Gebedsbrief februari 2024

Gebedsbrief februari 2024

##mailingaanhefvoornaamachternaam##,

Allereerst wil ik u bedanken voor de vele gebeden voor de samenleving, voor onze partij en onze politici. Wij kunnen niet zonder uw gebed en zijn blij en dankbaar dat er zoveel leden voor ons en ons land bidden!

Ik schrijf tijdelijk de gebedsbrief en vul deze met een inspirerend stukje tekst of een gedicht dat ik ergens tegen ben gekomen en mij persoonlijk raakte. Ook noem ik een aantal gebeds- en dankpunten waarvoor u kunt bidden en danken.

Vanwege de vacature van de gebedscoördinator lukt het ons op dit moment niet om iedereen die geïnteresseerd is om deel te nemen aan het online gebedsuur op zaterdagmorgen, ook daadwerkelijk toe te laten en de link toe te sturen. Onze excuses daarvoor. We voeren op dit moment gesprekken met een potentiële kandidaat en hopen op korte termijn de vacature te kunnen vervullen.

In Christus verbonden,

Jacqueline Vandermeer
Adjunct Directeur Partijbureau ChristenUnie

 

Inspiratie

Vastentijd

Voor het eerst vast ik in deze vastentijd: ik vast van dingen die mij afleiden van de aanwezigheid van God in mijn leven en dat doe ik samen met een aantal vrouwen uit mijn kerkelijke gemeente. Bijzonder om dat te doen, te ervaren dat het mij weinig moeite kost, maar ook om te zoeken naar een andere invulling van de tijd die vrij komt. Ik laat mij inspireren door de dagelijkse stukjes die we in een boekje lezen, door de playlist die we samen op Spotify hebben samengesteld, door de podcast die ik ’s morgens vroeg luister en door de mails die ik iedere dag ontvang. Eén daarvan, met een andere kijk op vasten dan de gangbare kijk, naar aanleiding van Jesaja 58: 6-8, wil ik graag met u delen.

Vasten is goed voor de lijn, vasten is goed voor de helderheid, vasten geeft houvast, vasten is toewijding. Maar volgens Jesaja is dat allemaal irrelevant. Deze tekst is geschreven in een context waarin allerlei godsdienstige mensen met vrome spreuken in de mond zich in het donker, of in het volle licht, niet zo vroom gedroegen. Die context klinkt ons vast bekend in de oren. Het is een relevant stukje tekst en er is eigenlijk maar één manier van vasten volgens Jesaja. Dit staat er:

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.

Zo’n juk gebruiken we nu niet echt meer. Maar je legde het op een dier dat dan verplicht z’n kop moest buigen om jou te gehoorzamen: gehoorzaamheid in gevangenschap. Dergelijke gehoorzaamheid is niet vrijwillig. Dergelijke gevangenschappen bestaan nog steeds, in welke vorm dan ook, mentaal én fysiek. Of het nu gevangenschap in een verslaving, door geweld, door onderdrukking, door oorlog, door het vastzitten in een vluchtelingenkamp of AZC of dat het je eigen psychische gevangenschap is. Ieder juk moet gebroken worden en iedere verdrukte bevrijd. En wat ook interessant is: je brood delen. Maar hoe kun je delen als je niet eet. Is dat dan weggeven? Nee, vasten is delen. Onderdak bieden, kleding waar nodig, je bekommeren! Dan breekt je licht door – of je ervan afvalt dat weet ik niet, of het je een gevoel van rust geeft, weet ik ook niet – want meestal gaan die dingen er licht chaotisch aan toe en nooit op de manier die je had bedacht.

Kortom, vasten heeft volgens deze profeet niets te maken met je onthouden van eten of religieuze gebruiken. Wil je vasten? Doe dan recht aan de ander, vergeef de dingen die je nog te vergeven hebt, zoek vrijheid. Lukt misschien niet helemaal in veertig dagen, maar het is in elk geval een begin.

Jezus van Nazareth is soms wat radicaal in hervormen van tradities, maar hij staat in een oude lijn – zoals die van Jesaja. Alle vormen het raam uit, hop: voor de inhoud gaan. En mocht je daarnaast niet willen eten of je tijdelijk onthouden van bepaalde dingen, doe dat ook vooral. Maar dat is niet per se de beste manier om je geestelijk leven vorm te geven – dat leven heeft te maken met recht, liefde, delen en dat mooie woord ‘bekommeren’. (geïnspireerd door popupwerk.nl/popupgedachte).

Het bovenstaande deed mij weer anders kijken naar vasten. Voor mij is vasten op dit moment een tijd van contemplatie, van toewijding aan God en zitten aan Jezus’ voeten en daar ruimte voor maken door mijzelf iets te onthouden. Het lezen van het bovenstaande inspireert mij om tijdens en na deze vastentijd opnieuw en persoonlijk ook vrede te zoeken en recht te doen door me te ‘bekommeren’ om die ander!

 

Wilt u God danken voor:

Onze politici en hun energie en toewijding om zich in te zetten op alle niveaus in onze samenleving.

De gespreksavonden die we deze maand hebben gehad met de leden. Het waren goede en open gesprekken waarbij we in elkaars hart konden kijken.

De kandidaten op onze kandidatenlijst voor de Europese Verkiezingen. Dank God dat we als partij gezegend zijn met zulke talentvolle mensen.

Het feit dat er een campagneleider voor de Europese Verkiezingen is gevonden.

Wilt u God bidden voor:

Het partijcongres op DV 16 maart 2024, voor de voorbereidingen die daarvoor gaande zijn en voor de betrokkenheid van de leden van de partij bij alles wat er behandeld wordt.

De formatie die gaande is. Voor de nieuwe informateur, dat hij samen met de partijen die opnieuw met elkaar in gesprek gaan mag komen tot voor ons land heilzame afspraken en een regering die ons als samenleving dichter bij elkaar brengt.

De voorbereidingen voor de campagne voor de Europese Verkiezingen op 6 juni en iedereen die hierbij betrokken is.

Een ieder die zich in deze vastentijd, door zich van iets te onthouden, richt op God of zich zoals Jesaja beschrijft, richt op het doen van recht en zijn brood deelt, onderdak biedt, kleding geeft, zich bekommert.

Elke zaterdagochtend in er een digitaal gebedsuur tussen 9.00 en 10.00 uur. Als u mee wilt bidden kunt u een e-mail sturen naar gebed@christenunie.nl, waarin u zich voorstelt en uw motivatie om mee te bidden kenbaar mag maken. U ontvangt dan een link waarmee u toegang krijgt tot de online gebedssamenkomst.