Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Wie overwint zal ...

4 mei 2020 _____

Lieve mensen,

Nu we door de Corona in veel opzichten uit ons gewone doen zijn en we vandaag voor de 75e keer de doden van de Tweede Wereldoorlog herdenken is het goed om ook in herinnering te brengen wat Jezus zei tegen Johannes toen hij op Patmos was. 

Hij zei onder meer: 

… ik ben dood geweest en zie ik ben levend … 

... ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk …

Jezus presenteert zich hier als de overwinnaar – met name over de laatste vijand.

Wat Hij daarna zegt als aanmoediging, correctie en uitzicht gaat voortdurend ook over punten “achter de horizon”. Hij roept ons op om te overwinnen. Dat lijkt op het “hou vol” in onze kleinere, dagelijkse opdracht bij de Corona, maar de beloften die Jezus daarbij geeft zijn definitief: sterker dan de dood, want ze gaan over het leven daarna. Zeven keer zegt Hij: “Wie overwint..” en bij alle beloften die daarop volgen geeft Hij steeds iets dat Hij ook ter sprake brengt in de laatste hoofdstukken van Openbaringen, (alleen bij Pergamum is de gave zo ‘verborgen’ dat het ook in de laatste hoofdstukken verborgen blijft).

Ik kies bij elk van die zeven beloften telkens één onderdeel uit:

 • de boom des levens
 • geen schade van de tweede dood
 • een nieuwe naam, die niemand kent, dan degene die hem ontvangt
 • de morgenster
 • je naam in het boek des levens
 • het nieuwe Jeruzalem,                daar ook: “mijn nieuwe naam”
 • met Jezus zitten op zijn troon

Zag u dat Jezus dus ook een nieuwe naam krijgt? Zijn beloften zijn werkelijk net zo iets als spannende verjaardagscadeaus: je mag ze verwachten maar ze blijven verrassend. Wel blijkt in dat laatste hoofdstuk dat Hijzelf de stralende morgenster is  – dus ontvang je de morgenster, dan ontvang je Hem!

Zodoende heeft een christelijke dodenherdenking altijd een buitengewone mix. Het kent de afschuw tegen het kwaad en de droefheid over de gevolgen van dat kwaad, maar tegelijk ook het uitzicht op de overwinning en het besef dat wie zijn leven geeft in de goede strijd, niet echt verliest maar in feite wint.

 

● Eerste gebedspunt – gebed tegen overmatige angst.

In het Bijbelboek Judas stelt de broer van Jezus in vers 20 dat we moeten bidden in de kracht van de Heilige Geest. Een van dingen die de Heilige Geest kan doen is onze emoties opschonen. Als je weet van gevaren kan dat zo’n beslag op je leven krijgen, dat het overheersend wordt. Dat is niet goed. In dit Zuid Afrikaans lied zingt Joe Niemand uit Psalm 91. Het kan helpen om overmatige angst weg te doen.

Impact van de Coronacrisis op de economie

Die is enorm. Zelf denk ik dan vooral aan mensen die – bijna als vanzelf – van aanpakken houden en nu merken dat heel hun vermogen tot handelen lam is gelegd – dan valt onzekerheid extra zwaar, lijkt me zo. Er zijn wel regelingen en per 1 juni zijn er vernieuwde regelingen beloofd, maar het blijft spannend. Stel: jouw onderneming valt niet onder een sector die nu protocollen opstelt; kan je dan wel doorgaan? Eppo Bruins beantwoordt in deze sessie veel vragen, maar zorgen blijven makkelijk knagen.

 • Bid dus voor de ondernemers in ons land. Bid dat deze verplichte rust hen juist creatief maakt.
 • Bid voor relaties met werknemers, opdat dat door het thuiswerken niet te afstandelijk wordt.
 • Dank daarbij voor Gods macht, Hij kan zo goed situaties ombuigen die ons te groot zijn.

Beter zicht op dienende beroepen

Misschien is het vreemd, maar als bij mij de vuilnisdienst langs komt wacht ik al sinds jaar en dag met de kliko tot het moment dat de vuilniswagen langs komt. Zo heb ik even een vluchtig contact met de vuilnismannen om mijn waardering te laten blijken. Het doet mij genoegen dat andere Nederlanders het belang van dit soort beroepen nu ook weer meer gaat waarderen. Eerlijk gezegd is dit voor mij alleen maar een enorm dankpunt, dat is natuurlijk persoonlijk. Bid evenzo wat God ú op w hart geeft.

 • Dank en bid voor het onderwijzend personeel, die zo flexibel op alle situaties inspelen.
 • Dank en bid voor iedereen die schoon maakt, op straat, in verzorgingshuizen, overal.
 • Dank en bid voor regering, de ambtenaren in uw gemeente - in de dienstbare overheid.

Epidemieën in oorlogsgebieden

Als u het boek Openbaringen goed kent hebt u misschien ook gezien dat de vier ruiters in een logische volgorde verschijnen. Eerst de witte met veel macht. Dan een rode met oorlog. Dan een zwarte voor de honger. Dan het vaal-groene paard van de dood. Het is zo realistisch dat honger na oorlog komt, want oorlog vernietigt middelen van bestaan. En dan is men zo verzwakt dat men vatbaarder is voor ziektes, net als bij de Spaanse Griep na de Eerste Wereldoorlog. Vandaar speciaal gebed voor oorlogsgebieden!

 • Kunnen we danken? Ja, onze Heer is hoger dan die verschrikkingen en Hij komt tot zijn doel.
 • Kunnen we bidden? Ja, want zijn ontferming kent geen grenzen zegt Klaagliederen 3 vers 22.
 • Kunnen we ons toewijden aan Jezus? Jazeker, dat geeft de wereld liefde en barmhartigheid.

Danken voor 75 jaar bevrijding

Over het oude Israël wordt in het boek Richteren vaak gezegd dat het land 40 jaar rust kreeg. 40 jaar geen oorlog, geen honger, geen massale sterfte door de ziekten die daarop volgden. Maar voorspoed! Bij ons is dat al 75 jaar zo. Dat geeft zoveel kansen om die voorspoed dienstbaar te maken, het leven te beleven als een gave die mag groeien doordat je ervan geniet, ook met kunst, wetenschap en zorg …

 • Laten we danken voor zoveel rijkdom, zoveel kansen en zoveel dat tot eer van God zelf is.
 • Laten we de inspanningen zegenen van mensen en instituten die vrede zoeken en najagen.
 • Laten we bidden om de Heilige Geest, dat Hij ons aanvuurt om met Hem aan de slag te gaan.

Of en hoe de volgende gebedsbijeenkomst doorgaat (in Amersfoort) is nog niet zeker, we sturen tijdig bericht.

Dit zijn de vooralsnog de geplande data:

Zaterdag 6 juni
Zaterdag 12 september
Zaterdag 5 december

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts