Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Toen ze dat zagen werden ze vervuld met vreugde

__ Matteüs 2:10

De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen

om alles wat ze gehoord en gezien hadden

__ Lucas 2:20

 

Kerst 2017 

Lieve mensen,

Een van de mooie kanten van het Evangelie is dat het zo goed aansluit op hoe wij mensen zijn. De magiërs die uit het Oosten kwamen, leefden bij de sterren – en wat maken ze mee als ze in Bethlehem aankomen? Ze zien die ene ster! Ze worden geleid door die ster. Hij bleef stil staan boven de plaats waar het kind was. Als ze dat merken worden ze heel erg blij. Daarin zie ik dat ze iets meemaken dat bij hen past. God spreekt tot hen op de toonhoogte van hun hart.

 

Ook de herders (dat was al eerder) waren op weg gegaan, want de Engel had hun dat gezegd. Hij had verteld waar ze op moesten letten. Ze vonden het pasgeboren kindje, in een doek, in een kribbe, in Bethlehem. Zo was het hun gezegd en zo zien ze het. Als ze dit allemaal zelf beleefd hebben, loven en prijzen ze God. Ik zie: Hij had tot hen gesproken zoals bij hen past.

 

In beide gevallen zie je dat deze mensen op weg gingen. Er zat verandering in de lucht. En zij bewogen mee. Abraham heeft veel gereisd in het beloofde land. Jezus trok drie jaar lang in heel dat gebied. Deze grote mannen voor het geloof waren mensen onderweg. En toen Jezus op aarde kwam, bewogen de herders en de wijzen daarin mee. Het bracht hen grote vreugde.

 

Dit is mijn gebed voor ons. Dat we zullen merken hoe de Heer graag wil dat we in beweging komen. Zodat we Hem zoeken met ons hart. Om te leven als mensen van alledag, die goed doen door Hem. In het besef dat God dit allemaal zo maar aanreikt. Hij kent de taal van ieders hart.

Concrete gebedspunten

Bidden voor de plannen voor het volgende jaar

Sommigen van u zijn heel actief in de politiek. Deze tijd kan een korte rusttijd zijn met meer momenten voor gezin of vrienden. Voor anderen is juist de jaarwisseling een hele drukke tijd. In beide gevallen kunnen we vragen om leiding van de Heer. Zoals de herders en de wijzen dat in hun tijd op hun manier ook ontvingen. Opdat we in beweging komen en wandelen met Hem.

 • Bid voor uzelf, uw gezin, uw vrienden – dat u wijsheid ontvangt voor het komende jaar.
 • Bid voor onze regering en parlement – dat de Heer hen inzicht geeft.
 • Dank God voor zijn regering, dat Hij de wereld leidt, opdat ze Jezus zullen erkennen.

Bidden voor Jeruzalem

Psalm 122 roept op: “Vraag om vrede voor Jeruzalem”. Om het dichter bij onszelf te brengen, kun je focussen op een overdrachtelijke betekenis. Waar is het Jeruzalem van mijn eigen land? Maar toen onze Heer geboren werd, koos zijn hemelse Vader toch specifiek die landstreek. Jezus is in Jeruzalem besneden. God blijft trouw aan de geschiedenis. Hij is in die stad iets begonnen…

 • Eer God als de hoogste heer die alles in zijn hand heeft, ook het Jeruzalem op aarde.
 • Bid in verband met de spanningen in Israël. Bid dat vrede wint en onrecht minder wordt.
 • Bid voor alle bewoners, bid om godvrezende leiders. Bid dat men Jezus weer zal zien.

Wijs met onderwijs

Vorige week dinsdag bleven veel schoolbanken leeg. Het onderwijs staakte. Minister Arie Slob heeft wel meer geld op de begroting, maar veel leerkrachten vinden dat te weinig. Nieuwe acties werden aangekondigd. Maar er was ook overleg om te kijken wat er nu wel al kan gebeuren.

 • Dank voor het onderwijs in Nederland. Voor de vrijheid die we met elkaar hier hebben.
 • Bid voor de bonden, voor minister Slob, bid voor goede verstandhoudingen.
 • Bid voor het onderwijspersoneel, voor de schoolkinderen, voor hun ouders.

Goede zorg bij ieders levenseinde

Iedereen is anders en daarom is er maatwerk nodig bij begeleiden en zorgen van mensen in hun laatste levensfase. Palliatieve zorg is gericht op die kwaliteit van leven, juist dan. De ChristenUnie is blij dat er structureel 8 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de versterking van de palliatieve zorg.

 • Bid voor mensen die u kent en zwaar ziek zijn. Draag hen op aan de Heer.
 • Dank voor de zorg die mensen elkaar kunnen geven, dank voor goede medische zorg.
 • Bid ook voor degenen die hun levenseinde zien naderen. Bid hen moed en kracht toe.

Voorbereidingen Gemeenteraadsverkiezingen.

De voorbereidingen voor de verkiezingen vorderen gestaag. Men oriënteert zich op de campagne. Hoe bereik je mensen via het web en sociale media? Hoe doe je de promotie? Op het partijbureau is er een stageplek voor beschikbaar. En de lokale afdelingen zoeken mensen voor hun teams...

 • Laten we danken dat burgers ruimte krijgen om betrokken te zijn. Dank voor vrijheid!
 • Bid voor het vinden van mensen. Vraag of de Heer hier mensen in wil leiden.
 • Bid om Gods zegen over al wat georganiseerd moet worden.
 

Betere hulp zwerfjongeren en daklozen

Niet iedereen kan even goed voor zichzelf opkomen. Sommige mensen schuiven daardoor steeds verder naar de rand van onze maatschappij. Door allerlei factoren zijn ze daar: zwerfjongeren, daklozen, thuislozen. Vaak met een handicap, soms verborgen, soms zichtbaar. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zet zich de komende jaren – samen met gemeenten en zorginstellingen – in om de juiste zorg op de juiste plek voor deze groepen mogelijk te maken.

 • Dank voor nieuwe mogelijkheden om deze kwetsbare groep te ondersteunen.
 • Bid om een zegen over de plannen. Bid met name voor Paul Blokhuis.
 • Bid om wijsheid voor uzelf, voor al die keren dat u iemand uit deze groep ontmoet.

Gebedsbijeenkomst in Amersfoort

Zaterdagmorgen 27 januari bent u vanaf 9 uur weer hartelijk welkom bij een gebedsbijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

We hopen dit vier keer per jaar te kunnen doen. 

Vanaf het station Amersfoort is het ongeveer 10 minuten lopen naar de Bergkerk. Er is ook voldoende parkeerruimte.

Ik wens u goede Kerstdagen
met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert een op de zes dagen een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts