristenUnie werkt onder anderen ook mee aan de gebeds-app: iPray2day.
Wie die app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt.

NB We willen u de komende zeven campagneweken elke donderdag een korte, extra gebedsmail sturen!

We hebben de eerste zeven kandidaat Kamerleden gevraagd of telkens één van hen een gebedsonderwerp aan wil dragen. Volgens planning ontvangt u die korte mail na het TV-journaal van 8 uur. De eerste overmorgen, de zevende op 9 maart.

Dus: zeven korte mails, telkens op donderdag.

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts