Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Als mensen je in moeilijkheden brengen, bid dan voor hen, vraag God niet om hen te straffen, maar bid voor hen.

__ Romeinen 12 vers 14
__ Bijbel in Gewone Taal

 

September 2017 

Lieve mensen,

De twee vorige brieven schreef ik u over Paulus’ brief aan de Romeinen. Daarom ben ik gaan kijken of ik uit hoofdstuk 12 iets kan doorgeven, om u aan te moedigen - dat we blijven bidden. En zo zag ik iets moois. Dit hoofdstuk laat opnieuw zien dat onze liefde tot God en onze liefde voor de mensen één geheel vormen, zoals Jezus al zei. Zo doen we meer dan het al te gewone: omdat God erbij is, kunnen we in de omgang met andere mensen onverwacht goed reageren.

We kunnen zelfs goed spreken over degenen die ons in moeilijkheden brengen. In vers 12 gaat het daar al over en Paulus wil dat we dan standvastig zijn in het bidden: ‘hou daar niet mee op’! In vers 14 gaat het om vervolgers en dan zegt Paulus: zegen die mensen. Letterlijk: spreek goed van wie jou achterna zitten, wens hen niet het kwade toe. Maar omdat we God kennen is het goede zeggen over anderen meteen ook een vorm van zegenen. De NBV schrijft: 'zegen_hen'.

Dit is het wonder van wie wij zijn in onze dienst aan God. De hele wereld kent de gulden regel: ‘doe aan anderen zoals jij wenst dat zij jou behandelen’. Maar als je Jezus kent, wordt die regel nog mooier, als platina zo zuiver: onze eigen wensen groeien. Dan gaan we hen zo behandelen als dat wij wensen dat die ene mens met ons zou doen: Jezus. En zijn goedheid overtreft al het andere. Zo komt Gods goedheid bij de mensen. Blijf dus in contact met uw Heer. Blijf bidden!

Concrete gebedspunten

Bidden voor mensen die willen stoppen met leven

De ChristenUnie is zeer bezorgd over het uitdelen van een zelfdodingsmiddel. Hoe kunnen we bij dit onderwerp bidden? Iemand kan zo zwaarmoedig worden dat haar of zijn besef van de goede dingen in het leven dicht gaat. Het is niet dat zij niet geliefd zijn – maar onze liefde raakt hun hart niet meer. Hoe houden zij vol? Doordat er mensen voor hen bidden! Doordat er een kleine kier is waardoor nog enig licht binnenkomt. Door te aanvaarden dat God wil dat we leven.  

 • Bid voor mensen die dat zelfdodingsmiddel willen verspreiden, dat ze het licht zien.
 • Laten we God vragen dat Hij omziet naar de mensen die twijfelen over hun eigen leven.
 • Bid ook voor de familie van de mensen die de band met het leven hebben verloren.
 • Dank dat God groter is dan alles wat ons hart bezwaart, dank hem voor het leven.

Bidden voor de huidige formatie van het kabinet

Als dit kabinet er komt krijgen ministers met heel verschillende opvattingen een kans om samen het beste te zoeken voor ons land. Om het goede te zoeken voor ons. Dat vraagt veel wijsheid.
Zie ook het bericht van Gert-Jan Segers van 12 september.

 • Pleit bij de Vader, vraag om zijn Geest voor de onderhandelaars, opdat ze wijs handelen.
 • Bid dat bij alles wat wij mensen zelf bepalen uiteindelijk Gods wil geschieden zal.
 • Dank dat God regeert vanuit de hemel en het niet nalaat om ons het goede te geven.

Watersnoodrampen in de wereld

Toen bij ons in 1953 de dijken braken kwam er uit de hele wereld hulp. Ik hoorde dat men toen ontdekte waarom dekens zo belangrijk zijn. Niet alleen om warm en droog te blijven: het geeft ook gevoel van geborgenheid. Men ervaart dat er wordt gezorgd: mensen zijn aan elkaar gegeven. In Nepal, Bangladesh, Houston, Sint Maarten, …, het heeft zin om elkaar te helpen – het geeft de mensen moed.

 • Bid voor de organisatie waarmee uzelf dat helpen ondersteunt. Zegen die geboden hulp.
 • Bid voor het bestuur van bijvoorbeeld de Caribische eilanden, en ook voor dat in de VS.
 • Dank dat God mensen verantwoordelijk maakte. Bid voor goede klimaatbesluiten.
 

Waterschappen en gemeentebesturen

Veel bestuurlijk werk gebeurt achter de schermen. Als je dat werk niet kent lijkt het misschien niet zo belangrijk, maar in Nederland vormen de waterschappen de oudste democratische overheids-instellingen. Doordat we er samen aan werkten werd ons land zo bewoonbaar. En nog. Wist u dat men langs de Lek nieuwe vormen heeft gevonden om – net als vroeger – huizen op de dijk te bouwen? De klimaatdijk in Streefkerk is 30 meter breed en kan volgens planning 100 jaar mee!   

 • Dank voor een goed ontwikkeld democratisch bestuur en goed overleg in ons land.
 • Dank voor de wijsheid waarmee we letten op de lange termijn – op komende generaties.
 • Bid voor de bestuurders van uw gemeente – en ook voor de waterschapsbestuurders.

Verkiezingen in november en in maart

Laten we ook bidden voor het nieuwe bestuur van uw gemeente volgend jaar. In Groningen en Friesland zijn er al verkiezingen in november: de herindelingen leiden daar tot vijf nieuwe of grotere gemeenten. Het partijbureau van de ChristenUnie werkt hard aan een mooi aanbod voor de campagnes van alle afdelingen. Laten we bidden voor een rijk gezegende campagnetijd.

 • Dank voor de partij, voor uw afdeling, voor alle trouw en volharding, jaar in jaar uit.
 • Bid voor de campagneteams, ze hopen dat hun ideeën zullen aanslaan in het land.
 • Bid voor de adviseurs op het partijbureau, ze zijn veel onderweg.

Het hart van de ChristenUnie

Kandidaten voor de gemeenteraad kunnen een basiscursus van één avond volgen. Wat maakt de ChristenUnie uniek? Wat is het christelijk-sociaal gedachtegoed? Hoe gebruiken we dat in onze standpuntbepaling in de lokale politieke praktijk? De 20 cursusplaatsen staan op de site.

 • Bid voor het opleidingscentrum van de ChristenUnie, voor Rieke en Annerieke in de staf, voor de cursusleiders in het land, voor de deelnemers aan de cursussen.
 • Dank voor de mogelijkheden die God ons hiermee geeft – dat Hij wijsheid doorgeeft.
 • Tot slot: laten we vooral ook onze hemelse Vader eren in het gebed – Hij is onze bron.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert een op de zes dagen een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts