Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Oktober 2015

Mattheus 6:9-13        

 

Lieve mensen,

Graag wijs ik u weer op enkele zaken uit het krachtigste gebed van alle tijden – het Onze Vader.

Allereerst het begin, dat is onaantastbaar – het kan niet kapot. In de brief aan de Hebreeen staat dat we een hogepriester nodig hebben die “ver boven de hemel verheven” is. Daar is geen corruptie. Daar zijn alle bedoelingen oprecht. Dáár woont ook onze Vader.

Dan de eerste bede. Als wij hier beneden bidden voor de eer van God daarboven, dan wordt ons eigen gebed ook onbaatzuchtig. Zo zoeken we allereerst Hem en pas daarna ons eigen belang. Doordat Jezus ons helpt om onze focus eerst bij zijn Vader te leggen, ontvangen we hiermee ook de garantie dat we niet iets onmogelijks bidden. Nu staat God zelf voor de verhoring garant.

Vervolgens het omslagpunt: “gelijk in de hemel, alzo ook op aarde”. Is u dat wel eens opgevallen, die bijzin gaat niet alleen over het bidden om de wil van God. Ook in de twee voorafgaande vragen bidden we als het ware met de ogen omhoog. En na dit punt hebben alle gebedsvragen hun werkveld op aarde. Maar we zijn met de hemel begonnen en zó weten dat onze vragen over de aarde niet zonder hoop zullen zijn. Zoals bij een akker vanuit de hemel dauw en regen valt, zo ook Gods zegen over onze beslommeringen en tekort­komingen. En waar wij toch verkeerde wegen zouden kunnen kiezen – weg van het goede – daar is God sterker dan de verleider. Hij kan ons verlossen van de boze en dus vragen we dat ook aan Hem. Zo heeft Jezus dat aan zijn discipelen geleerd.

En zodoende kunnen we in dit gebed eindigen met een krachtge lofprijzing; met een proclamatie van waarheid: “want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid”, amen.

Concrete gebedsvoorstellen

Beleid voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden

Natuurlijk is dat probleem eigenlijk te groot. Hier blijkt dat onze aardse noden niet zonder hulp uit de hemel kunnen worden aangepakt. We behoeven het “Onze Vader”! Maar in onze afhankelijkheid van de Vader kunnen we wel met aanpakken beginnen, in de goede hoop dat Hij ons overzicht geeft en het werk zegent. Zie voor het debat in de Tweede Kamer de bijdrage van Arie Slob.

 • bid dat God ook deze noden doet meewerken ten goede, voor wie Hem liefhebben
 • dank voor de vele kleine mogelijkheden van medemenselijkheid
 • bid voor de mensen in het werkveld, dat ze goede vrucht mogen dragen

MH17

Dinsdag kwam het onderzoeksrapport vrij over het neerstorten van vlucht MH17. De betrokken raket heeft toen eerst de piloten gedood en het toestel gebroken en kort daarna ook alle passa­giers doen omkomen. Dit geweld roept veel op, nog steeds. Laten we dus opnieuw bidden voor de nabestaanden, voor de mensen die ter plekke wonen en voor de militairen die er van wisten.

 • dank voor de duidelijkheid die het onderzoek gaf
 • bid om Gods recht en bid dat het nu komende onderzoek daaraan bij mag dragen
 • bid om Gods vrede, voor de nabestaanden, in Oost-Oekraïne

Eerste Kamer - algemene politieke beschouwingen

Ik geef u enkele delen uit de bijdrage van Roel Kuiper: “De aandacht voor informele zorg, de aandacht voor gehandicapten en ouderen schiet te kort, terwijl het de bedoeling was de samenleving meer zorgtaken te laten vervullen.”  “We hebben een samenleving nodig die ruimte, veerkracht en mogelijkheden heeft om zorg te besteden aan eigen mensen en aan nieuwkomers.”  ”Veiligheid begint bij een robuuste rechtsorde, maar op dit punt toont het kabinet te weinig ambitie.”  
”Gaat het kabinet de capaciteit van politie en justitie nu versterken?”  

 • dank voor de Eerste Kamer en haar invloed op het regeringsbeleid
 • bid voor het werk van onze parlementariers, ook voor Peter Ester en Mirjam Bikker
 • bid voor de punten die Roel noemde, voor orde en recht in ons land

Goede zorg voor de zorg

Sommige medemensen zijn extra afhankelijk van landelijk geregelde voorzieningen.

Wilt u daarom bidden voor de ouderen, chronisch zieken en gehandicapten? Na jaren van bezuinigingen zouden ook zij het moeten merken dat het nu beter gaat met Nederland. Volgens ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber is het kabinet deze groepen vergeten bij het opstellen van de begroting voor 2016. In een alternatieve begroting die de ChristenUnie presenteerde, wordt meer geld vrijgemaakt voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

 • dank en bid dus ook voor de besprekingen in de Tweede Kamer
 • vraag om een zegen voor de regering, vraag om wijsheid en moedige besluiten
 • vraag om ontmoetingen die geven dat beleidsmakers nieuwe inzichten ontvangen

Voorbereidingen Open Dag

Zaterdag 31 oktober opent de ChristenUnie weer de deuren van de Tweede Kamer voor een uniek kijkje achter de schermen van de Nederlandse politiek. Mensen kunnen Kamerleden van de ChristenUnie ontmoeten. Er is een “vragenuurtje”, een optreden Marcel en Lydia Zimmer, een kinderprogramma en nog veel meer… We hopen op een goede opkomst en vele goede ontmoetingen.  Komt u ook?

 • laten we danken voor de ons geschonken vrijheid en kansen voor gastvrijheid 
 • bid dat de juiste mensen er van zullen horen en zullen kunnen komen
 • bid voor een mooie ontspannen dag en inderdaad veel goede ontmoetingen

Dankbaar voor een mooie lustrumcongres van PerspectieF

Het was een mooie dag in Utrecht, met goede interresante sprekers. Premier Rutte was een van hen; men genoot ervan. Bij de maaltijd kwamen als speciale gasten een veertigtal vluchtelingen die tijdelijk in de Jaarbeurs verbleven. Een enkeling sprak redelijk Engels, meestal moest je communiceren door slim gebruik te maken van apps op iPhone of smartphone. Ten slotte was er nog muziek en dans.

Wilt u iets meer van Perspectief zien, dan toont dit filmpje iets van hun inzet.

 • Dank voor vijftien jaar frisse inbreng en jeugdige betrokkenheid.
 • Dank voor de zegen die de Heer daarmee aan de ChristenUnie gegeven heeft.
 • Dank voor een inspirerende zaterdag, een mooi feest, waar we graag op terugzien.

Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts