Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

november 2016

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten…
Romeinen 5:5
De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.
… ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd …
Romeinen 8:21

Lieve mensen,

Ik wil u graag wijzen op dat mooie vers uit Romeinen 5. Christenen koesteren hoop en die hoop is geen illusie. Als iemand ergens op hoopt en het gaat niet door dan wordt die hoop beschaamd, maar de hoop van Romeinen 5 is volkomen betrouwbaar. Het gaat over de redding van de gelovigen, ook in de moeilijkste situaties. Dat komt helemaal van God. Onze diepste hoop is erg zeker: de basis is Gods liefde en door zijn Geest bracht Hij die in ons leven. We zijn gered.

Graag wil ik dan ook wijzen op het tweede stukje. Paulus toont de hoop voor al wat geschapen is. Alles wat de mensen nu nog meemaken – waarbij er van alles mis gaat – dat is voor Paulus een tijd van barensweeën. Er komt iets nieuws en men kijkt daar naar uit. Paulus weet al wat het is: in dat nieuwe zal blijken wie de kinderen van God zijn. En al wat God maakte wordt bevrijd uit de slavernij en zal delen in de vrijheid en luister die God aan zijn kinderen geeft  (Rom. 8:21).

En zo kent onze hoop twee hoofdassen. Allereerst de hoop die Hij in onze harten heeft gelegd en die vol is van Gods liefde: wij zijn behouden, door Hem. En dan ook de hoop die we hebben voor de schepsels die God heeft gemaakt. Het werk van zijn handen zal in diezelfde vrijheid delen.

In dat werkveld bidden we voor de dingen van alledag. We hopen dat ze een plek zullen hebben in het grote plan dat God voor zijn schepselen heeft. Dat het vruchtbaar mag zijn, ook als we dat nu niet zien. En eigenlijk is die hoop zo zeker als wat, want Hij heeft ons lief en het is zijn plan. Hij zal zorgen dat de barensweeën niet tevergeefs zijn, maar tenslotte leiden tot een goede vrucht.

Concrete gebedspunten

Het tienermoederfonds

“In de praktijk zien we dat jonge moeders graag hun zwangerschap willen uitdragen en voor hun kindje willen zorgen, maar tegen financiële grenzen aanlopen. Het komt voor dat ze na opvang toch met hun kindje op straat belanden. De wachttijd om hun financiën via de gemeente op orde te krijgen, is te lang. Ondanks alle goede voorzieningen vallen zij in al hun kwetsbaarheid tussen wal en schip. Hen willen we samen met hun kindjes de helpende hand bieden.”
_______________________ Arthur Alderliesten (directeur VBOK)


“Het bieden van een beetje hulp kan een wereld van verschil maken voor jonge zwangere vrouwen. Huisvesting, de goede spullen voor een kind, financiën: met wat praktische hulp geven we hen en hun kind een nieuw toekomstperspectief. Het is mooi dat we dat als samenleving kunnen doen.”
_______________________ Gert-Jan Segers (partijleider ChristenUnie)

 


Deze twee citaten ondersteunen en het nieuwe tienermoederfonds.
Laten we er ook voor bidden.

·         Prijs de Heer van het leven, dat hij ons aan elkaar gegeven heeft en voor ons zorgt.

·         Bid om een zegen voor het fonds en haar doelstellingen.

·         Bid voor de jonge moeders, die een weg zoeken voor hun leven en dat van hun kinderen.

·         Dank God dat Hij kracht geeft om te leven, om aan te pakken, om hoop vast te houden.

Dankbaar voor een mooi verkiezingscongres

Zaterdag 26 november hield de ChristenUnie haar feestelijke verkiezingscongres. De kandidaten voor de Kamerverkiezingen van maart 2017 zijn voorgesteld en bij acclamatie verkozen (op de kieslijst). ’s Middags werd er gestemd over wijzigingsvoorstellen in het verkiezingsprogramma. Dat ging in goede saamhorigheid: sommige voorstellen werden aangenomen, anderen niet, maar aan het eind gaat men wel samen achter het hele verkiezingsprogramma staan. Misschien hebt u die avond er nog wat van gezien op NPO-1 journaal van 8 uur. Gert-Jan Segers vroeg scherp aandacht voor een beter financieel regeringsbeleid met het oog op het gezin.

  • Dank u met ons mee voor een mooie, vruchtbare dag?
  • Bid ook voor de regering. Bid om een goede afsluiting van haar regeringstermijn.
  • Bid voor de gezinnen in ons land. Dat ze stabiel mogen zijn, met goede omstandigheden. 

Bidden voor invloed – bidden voor de campagne

Het verkiezingsprogramma heeft voorstellen voor het beleid in het land. Als dit straks in de Kamer kan worden ingebracht oefent de ChristenUnie invloed uit. Dan moeten er eerst genoeg mensen op de partij stemmen, straks in maart. Er zijn genoeg mensen die, als het er op aan komt, van harte op de ChristenUnie willen stemmen. Daartoe voert de partij campagne. Bid u ook daarvoor?  

  • Dank voor het leven in een vrij land en dat God aan alle inwoners leven geeft.
  • Bid voor campagne. Dat Gods zegen mag rusten op al werk dat moet gebeuren.
  • Bid voor de boodschap die de ChristenUnie wil overbrengen, bid om open harten.
 

Bidden voor communicatie – – – aankondiging nieuwe gebedsmeldingen per e-mail

Naast deze gewone maandelijkse brief, willen we u begin volgend jaar dikwijls een korte e-mail sturen met op de campagne gerichte gebedsonderwerpen; daarbij steeds ook iets van een kandidaat Kamerlid. Het gaat om korte, extra mailtjes voor de verkiezingen van 15 maart.

  • Wilt u kijken óf en hoe dit past bij uw eigen bezigheden? (Bid voor uw tijdsbesteding).
  • Dank voor alle communicatiekansen; dank daarbij ook voor uw eigen sociale media.
  • Bid dat God ons mensen leert hoe we die media goed gebruiken (ook u en ik).

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert bijna elke week een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts