Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Hij bedenkt onze vrede …

Lieve mensen,

Bent u ook zo enthousiast over God onze Heer? Wat mij persoonlijk het meest treft is dat Hij iemand is die er helemaal voor gaat, met volle overgave, met zijn hele hart. Ik heb dus weinig op met theologieën die er slechts via moeilijke redeneringen achter komen dat de Heer zijn liefde voor ons met zijn volle inzet uitleeft. Ik heb wel eens horen suggereren dat God de Heer geen emoties zou hebben. Dat Hij zo academisch rationeel is, dat Hij geen teleurstellingen zou kennen. Ik kan me voorstellen dat sommige denkers Gods teleurstellingen uitsluiten, maar de Heer die ik in de Bijbel ontmoet is gepassioneerd. Hij houdt van ons. En omdat ik weet dat we op Hem lijken - we zijn immers naar zijn beeld geschapen - denk ik dat onze eigen passie ook helemaal van Hem komt. In alles waarin we veel energie geven - er voor gaan, met spanning uitkijken naar het komende resultaat, mogelijk teleurstellingen kennen, zelfs al hebben we die teleurstellingen wel voorzien, en toch weer doorgaan - in dat alles lijken we op Hem.

Reken maar dat de Heer teleurgesteld was in zijn volk. Zo zeer dat Hij hen ruim 500 jaar voor Christus weg liet voeren naar het verre Babel. De vijandige stad. En daar verklaart Hij hen opnieuw zijn liefde.
Hij openbaart hen zijn hart en de hartstocht waarmee Hij zijn plannen maakt voor hun goede toekomst. In Jeremia staat: "Ik ken mijn gedachten". Dat kennen is het diepe kennen dat alleen kan bestaan in het doorleven van een situatie. U kent misschien die uitdrukking: "je haalt een kind wel uit de oorlog, maar de oorlog niet uit een kind". Alleen kinderen die dat zelf hebben meegemaakt, kennen die uitdrukking echt. Ze leven het uit. Zeker zo diep kent God zijn eigen gedachten. En wat hebben die gedachten op het oog? Onze shalom!

Ik weet welke gedachten ik koester: jullie heil, jullie geluk!  (zegt Hij  in Jeremia 29 vers 11).

Wat zegt Hij nog meer? Ga aan de slag. Bouw je leven op in de plek waarheen Ik jullie heb weggestuurd. Bid voor die plek (uit vers 4, 5, 6 en 7). Israël moet bidden voor de steden van Babel. Want God heeft passie voor hen. Hij zal maken dat wij met even veel passie Hem zoeken. En vinden. Met heel ons volle hart (uit vers 12, 13 en 14). En dat we dat ook echt gaan doen - dat is de vrucht van Pinksteren.

Bidden voor de stad

Bid u al voor uw stad? De streek waar u leeft? De grote stad in mijn buurt is Utrecht en zo kreeg ik vandaag bericht van Rachel Streefland-Driesprong uit de ChristenUniefractie uit die stad:

"Op dit moment is het precies twee jaar geleden dat we onze handtekening onder het coalitieakkoord zetten. We kunnen constateren dat het mee besturen in deze prachtige stad, samen met onze coalitiepartners, stabiel en ook goed gaat. En dat is ook nodig, want als stad hebben we wel al het een en ander meegemaakt. Denk aan het tramincident vorig jaar, de coronacrisis nu, of het vertrek van de burgemeester straks."

Rachel schrijft ook over plannen; in 2022 zijn er alweer lokale verkiezingen. Gebedsstof! Ook voor uw situatie:

 • Dank voor wat God doet via mensen in de politiek, zoals wethouders en alle anderen.
 • Zegen het waardevolle én niet te missen geluid van de ChristenUnie voor de stad.
 • Bid om een goed verkiezingsprogramma, voor mensen op de kieslijst en voor de campagne.

(upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Utrecht_centraal.jpg)

Bidden tegen etnische spanningen die vrede bedreigen

Pinksterzondag publiceerde Gert-Jan Segers een column bij de dood van George Floyd. En vorige maand kreeg ik een reactie op het Zuid Afrikaanse lied tegen angst. Iemand vroeg waarom toonde dit alleen witte mensen? Ik antwoordde dat de clip uit één van de vele Afrikaanse gemeenschappen komt. Maar in zijn column over racisme schrijft Gert-Jan: “Laten we beginnen met onszelf”.

Daarom vertel ik u over mijn reis naar een wetenschapsstad in de Sovjet-Unie. Toeristen mochten daar niet komen, ik was er als student. Natuurlijk had ik een Russische Bijbel bij me om achter te laten, maar ik kende daar geen kerken, dus had ik aan de Heer gevraagd om via mijn intuïtie iemand aan te wijzen. Toen ik hem zag… leerde ik iets over mezelf. Want in plaats van te doen wat ik wilde, schrok ik terug… omdat ik niet verwacht had dat het een typische oosterse Aziaat zou zijn! Mensen zoeken onbewust eigenlijk het eigene dat je herkent, leerde ik zo. Op zich is dat niet fout… totdat je het goede te weinig deelt buiten jouw eigen groep. Wat denkt u: zou het voor de volken in de wereld beter zijn als de Heer de hegemonie in de wereld zou leggen in het werelddeel met de meeste christenen? Dat is niet Europa en ook niet Noord-Amerika… Zou u zelf dan nog steeds in vertrouwen bidden voor Gods Global Village?

 • Dank bij alle spanningen in de wereld dat God de mensen als één geslacht geschapen heeft.
 • Dank dat Hij de leiding heeft en dat Hij alles onder één hoofd – Jezus Christus – bijeenbrengt.
 • Bid om de kracht van het Evangelie en het werk van de Heilige Geest, die mensen verenigt.

De komende Online partijbijeenkomst op 13 juni

Op 13 juni 2020 houdt de ChristenUnie een online partijbijeenkomst. De partij blijft graag in contact met haar leden, ook in deze bijzondere tijd waarin massale bijeenkomsten niet verantwoord zijn. De livestream start om 10h30 en het eerste uur willen we vullen met bekende onderdelen: een tafelgesprek, een korte overdenking en een speech van Gert-Jan Segers. Er is muziek door Elise Mannah. Daarna van 11h30 tot 12h30 een plenair gesprek:

Is de Coronacrisis een reset voor onze samenleving?

Deze ontmoeting is vrij toegankelijk, aanmelding is niet nodig

 (wel aanmelden bij deelsessies).

 • Laten we danken dat bij alle beperkingen door de Corona het gewone leven toch doorgaat.
 • Wilt u bidden voor de techniek? Kleine strubbelingen kunnen een groot effect hebben.
 • Bid voor een inspirerende bijeenkomst. Wilt u daartoe bidden voor iedereen die meewerkt?
 

Bidden voor de regering en het land

Het is niet nodig nog te zeggen hoeveel er afkomt op de regering en het Outbreak Management Team.

 • Dank dat “patiënt Nederland” herstellende is – bid voor een verantwoorde re-integratie.
 • Bid voor de mensen die net buiten cruciale regelingen vallen. Dat ze het toch mogen redden.
 • Dank voor onze regering, bid dat God haar zegent en Hij inderdaad alles gebruikt ten goede.

Het geplande gebedsuur op 6 juni gaat door. We doen het online! U kunt zich aanmelden door een reply op deze brief of via gebed@christenunie.nl.

Het is zaterdagmorgen 6 juni van 9 tot 10 uur.

We bidden samen; Frans de Lange heeft de leiding.

Doet u mee?

 

En dit zijn de geplande data voor na de zomer:

Zaterdag 12 september
Zaterdag 5 december

 

 

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts